Hyundai i40: Przewody odpowietrzające skrzyni korbowej (opcja)

Hyundai i40 –> Obsługa –> Wyjaśnienia dotyczące poszczególnych pozycji harmonogramu przeglądów –> Przewody odpowietrzające skrzyni korbowej (opcja)

Sprawdzić, czy na powierzchni przewodów nie są widoczne uszkodzenia termiczne ani mechaniczne. Twarda i krucha guma, pęknięcia, rozwarstwienia, przecięcia, wytarcia i nadmierne spęcznienia wskazują na uszkodzenia. Szczególną uwagę należy zachować przy oględzinach przewodów znajdujących się w sąsiedztwie źródeł ciepła, np. kolektora wylotowego.

Sprawdzić przebieg przewodów, aby upewnić się, że nie stykają się z gorącymi powierzchniami, ostrymi krawędziami ani elementami ruchomymi, które mogłyby spowodować uszkodzenia cieplne i mechaniczne.

Sprawdzić wszystkie połączenia przewodów elastycznych, takie jak zaciski i złączki, aby upewnić się, że są prawidłowo zamocowane i szczelne.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek oznak uszkodzenia przewodów elastycznych należy je niezwłocznie wymienić.

Filtr powietrza

Zalecamy przeprowadzanie wymiany filtra powietrza przez autoryzowaną stację obsługi HYUNDAI.

Świece zapłonowe (dla silników benzynowych)

Upewnić się, że do wymiany zastosowano świece zapłonowe o właściwej wartości cieplnej.

OSTRZEŻENIE

Nie należy odłączać i sprawdzać świec zapłonowych, gdy silnik jest gorący. Grozi to poparzeniem

Luz zaworów (silnik benzynowy 1.6 L)

W przypadku głośnej pracy zaworów i/lub drgań silnika należy sprawdzić i w razie potrzeby ustawić luzy zaworów.

Zalecamy przeprowadzenie kontroli systemu w autoryzowanej stacji obsługi HYUNDAI.

Układ chłodzenia

Sprawdzić elementy układu chłodzenia - takie jak chłodnica, zbiornik płynu chłodzącego, przewody i połączenia - pod kątem uszkodzeń i szczelności. Wymienić wszystkie uszkodzone części.

Płyn chłodzący silnik

Płyn chłodzący powinien być wymieniany zgodnie z harmonogramem przeglądów.

Olej w manualnej skrzyni biegów (opcja)

Sprawdzić olej w manualnej skrzyni biegów zgodnie z harmonogramem przeglądów.

Olej w automatycznej skrzyni biegów (opcja)

W normalnych warunkach użytkowania nie trzeba kontrolować oleju w automatycznej skrzyni biegów.

W przypadku ciężkich warunków płyn powinien być wymieniany w autoryzowanej stacji obsługi HYUNDAI zgodnie z harmonogramem przeglądów i konserwacji, zamieszczonym na początku tego rozdziału.

UWAGA

Olej w automatycznej skrzyni biegów ma zasadniczo barwę czerwoną.

Wraz z przebiegiem pojazdu olej w automatycznej skrzyni biegów ciemnieje.

Jest to normalne zjawisko, a więc zmiana barwy nie stanowi przesłanki do wymiany oleju.

OSTROŻNIE

Użycie oleju niezgodnego ze specyfikacją może spowodować wadliwe działanie skrzyni biegów i doprowadzić do jej uszkodzenia.

Używać wyłącznie zalecanego oleju do automatycznych skrzyń biegów.

(Zobacz: "Zalecane środki smarne i objętości" w rozdziale 8).

Olej w skrzyni biegów DCT (opcja)

Sprawdzić olej w dwusprzęgłowej skrzyni biegów zgodnie z harmonogramem przeglądów.

Przewody hamulcowe sztywne i elastyczne

Sprawdzić wzrokowo prawidłowość montażu i dokonać oględzin pod kątem występowania wytarć, pęknięć, oznak zużycia lub nieszczelności. Zużyte lub uszkodzone elementy należy natychmiast wymienić.

Płyn hamulcowy

Sprawdzić poziom płynu hamulcowego w zbiorniczku. Powinien mieścić się między oznaczeniami MIN i MAX na boku zbiorniczka. Należy stosować wyłącznie hydrauliczny płyn hamulcowy spełniający normy DOT 3 lub DOT 4.

Okładziny hamulcowe, zaciski i tarcze

Sprawdzić stopień zużycia okładzin hamulcowych, stopień zużycia i bicie tarcz oraz szczelność zacisków.

Więcej informacji dotyczących sprawdzania zużycia klocków i okładzin hamulcowych można znaleźć na witrynie internetowej firmy Hyundai.

Śruby mocujące zawieszenie

Sprawdzić, czy w elementach mocujących zawieszenie nie występują luzy ani uszkodzenia. Dokręcić śruby właściwym momentem.

Hamulec postojowy

ISprawdzić układ hamulca postojowego, łącznie z siłownikiem elektrycznego hamulca postojowego, przewodami i złączami.

Przekładnia kierownicza, drążki i osłony przeciwpyłowe/przeguby kulowe wahaczy

Przy unieruchomionym samochodzie i wyłączonym silniku sprawdzić, czy w kole kierownicy nie występuje nadmierny luz.

Sprawdzić, czy drążki kierownicze nie są zgięte ani uszkodzone. Sprawdzić stopień zużycia i występowanie pęknięć lub uszkodzeń osłon gumowych i przegubów kulowych wahaczy. Wymienić wszystkie uszkodzone części.

Półosie napędowe i osłony gumowe

Sprawdzić, czy półosie napędowe, osłony gumowe i obejmy nie są pęknięte, zużyte ani uszkodzone. Wymienić wszystkie uszkodzone części i, w razie potrzeby, nałożyć smar.

Czynnik chłodniczy w układzie klimatyzacji/sprężarka (opcja)

Sprawdzić, czy w układzie klimatyzacji przewody i złącza są szczelne i nieuszkodzone.

Przewody paliwowe sztywne i elastyczne oraz połączenia

Sprawdzić, czy sztywne przewody paliwowe, przewody elastyczne i połączenia są szczelne i nieuszkodzone. Zalecamy przeprowadzanie wymiany przewodów pa ...

Olej silnikowy

...

Zobacz tez:

Ogranicznik prędkości
System uniemożliwia przekroczenie zaprogramowanej przez kierowcę prędkości samochodu. Po osiągnięciu zaprogramowanej prędkości naciskanie pedału przyspieszenia nie zwiększa prędkości, chyba że zostanie on mocno wciśnię ...

Uruchamianie silnika
OSTRZEŻENIE Fale radiowe emitowane z klucza mogą zakłócić funkcjonowanie wyposażenia medycznego, np. rozrusznika serca: Przed użyciem klucza w pobliżu osób, które używają sprzętu medycznego, zapytaj producenta sprzętu lub swojego lekarza, czy fale radi ...

Categorie