Hyundai i40: Lista poleceń głosowych

Hyundai i40 –> Cechy samochodu Hyundai –> System audio –> Polecenia głosowe (opcja) –> Lista poleceń głosowych

Polecenia wspólne: Polecenia te mogą być używane we wszystkich sytuacjach. (w szczególnych warunkach niektóre polecenie mogą jednak nie być obsługiwane).

Polecenie Funkcja
More Help Dostarczenie wskazówek dotyczących poleceń, które mogą być używane w całym systemie
Help Dostarczenie wskazówek dotyczących poleceń, które mogą być używane w bieżącym trybie.
Call<nazwa> Połączenie z kontaktem <nazwa> zapisanym w książce telefonicznej np. Call "John Smith"
Phone Dostarczenie wskazówek dotyczących poleceń związanych z trybem Phone (telefon). Po wypowiedzeniu tego polecenia można powiedzieć "Call History" (historia połączeń), "Phone book" (książka telefoniczna), "Dial Number" (wybierz numer), aby uruchomić odpowiednią funkcję.
Call History Wyświetlenie ekranu historii połączeń.
Phone book Wyświetlenie ekranu książki telefonicznej. Po wypowiedzeniu tego polecenia można wypowiedzieć nazwę kontaktu zapisaną w książce telefonicznej, aby automatycznie nawiązać połączenie.
Dial Number Wyświetlenie ekranu wybierania numeru. Po wypowiedzeniu tego polecenia można wypowiedzieć numer, z którym ma być nawiązane połączenie.
Redial Ponowne wybranie numeru ostatniego połączenia.
Radio
  • W przypadku słuchania radia wyświetlenie kolejnego ekranu radia.(fM1➟fM2➟fMA➟AM➟ AMA)
  • W innym trybie: wyświetlenie ostatniego ekranu radia.
fM
  • W przypadku słuchania radia fM zachowanie stanu bieżącego.
  • W innym trybie: wyświetlenie ostatniego ekranu radia fM.
fM1(fM one) Wyświetlenie ekranu fM1.
fM2(fM Two) Wyświetlenie ekranu fM2.
fMA Wyświetlenie ekranu fMA.
AM Wyświetlenie ekranu AM.
AMA Wyświetlenie ekranu AMA.
fM Preset 1-6 odtworzenie stacji ostatnio odtwarzanej w pozycjach fM 1-6.
AM Preset 1-6 odtworzenie stacji zapisanej w pozycjach AM 1-6.
fM 87.50-107.90 odtworzenie stacji fM nadającej z odpowiednią częstotliwością.
  • Zakres może być różny zależnie od częstotliwości stosowania w danym kraju.
AM 530-1710 odtworzenie stacji AM nadającej z odpowiednią częstotliwością.
  • Zakres może być różny zależnie od częstotliwości stosowania w danym kraju.
TA on Włączenie informacji o ruchu drogowym
TA off Wyłączenie informacji o ruchu drogowym
News on Włączenie funkcji aktualności systemu RDS
News off Wyłączenie funkcji aktualności systemu RDS
Media Przejście do ekranu ostatnio odtwarzanego nośnika.
Play Track 1-30 W przypadku włożenia płyty CD odtworzenie odpowiedniej ścieżki
CD odtworzenie muzyki zapisanej na płycie CD.
Search CD Przejście do ekranu wyboru ścieżki lub pliku z płyty CD.
  • W przypadku płyt audio CD należy wypowiedzieć numer ścieżki, aby ją odtworzyć.
  • Przejście do ekranu wyboru pliku MP3 CD.

    Należy następnie wybrać plik co odtworzenia.

USB odtwarzanie muzyki z pamięci USB.
Search USB Przejście do ekranu wyboru pliku z pamięci USB. Należy następnie wybrać plik co odtworzenia.
iPod odtwarzanie muzyki z iPod.
Search iPod Przejście do ekranu wyboru pliku z iPod.

Należy następnie wybrać plik co odtworzenia.

