Hyundai i40: Korzystanie z trybu uSB

Hyundai i40 –> Cechy samochodu Hyundai –> System audio –> TRyB USB –> Korzystanie z trybu uSB

Odtwarzanie/wstrzymywanie plików

Po podłączeniu urządzenia USB odtwarzanie plików uruchomi się automatycznie.

Odtwarzanie/wstrzymywanie plików


Aby wstrzymać odtwarzanie, należy nacisnąć przycisk
. Aby uruchomić ponownie odtwarzanie, należy nacisnąć przycisk
.

uWaGa

Zmiana pliku

Naciśnięcie przycisku  
powoduje przejście do poprzedniego lub następnego pliku.

uWaGa

Wybór z listy

obracać pokrętło
TUNE w lewo lub w prawo aby znaleźć żądany plik.

Wybór z listy


Po odnalezieniu szukanego pliku nacisnąć pokrętło
TUNE w celu rozpoczęcia odtwarzania.

Przewijanie do tyłu / do przodu

Aby przewinąć plik do tyłu lub do przodu należy podczas odtwarzania nacisnąć i przytrzymać (dłużej niż 0,8 sekundy) przycisk  
.

Skanowanie utworów (model RDS)

Aby przesłuchać każdy z plików przez 10 sekund, należy nacisnąć i przytrzymać (dłużej niż 0,8 sekund) przycisk
.

Skanowanie stacji

Aby przesłuchać każdy z plików przez 10 sekund, należy nacisnąć przycisk


Przeszukiwanie folderów

W celu wyboru i przeszukania folderów należy nacisnąć przycisk  .


Przeszukiwanie folderów


Po wyświetleniu szukanego folderu nacisnąć pokrętło
TUNE w celu dokonania wyboru.

Rozpocznie się odtwarzanie pierwszego pliku z wybranego folderu.

menu trybu uSB

Umożliwia dostęp do funkcji informacji, odtwarzania losowego, powtarzania, kopiowania oraz listy.

menu trybu uSB


Informacje

Aby wyświetlić informacje na temat odtwarzanego pliku, należy nacisnąć przycisk
.

uWaGa

Odtwarzanie losowe

Aby odtworzyć pliki w kolejności losowej należy nacisnąć przycisk
.

każde naciśnięcie przycisku przełącza funkcję w kolejności: odtwarzanie losowe plików z folderu ➟ odtwarzanie losowe wszystkich plików ➟ wyłączenie funkcji.

Funkcja powtarzania

Naciśnięcie przycisku
powoduje powtórne odtworzenie bieżącego pliku lub folderu.

każde naciśnięcie przycisku przełącza funkcję w kolejności: powtarzanie pliku ➟ powtarzanie folderu ➟ wyłączenie funkcji.

Kopiowanie plików

Nacisnąć przycisk
skopiować bieżący plik do My Music.

uWaGa

Uruchomienie innej funkcji podczas kopiowania spowoduje wyświetlenie ekranu z pytaniem czy należy przerwać kopiowanie. Aby przerwać, należy wybrać opcję "Yes".

Lista

Aby wyświetlić listę plików należy nacisnąć przycisk
.

Lista


obracać pokrętło 
TUNE w lewo lub w prawo aby znaleźć żądany plik na liście. Nacisnąć pokrętło, aby wybrać znaleziony plik i rozpocząć jego odtwarzanie.

uWaGI - KORZySTaNIE Z uRZĄdZENIa iPod

Tryb iPod

Ekran trybu podstawowego

Ekran trybu podstawowego


1. Tryb Pokazuje bieżący tryb działania.

2. funkcja odtwarzania Wyświetlanie funkcji odtwarzania: powtarzanie, odtwarzanie losowe

3. Indeks utworów Wyświetlenie numeru obecnego utworu / liczby wszystkich utworów

4. Informacje o utworze Pokazuje informacje o bieżącym utworze.

5. odtwarzanie/Pauza Przełączanie stanu odtwarzanie/wstrzymanie

6. Czas odtwarzania Pokazuje czas odtwarzania.

7. odtwarzanie losowe Włączenie/wyłączenie funkcji powtarzania.

