Hyundai i40: TRyB RadIO (model z RdS): - ac113dFEE, ac1c1dFEE

Hyundai i40 –> Cechy samochodu Hyundai –> System audio –> TRyB RadIO (model z RdS): - ac113dFEE, ac1c1dFEE

Ekran trybu podstawowego

Ekran trybu podstawowego


1. Tryb

Pokazuje bieżący tryb działania.

2. Częstotliwość

Pokazuje bieżącą częstotliwość.

3. Pamięć

Pokazuje numer wybranej stacji 1 - 6

4. Zapamiętane stacje

Pokazuje zapamiętane stacje.

5. Autozapis

Automatyczne wybranie stacji o najlepszym odbiorze i przypisanie ich do do przycisków 1-6.

6. Menu RDS

Pokazuje menu RDS.

7. Informacje RDS

Pokazuje informacje RDS.

Przełączanie do trybu Radio

Naciskać przycisk
, aby zmieniać tryb w kolejności fM1 ➟ fM2 ➟ fMA ➟AM➟AMA.

Przełączanie do trybu Radio


Jeżeli opcja [Pop-up Mode] jest włączona w ustawieniach  
[Display], to naciśniecie przycisku
wywoła menu kontekstowe.

obrót pokrętła
TUNE pozwala na zmianę pozycji na liście. Naciśnięcie umożliwia wybór.

Wyszukiwanie częstotliwości radiowych

Używanie funkcji Seek

Nacisnąć przycisk 
, aby odtworzyć poprzednią/następną częstotliwość.

Używanie pokrętła TUNE

obracać pokrętło
TUNE w celu znalezienia żądanej częstotliwości.

używanie trybu Radio

Wybór/zapisywanie stacji radiowych

Nacisnąć przycisk 1  - 6  aby przejść do zapisanej stacji radiowej

Wybór/zapisywanie stacji radiowych


Nacisnąć przycisk 
, aby wyświetlić informację o częstotliwości każdej z zapisanych stacji radiowych.

Wybór/zapisywanie stacji radiowych


uWaGa

Podczas słuchania częstotliwości, która ma być zapisana nacisnąć i przytrzymać jeden z przycisków 1 - 6  (dłużej niż 0,8 sekundy), aby zapisać bieżącą stację pod wybranym numerem przycisku.

Autozapis

Nacisnąć przycisk 
, aby automatycznie przypisać najlepiej odbierane częstotliwości przyciskom 1  - 6 .

uWaGa

Aby przerwać automatyczne zapisywanie i przywrócić poprzednio zapisane stacje, należy nacisnąć przycisk [Cancel] podczas działania funkcji autozapisu.

Menu RDS

Nacisnąć przycisk
, aby ustawićopcje Af (częstotliwość alternatywna), regionu i wiadomośc.

Menu RDS


uWaGa

Menu RDS nie jest dostępne w trybie AM i AMA.

Skanowanie stacji

Nacisnąć i przytrzymać przycisk
(dłużej niż 0,8 sekundy), aby przesłuchać stacje o najsilniejszym sygnale (każdą przez 5 sekund).

uWaGa

Po ukończeniu skanowania przywrócona zostanie słuchana wcześniej częstotliwość Aby przerwać skanowanie stacji należy nacisnąć i przytrzymać (dłużejniż 0,8 sekundy) przycisk
podczas działania funkcji.

Ta (komunikaty drogowe)

Nacisnąć przycisk 
, aby włączyć lub wyłączyć funkcję TA (komunikatów drogowych).

Ta (komunikaty drogowe)


Odtwarzacz płyt cd: ac113dFEE (model z RdS), ac1c1dFEE (model z RdS+daB)

ElEmENTy REGulacyJNE I FuNKcJE Wyświetlacz i ustawienia mogą różnić się w zależności od wybranego systemu audio. Radioodtwarzacz ...

Tryb radio (model z dab) - ac1c1dfee

Ekran trybu podstawowego 1. Tryb Pokazuje bieżący tryb działania. 2. Informacje DAB Pokazuje informacje DAB. 3. Pamięć Pokazuje numer wybranej st ...

Zobacz tez:

Szyby
Przełącznik podnośnika szyby w drzwiach kierowcy Przełącznik podnośnika szyby w drzwiach przedniego pasażera Przełącznik podnośnika szyby lewych tylnych drzwi Przełącznik podnośnika szyby prawych tylnych drzwi Opus ...

Środki ostrożności przy czynnościach obsługowych wykonywanych we własnym zakresie
Nieprawidłowa lub niepełna obsługa może spowodować problemy. Niniejsza część zawiera jedynie instrukcje tych czynności obsługowych, które są łatwe do wykonania. UWAGA Nieprawidłowa obsługa wykonana przez użytkow ...

Categorie