My Music odtworzenie muzyki zapisanej w trybie My Music.c.
Search My Music Przejście do ekranu wyboru pliku z trybu My Music. Należy następnie wybrać plik co odtworzenia.
AUX (Auxiliary) odtworzenie muzyki z podłączonego urządzenia zewnętrznego
Bluetooth Audio odtworzenie muzyki zapisanej w podłączonym urządzeniu z funkcją Bluetooth.
Mute Wyciszenie radia lub muzyki.
Pardon? Powtórzenie ostatniego komunikatu.
Cancel (Exit) koniec poleceń głosowych.
Polecenie Funkcja
Preset 1-6 odtworzenie stacji zapisanej w pozycjach 1-6.
Auto Store Automatyczne wybranie częstotliwości o najlepszym odbiorze i przypisanie ich do do przycisków 1-6.
Preset Save 1-6 Przypisanie obecnie odbieranej częstotliwości do przycisku 1-6.
Seek up odtworzenie następnej stacji, która może być odbierana.
Seek down odtworzenie poprzedniej stacji, która może być odbierana.
Next Preset odtworzenie stacji przypisanej do następnej pozycji, biorąc pod uwagę ostatnio wybraną pozycję. (przykład: w przypadku słuchania stacji przypisanej do przycisku 3, wybrana zostanie stacja przypisana do przycisku 4)
Previous Preset odtworzenie stacji przypisanej do poprzedniej pozycji, biorąc pod uwagę ostatnio wybraną pozycję. (przykład: w przypadku słuchania stacji przypisanej do przycisku 3, wybrana zostanie stacja przypisana do przycisku 2)
Scan Wyszukiwanie możliwych do odebrania częstotliwości, poczynając od bieżącej, i odtwarzanie po 10 sekund każdej z nich.
Preset Scan Przejście do następnej pozycji, poczynając od bieżącej, i odtwarzanie po 10 sekund każdej z nich.
Polecenie Funkcja
Af on Włączenie funkcji częstotliwości alternatywnych
Af off Wyłączenie funkcji częstotliwości alternatywnych
Region Włączenie funkcji regionów
Region off Wyłączenie funkcji regionów
Random odtwarzanie w kolejności losowej ścieżek z płyty CD
Random off Wyłączenie kolejności losowej i odtwarzanie ścieżek kolejno.
Repeat Powtarzanie bieżącej ścieżki.
Repeat off Wyłączenie powtarzania i odtwarzanie ścieżek kolejno
Next Track odtwarzanie następnej ścieżki
Previous Track odtwarzanie poprzedniej ścieżki
Scan odtwarzanie po 10 sekund każdej ścieżki, rozpoczynając od następnej.
Track 1-30 odtworzenie ścieżki o żądanym numerze.
Information Wyświetlenie ekranu informacji dotyczących bieżącej ścieżki.
Polecenie Funkcja
Random odtwarzanie w kolejności losowej plików z bieżącego folderu.
All Random odtworzenie w kolejności losowej wszystkich zapisanych plików.
Random off Wyłączenie kolejności losowej i odtwarzanie plików kolejno
Repeat Powtarzanie bieżącego pliku.
folder Repeat Powtarzanie wszystkich plików z bieżącego folderu.
Repeat off Wyłączenie powtarzania i odtwarzanie plików kolejno.
Next file odtwarzanie następnego pliku.
Previous file odtwarzanie poprzedniego pliku.
Scan odtwarzanie po 10 sekund każdego pliku, rozpoczynając od następnego.
Search file Przejście do ekranu wyboru pliku.
Search folder Przejście do ekranu wyboru folderu
Information Wyświetlenie ekranu informacji dotyczących bieżącego pliku.
Copy kopiowanie bieżącego pliku do trybu My Music.
Polecenie Funkcja
Random odtwarzanie w kolejności losowej utworów z bieżącej kategorii.
Random off Wyłączenie kolejności losowej i odtwarzanie utworów kolejno.
Repeat Powtarzanie bieżącego utworu.
Repeat off Wyłączenie powtarzania i odtwarzanie utworów kolejno
Next Song odtwarzanie następnego utworu.
Previous Song odtwarzanie poprzedniego utworu.
Search Song Przejście do ekranu wyboru utworu.
Information Wyświetlenie ekranu informacji dotyczących aktualnie odtwarzanego utworu.
Polecenie Funkcja
Random odtworzenie w kolejności losowej wszystkich zapisanych plików.
Random off Wyłączenie kolejności losowej i odtwarzanie plików kolejno.
Repeat Powtarzanie bieżącego pliku.
Repeat off Wyłączenie powtarzania i odtwarzanie plików kolejno.
Next file odtwarzanie następnego pliku.
Previous file odtwarzanie poprzedniego pliku.
Scan odtwarzanie po 10 sekund każdego pliku, rozpoczynając od następnego.
Search file Przejście do ekranu wyboru pliku.
Information Wyświetlenie ekranu informacji dotyczących bieżącego pliku.
Delete Usunięcie bieżącego pliku. Etap dodatkowego potwierdzenia zostanie pominięty.
Delete All Usunięcie wszystkich plików zapisanych w trybie My Music. Etap dodatkowego potwierdzenia zostanie pominięty.
Polecenie Funkcja
Play odtworzenie utworu, którego odtwarzanie zostało wstrzymane.
Pause Wstrzymanie odtwarzania bieżącego utworu.

Kończenie polecenia głosowego

Podczas używania poleceń głosowych nacisnąć i przytrzymać (dłużej niż 0,8 sekundy) przycisk   , aby zakończyć ...

Odtwarzacz płyt cd: ac112dFEG

ElEmENTy REGulacyJNE I FuNKcJE Wyświetlacz i ustawienia mogą różnić się w zależności od wybranego systemu audio Radioodtwarzacz ...

Zobacz tez:

Instalacja elektryczna
Uwagi ogólne Samochód jest wyposażony w alternator prądu zmiennego sterowany regulatorem napięcia. Instalacja elektryczna jest jednobiegunowa i wykorzystuje podwozie oraz obudowę silnika w charakterze przewodnika. Pojemność akumulatora zależy od poziomu wyposażenia pojazdu. W pr ...

Działanie
Z radioodtwarzaczem lub dla wersji HYbrid4 Z ekranem dotykowym Przy włączonym zapłonie lub pracującym silniku nacisnąć ten przycisk, aby aktywować funkcję; kontrolka się zapala. Czujniki umieszczone na przednim i tylnym zderzaku monitoruj&# ...

Categorie