8. funkcja powtarzania Włączenie/wyłączenie funkcji powtarzania.

9. Lista Przejście do ekranu listy.

Korzystanie z trybu iPod

Odtwarzanie/wstrzymywanie utworów

Po podłączeniu urządzenia iPod odtwarzanie uruchomi się automatycznie.

Odtwarzanie/wstrzymywanie utworów


Aby wstrzymać odtwarzanie, należy nacisnąć przycisk 
. Aby uruchomić ponownie odtwarzanie, należy nacisnąć przycisk 
.

uWaGa

Urządzenia iPod korzystające z nieobsługiwanych protokołów komunikacyjnych mogą nie być prawidłowo sterowane z poziomu systemu audio.

Zmiana utworów

Naciśnięcie przycisku 
powoduje przejście do poprzedniego lub następnego utworu.

uWaGa

Przewijanie do tyłu/do przodu

Aby przewinąć utwór do tyłu / do przodu należy podczas odtwarzania nacisnąć i przytrzymać (dłużej niż 0,8 sekundy) przycisk
.

Wyszukiwanie kategorii

obracać pokrętło  
TUNE w lewo lub w prawo aby znaleźć żądaną kategorię.

Wyszukiwanie kategorii


Po odnalezieniu szukanej kategorii nacisnąć pokrętło 
TUNE w celu rozpoczęcia odtwarzania.

uWaGa

Istnieje osiem kategorii, które mogą być wyszukane Playlists, Artists, Albums, Genres, Songs, Composers, Audiobooks and Podcasts (Listy odtwarzania, Wykonawcy, Albumy, Gatunki, Utwory, Twórcy, Książki audio, Podcasty).

menu kategorii

W menu kategorii iPod dostępne są funkcje  
.

menu kategorii


1.
: Wyświetlenie ekranu odtwarzania

2.
: otwieranie ekranu kategorii głównej iPod

3.
: Przejście do poprzedniej kategorii

uWaGa

menu trybu iPod

Umożliwia dostęp do funkcji odtwarzania losowego, powtarzania oraz listy.

menu trybu iPod


Odtwarzanie losowe

Aby odtworzyć utwory w kolejności losowej, należy nacisnąć przycisk  
.

każde naciśnięcie przycisku przełącza funkcję w kolejności: odtwarzanie losowe albumu ➟ odtwarzanie losowe wszystkich plików ➟ wyłączenie funkcji

Funkcja powtarzania

Naciśnięcie przycisku  
powoduje powtórne odtworzenie bieżącego utworu.

Ponowne naciśnięcie przycisku wyłącza funkcję powtarzania

Lista

Aby wyświetlić menu kategorii, należy nacisnąć przycisk  .


Lista


obracać pokrętło
TUNE w lewo lub w prawo aby znaleźć żądaną kategorię.

Po odnalezieniu szukanej kategorii nacisnąć pokrętło  
TUNE w celu rozpoczęcia odtwarzania.

Ekran trybu podstawowego

1. Tryb Pokazuje bieżący tryb działania. 2. funkcja odtwarzania Wyświetlanie funkcji odtwarzania: powtarzanie, odtwarzanie losowe, skanowanie utwor&oac ...

TRyB AUX

Nacisnąć przycisk  Wybrać [AUX] Można podłączyć urządzenie zewnętrzne i odtwarzać z niego muzykę. Podł ...

Zobacz tez:

Kolorowy wyświetlacz o przekątnej 8''
Wybieranie menu i ustawień Wyświetlacz można obsługiwać na trzy sposoby:  za pomocą przyciskyw pod wyświetlaczem  bezpośrednio, dotykając palcem ekranu  za pomocą panelu dotykowego w konsoli środkowej między ...

Schowki
Ostrzeżenie Nie przechowywać ciężkich lub ostrych przedmiotyw w schowkach. W przeciwnym razie, jeśli w wyniku gwałtownego hamowania, nagłej zmiany kierunku jazdy lub wypadku dojdzie do otwarcia pokrywy schowka, przedmioty wyrzucone ...

Categorie