Hyundai i40: System monitorowania ciśnienia w ogumieniu (TPMS)

Hyundai i40 –> Postępowanie w przypadku awarii –> System monitorowania ciśnienia w ogumieniu (TPMS)

System monitorowania ciśnienia w ogumieniu (TPMS)


(1) Lampka ostrzegawcza niskiego ciśnienia w ogumieniu / Lampka kontrolna układu TPMS

(2) Wskaźnik niskiego ciśnienia w poszczególnych oponach (wyświetlany na wyświetlaczu LCD)

Raz na miesiąc należy sprawdzać, czy ciśnienie w każdym kole (zimnym), włącznie z zapasowym (jeżeli znajduje się na wyposażeniu) jest równe wartości zalecanej przez producenta pojazdu, podanej na tabliczce znamionowej pojazdu lub naklejce z danymi dotyczącymi ogumienia. (Jeżeli pojazd wyposażony jest w opony o innym rozmiarze, niż podany na tabliczce znamionowej pojazdu lub naklejce z danymi dotyczącymi ogumienia, należy określić prawidłowe ciśnienie dla tych opon).

Samochód HYUNDAI został wyposażony w dodatkowe zabezpieczenie - system monitorowania ciśnienia w ogumieniu (TPMS), który zapala lampkę ostrzegawczą niskiego ciśnienia w ogumieniu, gdy w jednej lub kilku oponach jest zbyt niskie ciśnienie. W związku z tym, gdy zapala się lampka ostrzegawcza niskiego ciśnienia w ogumieniu, należy niezwłocznie zatrzymać pojazd, sprawdzić opony i doprowadzić ciśnienie do prawidłowej wartości. Jazda z wyraźnie za niskim ciśnieniem w oponie może spowodować jej przegrzanie, co w konsekwencji doprowadzi do uszkodzenia.

Zbyt niskie ciśnienie w ogumieniu zwiększa zużycie paliwa i zmniejsza czas eksploatacji opon i może wpłynąć negatywnie na sterowność i drogę hamowania pojazdu.

Należy pamiętać, że TPMS nie zastępuje prawidłowej konserwacji opon.

Kierowca odpowiada za utrzymywanie prawidłowego ciśnienia w ogumieniu, nawet w przypadku, gdy ciśnienie nie spadło do wartości, przy której zapala się lampka ostrzegawcza niskiego ciśnienia w ogumieniu TPMS.

Samochód Hyundai wyposażony jest również w lampkę sygnalizacji usterki TPMS sygnalizującą wadliwe działanie systemu. Lampka sygnalizacji usterki TPMS połączona jest z lampką ostrzegawczą niskiego ciśnienia w ogumieniu.

W przypadku wykrycia awarii lampka ostrzegawcza miga przez około jedną minutę, a następnie pozostaje zapalona.

Dopóki awaria nie zostanie usunięta, sekwencja ta jest powtarzana przy każdym uruchomieniu samochodu. Gdy lampka kontrolna układu TPMS miga przez około 1 minutę, a następnie pozostaje zapalona, system może nie być zdolny do wykrycia lub sygnalizacji niskiego ciśnienia w ogumieniu zgodnie z przeznaczeniem.

Usterki systemu TPMS mogą występować z wielu powodów, włącznie z wymianą lub przełożeniem opon lub kół w pojeździe, co uniemożliwia prawidłowe działanie systemu. Po wymianie jednej lub kilku opon (kół) w pojeździe należy zawsze sprawdzić lampkę sygnalizacji usterki TPMS, aby upewnić się że system TPMS może nadal funkcjonować prawidłowo.

UwAGA

Jeżeli wystąpi którakolwiek z poniższych sytuacji, zalecamy przeprowadzenie kontroli systemu w autoryzowanej stacji obsługi HYUNDAI.

1.Lampka ostrzegawcza niskiego ciśnienia w ogumieniu / Lampka kontrolna układu TPMS zapalają się na 3 sekundy po obróceniu kluczyka zapłonu w położenie ON lub uruchomieniu silnika.

2.Lampka kontrolna układu TPMS miga przez około 1 minutę, a następnie pozostaje zapalona.

