Hyundai i40: Odbieranie połączeń

Hyundai i40 –> Cechy samochodu Hyundai –> System audio –> Odbieranie połączeń

odebranie połączenia przy podłączonym urządzeniu Bluetooth spowoduje wyświetlenie następującego ekranu.

Odbieranie połączeń


1) Dzwoniący: Jeżeli numer, z którego przychodzi połączenie, jest zapisany w książce telefonicznej, to wyświetlana jest nazwa rozmówcy.

2) Numer przychodzący: Wyświetlany jest numer telefonu, z którego przychodzi połączenie.

3) Accept: odebranie przychodzącego połączenia.

4) Reject: odrzucenie przychodzącego połączenia.

uWaGa

Podczas rozmowy przez zestaw głośnomówiący

Podczas rozmowy przez zestaw głośnomówiący


1) Dzwoniący: Jeżeli numer, z którego przychodzi połączenie, jest zapisany w książce telefonicznej, to wyświetlana jest nazwa rozmówcy.

2) Numer przychodzący: Wyświetlany jest numer telefonu, z którego przychodzi połączenie.

3) Czas połączenia: Wyświetlany jest czas trwania połączenia.

4) Zakończenie: Zakończenie połączenia.

5) Private: Przejście do trybu prywatnego połączenia.

6) out vol.: Regulacja czułości mikrofonu.

7) Wyciszenie: Wyłączenie/włączenie mikrofonu.

uWaGa

Jeżeli mikrofon zostanie wyłączony rozmówca nie będzie słyszeć rozmowy.

Historia połączeń

Nacisnąć przycisk
wybrać [Call History]

Historia połączeń


Wyświetlona zostanie lista połączeń przychodzących, wychodzących i nieodebranych.

Nacisnąć przycisk [Download], aby pobrać książkę telefoniczną.

1) Call History :

2) Download: Pobieranie historii połączeń z telefonu.

uWaGa

Książka telefoniczna

Nacisnąć przycisk
Wybrać opcję [Phone book] (książka telefoniczna)

Książka telefoniczna


Zostanie wyświetlona lista wpisów zapisanej książki telefonicznej. Nacisnąć przycisk [Download], aby pobrać książkę telefoniczną.

1) Contact List (Lista kontaktów):

2) Download: Pobieranie wpisów książki telefonicznej.

uWaGa

uWaGa - KORZySTaNIE Z POlEcEŃ GłOSOWycH

Funkcja rozpoznawania głosu dotyczy jedynie rozpoznawania poleceń wymienionych w niniejszej instrukcji obsługi.

Warto pamiętać, że użycie podczas rozpoznawania głosu przycisków innych niż
lub dotknięcie ekranu wyłączy funkcję rozpoznawania głosu.

Aby umożliwić jak najlepsze działanie funkcji, należy umieścić mikrofon powyżej zagłówka fotela kierowcy oraz zachować prawidłową pozycję podczas wypowiadania poleceń.

W sytuacjach wymienionych poniżej funkcja rozpoznawania mowy może nie działać prawidłowo z powodu zewnętrznych dźwięków.

Polecenia głosowe dotyczące telefonu mogą być używane dopiero po podłączeniu urządzenia Bluetooth.

Aby nawiązać połączenie poprzez wypowiedzenie nazwy rozmówcy, odpowiedni kontakt musi być pobrany i zapisany w systemie audio.

Po pobraniu książki telefonicznej za pośrednictwem Bluetooth system wymaga pewnego czasu na przetworzenie kontaktów na informacje głosowe.

W tym czasie rozpoznawanie głosu może nie działać prawidłowo.

Polecenia głosowe należy wypowiadać w sposób naturalny i wyraźny, tak, jak przy zwykłej rozmowie.

Korzystanie z zestawu głośnomówiącego bluetooth

Ekran menu Telefon Menu telefonu Aby wyświetlić menu telefonu należy przy podłączonym telefonie komórkowym z Bluetooth nacisnąć przyci ...

Rozpoznawanie głosu

Korzystanie z funkcji rozpoznawania głosu Uruchamianie funkcji poleceń głosowych krótko nacisnąć przycisk   na kierownicy. Wydać ...

Zobacz tez:

Obsługa radia (Typ B)
Włączanie radia Aby włączyć radio, naciśnij przycisk wyboru pasma ( ). Wybór pasma Następne naciśnięcie przycisku wyboru pasma ( ) powoduje przełączanie pasm w następującej kolejności: FM1→FM2→MW/LW. Wybrany tryb zostanie wyświetlony. UWAGA Jeśli emitowa ...

Konserwacja powłoki lakierniczej
Mycie Aby ochronić powłokę samochodu przed rdzą i uszkodzeniami, należy dokładnie myć pojazd co najmniej raz w miesiącu letnią lub zimną wodą. Jeżeli pojazd używany jest do jazdy terenowej, należy go umyć po każd ...

Categorie