Hyundai i40: Oznaczenie na boku opony

Hyundai i40 –> Obsługa –> Opony i koła –> Oznaczenie na boku opony

Oznaczenie na boku opony


Informacje opisują podstawowe parametry opony i zawierają jej numer identyfikacyjny (TIN). Numer TIN może być użyty do identyfikacji opony w przypadku wycofania z rynku wadliwego produktu.

1. Producent lub marka

Widoczna jest nazwa producenta lub marki.

2. Oznaczenie rozmiaru opony

Na boku opony znajduje się oznaczenie jej rozmiaru. Informacja ta jest niezbędna przy wyborze nowych opon. Poniżej objaśniono znaczenie liter i cyfr składających się na oznaczenie rozmiaru opony.

Przykładowe oznaczenie opony: (Symbole te przedstawione są przykładowo; oznaczenie opony zmienia się w zależności od samochodu).

205/60R16 92V

P - odpowiedni typ pojazdu (opony oznaczone przedrostkiem "P'' są przeznaczone do stosowania w pojazdach osobowych i lekkich ciężarowych; nie wszystkie opony mają to oznaczenie).

205 - szerokość opony w mm.

60 - wskaźnik przekroju. Stosunek wysokości do szerokości przekroju wyrażony w procentach.

R - symbol budowy opony (radialna).

16 - średnica obręczy w calach.

92 - Indeks nośności, kod cyfrowy związany z maksymalnym obciążeniem, jakiemu może być poddana opona.

V - symbol prędkości. Dodatkowe informacje można znaleźć w tabeli zamieszczonej w niniejszym rozdziale.

Oznaczenie rozmiaru obręczy

Oznaczenie obręczy zawiera również ważne informacje wymagane przy zmianie obręczy na nową. Poniżej objaśniono znaczenie liter i cyfr składających się na oznaczenie rozmiaru obręczy.

Przykładowe oznaczenie obręczy: 7.0JX16

7.0 - szerokość obręczy w calach.

J - typ obrzeża obręczy.

16 - średnica obręczy w calach.

Symbole prędkości

W poniższej tabeli zestawiono kilka różnych symboli prędkości stosowanych obecnie w przypadku samochodów osobowych.

Symbol prędkości jest częścią oznaczenia rozmiaru opony umieszczonego na jej boku. Symbol odpowiada maksymalnej bezpiecznej prędkości dla danej opony.


3. Sprawdzanie czasu eksploatacji opony (TIN: numer identyfikacyjny opony)

Każda opona starsza niż 6 lat, licząc od daty produkcji, starzeje się naturalnie i jej wytrzymałość oraz osiągi się zmniejszają (nawet, gdy nie jest używana). Z tego powodu opony (w tym oponę koła zapasowego) należy wymienić na nowe. Datę produkcji opony można znaleźć na jej boku (ewentualnie wewnątrz), zawartą w kodzie DOT. Kod DOT składa się szeregu cyfr i liter. Data produkcji określona jest przez ostatnie cztery cyfry (znaki) kodu DOT.

DOT : XXXX XXXX OOOO

Pierwszą część kodu DOT stanowi numer fabryczny, rozmiar opony i wzór bieżnika, natomiast ostatnie cztery cyfry wskazują na tydzień i rok produkcji.

Na przykład: DOT XXXX XXXX 1615 informuje, że opona została wyprodukowana w 16. tygodniu 2015 roku.

OSTRZEŻENIE - Wiek opony

Opony starzeją się, nawet jeżeli nie są eksploatowane. Zalecana jest wymiana opon po 6 latach eksploatacji, bez względu na stan bieżnika.

Wysoka temperatura otoczenia i częsta eksploatacja w warunkach wysokiego obciążenia przyspieszają zużywanie się opon. Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń może spowodować nagłe uszkodzenie opony, prowadzące do utraty kontroli nad pojazdem i wypadku grożącego poważnymi obrażeniami lub śmiercią.

4. Budowa i materiał warstw opony

Opona składa się z kilku warstw tkaniny pokrytej gumą. Producent opony musi również określić materiały, jakie zostały użyte do jej produkcji (stal, nylon, poliester i inne). litera R oznacza budowę radialną, litera D - budowę diagonalną, a litera B - budowę diagonalną z opasaniem.

5. Maksymalne dopuszczalne ciśnienie w ogumieniu

Jest to liczba określająca maksymalne ciśnienie powietrza w oponie. Nie wolno przekraczać maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia w ogumieniu. Zalecane ciśnienie w ogumieniu można znaleźć na naklejce zawierającej informacje o oponach i obciążeniu.

