Hyundai i40: Działanie systemu

1. Uaktywnienie inteligentnego systemu wspomagania parkowania.

2. Wybór trybu wspomagania parkowania.

3. Wyszukiwanie miejsca do zaparkowania (powoli jechać do przodu).

4. Zakończenie wyszukiwania (automatyczne przy użyciu czujnika).

5. Sterowanie kierownicą (1) Przełączanie biegów zgodnie z instrukcjami na wyświetlaczu LCD.

(2) Wolna jazda z naciskaniem hamulca.

6. Zakończenie parkowania wspomaganego przez system.

7. W razie potrzeby ręczna korekta miejsca postoju pojazdu.

UWAGA

1. Uaktywnienie inteligentnego systemu wspomagania parkowania

Uaktywnienie inteligentnego systemu wspomagania parkowania


2. Wybór trybu wspomagania parkowania

Wybór trybu wspomagania parkowania


3. Wyszukiwanie miejsca do zaparkowania

Wyszukiwanie miejsca do zaparkowania


UWAGA

UWAGA

System może nie znaleźć miejsca parkingowego, jeśli nie ma żadnego zaparkowanego pojazdu, miejsce jest dostępne po ominięciu go lub przed dojechaniem do niego.

System może nie działać prawidłowo w następujących warunkach:

(1) gdy czujniki są zamarznięte, (2) gdy czujniki są brudne.

(3) przy intensywnych opadach śniegu lub deszczu, (4) jeśli w pobliżu znajduje się słupek lub inny obiekt.

Działanie systemu


UWAGA

Powoli jechać do przodu utrzymując odległość 50-150 cm od zaparkowanych pojazdów. Jeśli nie zostanie zachowana wymagana odległość, system może mieć trudności ze znalezieniem miejsca parkingowego.

OSTROŻNIE

Po wyszukaniu miejsca parkingowego przez system można dalej korzystać z jego pomocy po sprawdzeniu otoczenia pojazdu.

Działanie systemu


OSTROŻNIE

Jeśli w czasie korzystania z inteligentnego systemu wspomagania parkowania włączy się funkcja Auto Hold, to pojawi się następujący komunikat. Należy wówczas wyłączyć system Auto Hold. Przy wyłączaniu systemu Auto Hold przez naciśnięcie pedału przyspieszenia zawsze należy najpierw sprawdzić otoczenie pojazdu.

4. Zakończenie wyszukiwania

Zakończenie wyszukiwania


Jeśli podczas jazdy i wyszukiwania miejsca parkingowego pojawi się powyższy komunikat i rozlegnie się sygnał dźwiękowy, to wyszukiwanie zostało zakończone.

Należy zatrzymać samochód i włączyć wsteczny bieg.

OSTROŻNIE

5. Sterowanie kierownicą

Sterowanie kierownicą


OSTRZEŻENIE

Nie wkładać rąk w koło kierownicy podczas automatycznego obracania jej.

OSTROŻNIE

UWAGA

Aby wyłączyć system podczas parkowania

Nacisnąć przycisk inteligentnego systemu wspomagania parkowania lub obrócić kierownicę w prawo bądź w lewo.

Zmiana biegu w czasie, gdy system steruje kierownicą

Zmiana biegu w czasie, gdy system steruje kierownicą


Kiedy pojawi się powyższy komunikat, któremu towarzyszy sygnał dźwiękowy, należy włączyć odpowiedni bieg i jechać powoli puszczając pedał hamulca.

OSTROŻNIE

Zawsze sprawdzić otoczenie pojazdu przed zwolnieniem pedału hamulca.

OSTRZEŻENIE

Podczas parkowania zawsze należy zwracać uwagę na inne pojazdy oraz pieszych.

6. Zakończenie parkowania wspomaganego przez system

Zakończenie parkowania wspomaganego przez system


Zakończyć parkowanie zgodnie z instrukcjami na wyświetlaczu LCD. Jeśli trzeba, można przejąć kierownicę i zakończyć manewr parkowania ręcznie.

UWAGA

W czasie parkowania należy naciskać pedał hamulca.

System może wyłączyć się w następujących warunkach:

Warunki, w których system nie działa

Nie należy używać inteligentnego systemu wspomagania parkowania: samochody nie parkują w linii prostej, pochylona droga, ładunek dłuższy ...

Dodatkowe instrukcje (komunikaty)

W trakcie działania inteligentnego systemu wspomagania parkowania są wyświetlane komunikaty. Ich treść zależy od warunków i okoliczno& ...

Zobacz tez:

Obsługa okresowa
Wloty powietrza Wloty powietrza do układu ogrzewania i wentylacji znajdują się przed szybą przednią i nie mogą być niczym zasłonięte. Należy usuwać z nich liście, brud lub śnieg. Filtr przeciwpyłkowy Filtrowanie powie ...

Światło boczne
Obrycić osłonę w lewo i zdjąć. Obrycić oprawkę żarywki w lewo, aby ją odblokować. Wyciągnąć oprawkę żarywki z reflektora. Pociągnąć i odblokować żarywkę w celu od ...

Categorie