Hyundai i40: Odbieranie połączeń

Hyundai i40 –> Cechy samochodu Hyundai –> System audio –> Odbieranie połączeń

odebranie połączenia przy podłączonym urządzeniu Bluetooth spowoduje wyświetlenie następującego ekranu.

Odbieranie połączeń


1) Dzwoniący: Jeżeli numer, z którego przychodzi połączenie, jest zapisany w książce telefonicznej, to wyświetlana jest nazwa rozmówcy.

2) Numer przychodzący: Wyświetlany jest numer telefonu, z którego przychodzi połączenie.

3) Accept: odebranie przychodzącego połączenia.

4) Reject: odrzucenie przychodzącego połączenia.

uWaGa

Podczas rozmowy przez zestaw głośnomówiący

Podczas rozmowy przez zestaw głośnomówiący


1) Dzwoniący: Jeżeli numer, z którego przychodzi połączenie, jest zapisany w książce telefonicznej, to wyświetlana jest nazwa rozmówcy.

2) Numer przychodzący: Wyświetlany jest numer telefonu, z którego przychodzi połączenie.

3) Czas połączenia: Wyświetlany jest czas trwania połączenia.

4) Zakończenie: Zakończenie połączenia.

5) Private: Przejście do trybu prywatnego połączenia.

6) out vol.: Regulacja czułości mikrofonu.

7) Wyciszenie: Wyłączenie/włączenie mikrofonu.

uWaGa

Jeżeli mikrofon zostanie wyłączony rozmówca nie będzie słyszeć rozmowy.

Historia połączeń

Nacisnąć przycisk
wybrać [Call History]

Historia połączeń


Wyświetlona zostanie lista połączeń przychodzących, wychodzących i nieodebranych.

Nacisnąć przycisk [Download], aby pobrać książkę telefoniczną.

1) Call History :

2) Download: Pobieranie historii połączeń z telefonu.

uWaGa

Książka telefoniczna

Nacisnąć przycisk
Wybrać opcję [Phone book] (książka telefoniczna)

Książka telefoniczna


Zostanie wyświetlona lista wpisów zapisanej książki telefonicznej. Nacisnąć przycisk [Download], aby pobrać książkę telefoniczną.

1) Contact List (Lista kontaktów):

2) Download: Pobieranie wpisów książki telefonicznej.

uWaGa

uWaGa - KORZySTaNIE Z POlEcEŃ GłOSOWycH

Funkcja rozpoznawania głosu dotyczy jedynie rozpoznawania poleceń wymienionych w niniejszej instrukcji obsługi.

Warto pamiętać, że użycie podczas rozpoznawania głosu przycisków innych niż
lub dotknięcie ekranu wyłączy funkcję rozpoznawania głosu.

Aby umożliwić jak najlepsze działanie funkcji, należy umieścić mikrofon powyżej zagłówka fotela kierowcy oraz zachować prawidłową pozycję podczas wypowiadania poleceń.

W sytuacjach wymienionych poniżej funkcja rozpoznawania mowy może nie działać prawidłowo z powodu zewnętrznych dźwięków.

Polecenia głosowe dotyczące telefonu mogą być używane dopiero po podłączeniu urządzenia Bluetooth.

Aby nawiązać połączenie poprzez wypowiedzenie nazwy rozmówcy, odpowiedni kontakt musi być pobrany i zapisany w systemie audio.

Po pobraniu książki telefonicznej za pośrednictwem Bluetooth system wymaga pewnego czasu na przetworzenie kontaktów na informacje głosowe.

W tym czasie rozpoznawanie głosu może nie działać prawidłowo.

Polecenia głosowe należy wypowiadać w sposób naturalny i wyraźny, tak, jak przy zwykłej rozmowie.

Korzystanie z zestawu głośnomówiącego bluetooth

Ekran menu Telefon Menu telefonu Aby wyświetlić menu telefonu należy przy podłączonym telefonie komórkowym z Bluetooth nacisnąć przyci ...

Rozpoznawanie głosu

Korzystanie z funkcji rozpoznawania głosu Uruchamianie funkcji poleceń głosowych krótko nacisnąć przycisk   na kierownicy. Wydać ...

Zobacz tez:

Oświetlenie asekuracyjne
Po zamknięciu samochodu niektóre jego światła mogą pozostać przez pewien czas włączone, służąc jako np. oświetlenie drogi do domu. Standardowo światła te pozostają zapalone przez 30 sekund1, ale czas ten można zmienić na 60 lub 90 sekund, patrz strona 94.  Wyjąć klu ...

Ustawienia audio
Regulacja ustawień dźwięku Kilkakrotne naciśnięcie przycisku SOUND (5) spowoduje przechodzenie pomiędzy następującymi opcjami. Ustawić wybraną funkcję, obracając pokrętłem TUNING.  TONY NISKIE - Poziom tonów niskich.  TONY WYSOKIE - Poziom tonów wysokich.   ...

Categorie