Hyundai i40: System pasów bezpieczeństwa

Hyundai i40 –> System bezpieczeństwa samochodu –> Pasy bezpieczeństwa –> System pasów bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE

OSTRZEŻENIE

Pasy bezpieczeństwa przeznaczone są do podtrzymywania szkieletu ciała. Należy je zakładać w poprzek lub wzdłuż miednicy, klatki piersiowej i ramion. Należy unikać układania pasa na odcinku jamy brzusznej.

Aby zapewnić ochronę zgodnie z ich przeznaczeniem, pasy bezpieczeństwa powinny być wyregulowane tak ciasno, jak jest to możliwe.

Należy jednak zachować komfort pasażera.

Luźno wyregulowany pas znacznie zmniejsza ochronę pasażera.

Należy zachować ostrożność, aby uniknąć zanieczyszczenia taśm pasów pastami, olejami, chemikaliami, a zwłaszcza elektrolitem z akumulatora.

Zanieczyszczenia można usuwać za pomocą wody z delikatnym mydłem. W przypadku wystrzępienia, zanieczyszczenia lub uszkodzenia taśmy należy wymienić pas.

Po poważnej kolizji konieczna jest wymiana całego zespołu pasów, nawet jeżeli jego uszkodzenia nie są oczywiste. Nie wolno używać pasów bezpieczeństwa ze skręconymi taśmami. Każdy zespół pasa bezpieczeństwa powinien być używany przez jednego pasażera - niebezpieczne jest poprowadzenie pasa wokół dziecka przewożonego na kolanach pasażera.

OSTRZEŻENIE

Lampka ostrzegawcza niezapiętych pasów bezpieczeństwa

Lampka ostrzegawcza niezapiętych pasów bezpieczeństwa


  1. Lampka ostrzegawcza niezapiętych pasów bezpieczeństwa kierowcy
  2. Lampka ostrzegawcza niezapiętych pasów bezpieczeństwa przedniego pasażera

Lampka ostrzegawcza niezapiętych pasów bezpieczeństwa kierowcy i przedniego pasażera będzie migać lub świecić się oraz może włączyć się dźwiękowy sygnał ostrzegawczy:

UWAGA

Biodrowy/ramieniowy pas bezpieczeństwa

Biodrowy/ramieniowy pas bezpieczeństwa


Regulacja wysokości

W celu uzyskania maksymalnej wygody i bezpieczeństwa można ustawić wysokość zamocowania zaczepu odcinka ramieniowego pasa bezpieczeństwa w jednym z 4 położeń.

Należy dobrać taką wysokość zamocowania pasa bezpieczeństwa, by nie znajdował się on zbyt blisko szyi. W takim przypadku nie jest zapewniona najskuteczniejsza ochrona. Ramieniowy odcinek pasa powinien przebiegać przez pierś w połowie długości ramienia w pobliżu drzwi. W żadnym wypadku nie może jednak opinać szyi.

W celu wyregulowania wysokości zamocowania zaczepu pasa należy obniżyć lub podwyższyć uchwyt regulacji wysokości, ustawiając go w odpowiednim położeniu.

Aby podnieść uchwyt regulacji wysokości, należy go pociągnąć do góry (1). Aby obniżyć uchwyt, należy pchnąć go w dół (3), jednocześnie naciskając przycisk (2).

W celu zablokowania zaczepu w odpowiednim położeniu należy zwolnić przycisk.

Aby upewnić się, czy zaczep pasa jest zablokowany, należy spróbować przesunąć go w górę lub w dół.

OSTRZEŻENIE

Zapinanie pasa

Zapinanie pasa


Aby zapiąć pas bezpieczeństwa, należy wyciągnąć go ze zwijacza i wcisnąć metalowy zaczep (1) w klamrę (2).

Zapięciu pasa towarzyszy charakterystyczny szczęk zapadki klamry.

Właściwa długość ramieniowego odcinka pasa zostaje ustawiona automatycznie jedynie pod warunkiem uprzedniego ręcznego wyregulowania części biodrowej w taki sposób, aby ściśle przylegała do bioder. Przy powolnym pochylaniu się pasażera do przodu, pas będzie się wyciągał pozwalając na wykonanie ruchów. W razie nagłego hamowania lub zderzenia pas zostanie zablokowany.

Pas zostanie zablokowany również podczas zbyt szybkiego pochylenia się do przodu.

OSTROŻNIE

Korzystając ze środkowego tylnego pasa bezpieczeństwa, należy używać klamry z oznaczeniem "CENTER".

UWAGA

W przypadku problemu z wyciągnięciem pasa ze zwijacza, należy silnie pociągnąć za pas, a następnie puścić go.

Umożliwi to łatwe rozwinięcie pasa.

Zapinanie pasa


OSTRZEŻENIE

YBiodrowy odcinek pasa bezpieczeństwa należy umieścić jak najniżej na biodrach, a nie w talii. Jeżeli biodrowy odcinek pasa umieszczony jest zbyt wysoko w talii, zwiększa niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń w razie wypadku. Oba ramiona nie powinny jednocześnie znajdować się pod lub nad pasem.

Jedno ramię powinno znajdować się nad pasem, a drugie pod nim, tak jak przedstawiono na rysunku.

Nigdy nie wolno umieszczać pasa pod ramieniem bliższym drzwi.

OSTRZEŻENIE

Zaczep (1) powinien być
zawsze zapięty w klamrze (A). Upewnić się, czy pas nie jest skręcony.

Odpinanie pasa

Odpinanie pasa


Pas odpina się, naciskając przycisk (A) w klamrze. Po odpięciu pas powinien zostać samoczynnie wciągnięty przez zwijacz.

Jeżeli to nie nastąpi, należy sprawdzić, czy pas nie jest skręcony, i ponowić próbę.

Pasy bezpieczeństwa

...

Pas bezpieczeństwa z napinaczem

Samochód HYUNDAI wyposażony jest w pasy bezpieczeństwa z napinaczem dla kierowcy i przedniego pasażera. Zadaniem napinacza jest zapewnienie podczas ...

Zobacz tez:

Przełącznik rodzaju paliwa
Naciśnięcie przycisku LPG powoduje przełączenie między zasilaniem benzyną a zasilaniem gazem płynnym. Aktualnie wybrany tryb roboczy jest sygnalizowany za pomocą diody LED . wyłączona = zasilanie benzyną Lampka kontrolna świ ...

Siatka zabezpieczająca (wagon) (opcja)
W przypadku przewożenia ładunku na tylnym siedzeniu lub w bagażniku, za przednimi lub tylnymi siedzeniami należy zamontować siatkę zabezpieczającą. Jest ona zaprojektowana w taki sposób, by w razie zderzenia czołowego chronić g ...

Categorie