3.Wskaźnik opony o niskim ciśnieniu pozostaje zapalony.

Lampka ostrzegawcza
niskiego ciśnienia w ogumieniu

wskaźnik opony
o niskim ciśnieniu

Jeżeli lampki ostrzegawcze niskiego ciśnienia w ogumieniu palą się, oznacza to, że w jednej lub kilku oponach panuje znacznie niższe ciśnienie od wymaganego.

Wskaźnik opony o niskim ciśnieniu pokazuje, w której oponie panuje niskie ciśnienie przez podświetlenie odpowiedniego koła na symbolu samochodu.

Jeżeli zapali się jedna z wymienionych wyżej lampek ostrzegawczych, należy natychmiast zmniejszyć prędkość, unikać ostrych zakrętów i uwzględniać dłuższą drogę hamowania. Należy zatrzymać pojazd i sprawdzić ogumienie najszybciej, jak jest to możliwe. Doprowadzić ciśnienie w oponach do prawidłowej wartości podanej na tabliczce znamionowej pojazdu lub naklejce z danymi dotyczącymi ogumienia znajdującej się na okładzinie środkowego słupka od strony kierowcy. Jeżeli nie jest możliwe dotarcie do stacji obsługi lub nie jest możliwe utrzymanie prawidłowego ciśnienia w oponie, należy wymienić koło na zapasowe.

Po wymianie koła na zapasowe:

OSTROŻNIE

W zimie lub w niskiej temperaturze otoczenia, lampka ostrzegawcza niskiego ciśnienia w ogumieniu może zapalić się, jeżeli ciśnienie w ogumieniu było regulowane w wyższej temperaturze otoczenia.

Nie oznacza to usterki systemu TPMS, ponieważ spadek temperatury powoduje proporcjonalne obniżenie ciśnienia.

Przy jeździe z obszaru o wysokiej temperaturze otoczenia do obszaru o niskiej temperaturze otoczenia lub z obszaru o niskiej temperaturze otoczenia do obszaru o wysokiej temperaturze otoczenia, lub w przypadku znacznych zmian temperatury zewnętrznej, należy sprawdzać ciśnienie w ogumieniu i doprowadzać je do zalecanej wartości.

OSTRZEŻENIE - Uszkodzenia spowodowane niskim ciśnieniem w ogumieniu

Znacznie niższe od normalnego ciśnienie w ogumieniu powoduje niestabilną jazdę samochodu i może przyczynić się do utraty panowania nad pojazdem i wydłużenia drogi hamowania.

Dalsza jazda przy niskim ciśnieniu w oponach spowoduje przegrzanie i uszkodzenie ogumienia.

Lampka sygnalizacji
usterki systemu TPMS

Lampka kontrolna układu TPMS miga przez około 1 minutę, a następnie świeci się, gdy występuje usterka systemu monitorowania ciśnienia w ogumieniu.

Jeśli system może poprawnie wykryć jednocześnie ostrzeżenie o zbyt niskim ciśnieniu i awarię systemu, to lampka ostrzegawcza niskiego ciśnienia w ogumieniu miga przez około 1 minutę, a następnie pozostaje zapalona, oraz świeci się wskaźnik opony o niskim ciśnieniu. Na przykład, jeśli przedni lewy czujnik nie działa prawidłowo, to zapali się lampka kontrolna TPMS, jeśli jednak w tym samym czasie w przedniej prawej, tylnej lewej lub tylnej prawej oponie jest zbyt niskie ciśnienie, to odpowiednia lampka ostrzegawcza niskiego ciśnienia w ogumieniu i wskaźnik opony o niskim ciśnieniu mogą palić się razem z lampką kontrolną TPMS.

Aby określić przyczynę problemu, zalecamy przeprowadzenie kontroli systemu w autoryzowanej stacji obsługi HYUNDAI.

OSTROŻNIE

Wymiana opony z systemem TPMS

IW przypadku przebicia opony, zapali się lampka ostrzegawcza niskiego ciśnienia w ogumieniu i wskaźnik opony o niskim ciśnieniu. Zalecamy przeprowadzenie kontroli systemu w autoryzowanej stacji obsługi HYUNDAI.