6. Wskaźnik maksymalnej nośności

liczba ta wskazuje maksymalne obciążenie (w kilogramach i funtach), jakiemu może być poddana opona. Przy wymianie opon w pojeździe należy zawsze stosować opony o tym samym wskaźniku nośności, jaki charakteryzował opony zamontowane fabrycznie.

7. Znormalizowana klasa jakości opony

Oznaczenia klas jakości można znaleźć na bocznej powierzchni opony, pomiędzy wzorem bieżnika i maksymalną szerokością sekcji Na przykład:

TREADWEAR 200

TRACTION AA

TEMPERATURE A

Trwałość bieżnika

Względna trwałość bieżnika jest wskaźnikiem porównawczym opartym na zużywaniu się opony w kontrolowanych warunkach znormalizowanego testu na torze. Przykładowo podczas znormalizowanego testu opona o trwałości 150 zużywałaby się 1,5 raza wolniej niż opona o trwałości 100.

Względne trwałości opon zależą od bieżących warunków ich użytkowania.

Mogą jednak znacznie odbiegać od normy ze względu na zwyczaje kierowcy, sposób konserwacji ogumienia i różnice w nawierzchni dróg i warunków klimatycznych.

Wskaźnik ten wytłoczony jest na boku opony przeznaczonej dla samochodów osobowych. Opony dostępne jako wyposażenie podstawowe lub opcjonalne mogą różnić się klasą jakości.

Przyczepność - AA, A, B i C

Klasy przyczepności określane są symbolami literowymi AA, A, B i C, od najwyższej do najniższej. Określają zdolność opony do hamowania, zmierzoną w kontrolowanych warunkach znormalizowanego testu na powierzchni asfaltowej i betonowej. Opona oznaczona symbolem C charakteryzuje się słabą przyczepnością.

OSTRZEŻENIE

Klasa przyczepności nadawana jest danej oponie w oparciu o testy hamowania i nie obejmuje przyspieszania, pokonywania zakrętów, aquaplaningu ani charakterystyki maksymalnej przyczepności.

Temperatura - A, B i C

Klasy temperatury A (najwyższa), B i C określają odporność opony na temperaturę i jej zdolność do rozpraszania ciepła w warunkach znormalizowanego testu na specjalnym stanowisku laboratoryjnym.

Utrzymująca się wysoka temperatura może spowodować rozkład materiału opony i skrócenie czasu jej eksploatacji.

Nadmierna temperatura może doprowadzić do nagłej awarii opony. Klasy B i A wskazują na wyższe parametry osiągnięte w teście laboratoryjnym niż minimum określone w przepisach.

OSTRZEŻENIE - Temperatura opony

Klasa temperatury dla danej opony określana jest dla opony o prawidłowym ciśnieniu i nieprzeciążonej.

Nadmierna prędkość, zbyt niskie ciśnienie lub nadmierne obciążenie - każdy z tych czynników, oddzielnie lub w połączeniu z innymi, może doprowadzić do wydzielania się znacznych ilości ciepła i nagłego uszkodzenia opony. Może to spowodować utratę panowania nad pojazdem i poważne obrażenia lub śmierć.

Przyczepność opon

Przyczepność opon zmniejsza się, gdy są one zużyte, panuje w nich nieprawidłowe ciśnienie powietrza lub jazda odbywa się po śliskiej ...

Opona o niskim wskaźniku przekroju (opcja)

Opony o niskim wskaźniku przekroju (poniżej 50) podkreślają sportowy wygląd samochodu. Opony o niskim wskaźniku przekroju są zoptymalizowan ...

Zobacz tez:

Uruchamianie silnika - system Flexifuel
Ogólne informacje na temat uruchamiania silnika z systemem Flexifuel Silnik ten uruchamia się w sposób identyczny, jak zwykły silnik benzynowy, patrz strona 167. UWAGA Immobilizer jest uaktywniany w przypadku powtarzających się prób rozruchu silnika. Przed próbą ponowie ...

Położenia kluczyka
Podświetlana stacyjka zapłonowa Dla wygody kierowcy, przy każdym otwarciu przednich drzwi, podświetlana jest stacyjka zapłonowa, pod warunkiem, że kluczyk zapłonu nie jest w położeniu ON. Podświetlenie wyłączy się natychmiast ...

Categorie