Hyundai i40: Dbanie o płyty kompaktowe

Hyundai i40 –> Cechy samochodu Hyundai –> System audio –> Dbanie o płyty kompaktowe

uWaGa - Odtwarzanie niekompatybilnej płyty kompaktowej zabezpieczonej przed kopiowaniem

Niektóre płyty kompaktowe (zabezpieczone przed kopiowaniem, niekompatybilne z międzynarodowymi normami audio CD [Red Book]) nie mogą być odtwarzane w samochodowym systemie audio. Proszę mieć na uwadze, że brak możliwości odtworzenia zabezpieczonej przed kopiowaniem płyty CD może oznaczać, że płyta jest uszkodzona, a nie odtwarzacz.


uWaGa

Kolejność odtwarzania plików (folderów): 1. Kolejność odtwarzania utworów: do kolejno.


2. Kolejność odtwarzania folderów:
h Jeżeli folder nie zawiera plików z utworami audio, nie jest on wyświetlany.

OSTRZEŻENIE

OSTROŻNIE

uWaGa - KORZySTaNIE Z uRZĄdZEŃ uSB

1) Urządzenie może odtwarzać jedynie pliki MP3 o stopniu kompresji 8-320 Kb/s.

2) Urządzenie może odtwarzać jedynie pliki WMA o stopniu kompresji 8-320 Kb/s.

uWaGa - KORZySTaNIE Z uRZĄdZENIa iPod

Niektóre modele iPod mogą nie obsługiwać protokołu komunikacyjnego, więc pliki nie będą poprawnie odtwarzane.

Obsługiwane modele iPod:

Kolejność wyszukiwania lub odtwarzania utworów zapisanych w urządzeniu iPod może różnić się od kolejności wyszukiwania w systemie audio.

Jeżeli urządzenie iPod nie jest dostępne z powodu usterki wewnętrznej, należy je wyzerować. (Zerowanie: zobacz instrukcję obsługi urządzenia iPod).

Urządzenie iPod zasilane baterią bliską rozładowania może nie działać prawidłowo.

Niektóre urządzenia iPod, na przykład iPhone, mogą być podłączane za pośrednictwem interfejsu Bluetooth.

Urządzenie musi obsługiwać funkcję Bluetooth (na przykład stereofoniczne słuchawki Bluetooth). Urządzenie może być używane do odtwarzania muzyki, lecz sterowanie nim za pomocą systemu audio nie jest możliwe.

Aby korzystać z funkcji iPod w systemie audio, należy użyć kabla dostarczonego podczas zakupu urządzenia iPod.

W zależności od właściwości urządzenia iPod/Phone, może wystąpić pomijanie utworów lub niewłaściwe działanie urządzenia.

Jeżeli iPhone podłączony jest z wykorzystaniem jednocześnie technologii Bluetooth i USB, dźwięk może nie być odtwarzany poprawnie Aby zmienić wyjście (źródło) dźwięku, należy wybrać w iPhonie złącze Dock lub Bluetooth.

Podczas podłączania urządzenia iPod za pomocą kabla zasilającego iPod należy całkowicie włożyć wtyczkę do gniazda multimediów. Jeżeli nie zostanie ona wsunięta całkowicie, mogą występować przerwy w komunikacji między urządzeniem iPod a systemem audio.

Podczas regulacji parametrów dźwięku urządzenia iPod i systemu audio efekty z obu urządzeń mogą się nakładać i spowodować zmniejszenie głośności lub pogorszenie jakości dźwięku.

Przy regulacji głośności systemu audio należy wyłączyć funkcję korektora w urządzeniu iPod i wyłączyć korektor systemu audio przy korzystaniu z korektora urządzenia iPod.

Jeżeli urządzenie iPod nie jest używane razem z systemem audio samochodu, należy odłączyć kabel od urządzenia iPod.

W przeciwnym razie urządzenie iPod może pozostać w trybie akcesoriów i działać nieprawidłowo.

uWaGa - technologia bezprzewodowa Bluetooth

uWaGa - PRZEd KORZy- STaNIEm Z ZESTaWu GłOśNOmóWIĄcEGO Bluetooth

Czym jest Bluetooth?

uWaGa - ZaSady BEZPIEcZNEJ JaZdy

uWaGa - POdłĄcZaNIE TElEFONu OBSłuGuJĄcEGO Bluetooth

1. Wyłączyć i ponownie włączyć funkcję Bluetooth w telefonie i spróbować połączyć się ponownie.

2. Wyłączyć i ponownie włączyć zasilanie telefonu i spróbować połączyć się ponownie.

3. Wyjąć baterię z telefonu, włożyć ją i włączyć ponownie telefon, a następnie spróbować połączyć się ponownie.

4. Ponownie uruchomić system audio i spróbować połączyć się ponownie.

5. Usunąć wszystkie zarejestrowane urządzenia, ponownie zarejestrować telefon i spróbować ponownie nawiązać połączenie.

Jak działa system audio w samochodzie

Sygnały radiowe AM i fM wysyłane są z nadajników umieszczonych na terenie miasta i odbierane przez antenę radiową samochodu. Sygnał prze ...

Odtwarzacz płyt cd (model RdS) ac111dFEE, ac101dFEE

Jeśli technologia łączności bezprzewodowej Bluetooth nie jest obsługiwana, na obudowie nie będzie logo . ElEmENTy REGulacyJNE I FuNKcJE Wy& ...

Zobacz tez:

Praktyczne wskazówki dotyczące prawidłowego hamowania
OSTRZEŻENIE Przy każdym opuszczaniu lub parkowaniu pojazdu należy zawsze włączyć hamulec postojowy i ustawić skrzynię biegów w położenie parkowania. W przypadku niecałkowicie włączonego hamulca postojowego samoch ...

Przycisk zasilania
Kluczyk elektroniczny musi znajdować się wewnątrz samochodu. Tryb zasilania akcesoriyw: jeden raz nacisnąć przycisk Engine Start/Stop, nie uruchamiając pedału sprzęgła ani hamulca. Zaświeci się dioda LED w przycisku. Blokada kierowni ...

Categorie