OSTROŻNIE

Zalecamy używanie uszczelniacza zatwierdzonego przez firmę HYUNDAI.

Należy usunąć uszczelniacz z czujnika ciśnienia i opony przy jej wymianie na nową.

Każde koło wyposażone jest w czujnik ciśnienia w oponie, zamontowany wewnątrz opony za zaworkiem. Należy używać specjalnych kół TPMS. Zalecamy serwisowanie ogumienia w autoryzowanej stacji obsługi HYUNDAI.

Po wymianie koła na zapasowe:

Identyfikacja opony o niskim ciśnieniu poprzez proste oględziny nie zawsze jest możliwa. Należy zawsze mierzyć ciśnienie w oponach za pomocą dobrej jakości manometru. Warto pamiętać, że ciśnienie zmierzone w gorącej oponie (po jeździe) jest wyższe od ciśnienia zmierzonego w oponie zimnej (w pojeździe unieruchomionym przez co najmniej 3 godziny i po przejechaniu mniej niż 1,6 km w ciągu ostatnich trzech godzin przed pomiarem).

Przed pomiarem ciśnienia w ogumieniu pozostawić opony do ochłodzenia. Przed doprowadzeniem ciśnienia do zalecanej wartości upewnić się, że opona jest zimna.

opona zimna oznacza, że pojazd był unieruchomiony przez 3 godziny i w ciągu tego czasu nie przejechał więcej niż 1,6 km.

OSTROŻNIE

Jeżeli samochód wyposażony jest w system monitorowania ciśnienia w ogumieniu, zalecamy używanie uszczelniacza zatwierdzonego przez firmę HYUNDAI. Płynny uszczelniacz opon może uszkodzić czujniki ciśnienia.

OSTRZEŻENIE - TPMS

OSTRZEŻENIE - Ochrona TPMS

Manipulowanie, modyfikacja lub wyłączanie elementów systemu monitorowania ciśnienia w ogumieniu (TPMS) może zakłócić zdolność systemu do ostrzegania kierowcy o niskim ciśnieniu w ogumieniu i/lub usterkach układu TPMS. Manipulowanie, modyfikacja lub wyłączanie elementów systemu monitorowania ciśnienia w ogumieniu (TPMS) może spowodować wyłączenie tych elementów z gwarancji.

OSTRZEŻENIE

w pojeździe nie należy dokonywać modyfikacji, które mogą mieć wpływ na działanie systemu TPMS.

koła dostępne w sprzedaży zwykle nie mają czujnika TPMS.

Zalecamy używanie części zamiennych pochodzących z autoryzowanej stacji obsługi HyUNDAI.

Po zakupieniu koła z innego źródła, trzeba je wyposażyć w czujnik TPMS zatwierdzony przez stację obsługi HyUNDAI.

Samochód niewyposażony w czujnik TPMS lub z niesprawnym systemem TPMS może nie przejść okresowego badania technicznego.

wszystkie pojazdy wyprodukowane w Europie w poniższym okresie muszą być wyposażone w TPMS.

Naklejka na podnośniku

Rzeczywista naklejka na podnośniku może różnić się od przedstawionej na rysunku. Dodatkowe informacje można znaleźć na naklejce ...

Jeżeli zostanie przebita opona (zestaw naprawczy)

Przed użyciem zestawu naprawczego (TireMobilityKit), należy przeczytać instrukcję. (1) Kompresor (2) Butelka z uszczelniaczem ...

Zobacz tez:

Wymiana opon
Jeżeli opona jest zużyta równomiernie, wskaźnik zużycia opony wygląda jak opaska na oponie. Sygnalizuje, że wysokość bieżnika opony jest mniejsza niż 1,6 mm. W takim przypadku należy wymienić oponę. Nie wolno czeka ...

Opony zimowe
Przy zakładaniu opon zimowych upewnić się, że są to opony radialne o takim samym rozmiarze i obciążeniu nominalnym, jak opony oryginalne. Założyć opony zimowe na wszystkie cztery koła, aby wyrównać zachowanie pojazdu w każ ...

Categorie