Hyundai i40: TRyB RadIO (model z RdS): - ac113dFEE, ac1c1dFEE

Hyundai i40 –> Cechy samochodu Hyundai –> System audio –> TRyB RadIO (model z RdS): - ac113dFEE, ac1c1dFEE

Ekran trybu podstawowego

Ekran trybu podstawowego


1. Tryb

Pokazuje bieżący tryb działania.

2. Częstotliwość

Pokazuje bieżącą częstotliwość.

3. Pamięć

Pokazuje numer wybranej stacji 1 - 6

4. Zapamiętane stacje

Pokazuje zapamiętane stacje.

5. Autozapis

Automatyczne wybranie stacji o najlepszym odbiorze i przypisanie ich do do przycisków 1-6.

6. Menu RDS

Pokazuje menu RDS.

7. Informacje RDS

Pokazuje informacje RDS.

Przełączanie do trybu Radio

Naciskać przycisk
, aby zmieniać tryb w kolejności fM1 ➟ fM2 ➟ fMA ➟AM➟AMA.

Przełączanie do trybu Radio


Jeżeli opcja [Pop-up Mode] jest włączona w ustawieniach  
[Display], to naciśniecie przycisku
wywoła menu kontekstowe.

obrót pokrętła
TUNE pozwala na zmianę pozycji na liście. Naciśnięcie umożliwia wybór.

Wyszukiwanie częstotliwości radiowych

Używanie funkcji Seek

Nacisnąć przycisk 
, aby odtworzyć poprzednią/następną częstotliwość.

Używanie pokrętła TUNE

obracać pokrętło
TUNE w celu znalezienia żądanej częstotliwości.

używanie trybu Radio

Wybór/zapisywanie stacji radiowych

Nacisnąć przycisk 1  - 6  aby przejść do zapisanej stacji radiowej

Wybór/zapisywanie stacji radiowych


Nacisnąć przycisk 
, aby wyświetlić informację o częstotliwości każdej z zapisanych stacji radiowych.

Wybór/zapisywanie stacji radiowych


uWaGa

Podczas słuchania częstotliwości, która ma być zapisana nacisnąć i przytrzymać jeden z przycisków 1 - 6  (dłużej niż 0,8 sekundy), aby zapisać bieżącą stację pod wybranym numerem przycisku.

Autozapis

Nacisnąć przycisk 
, aby automatycznie przypisać najlepiej odbierane częstotliwości przyciskom 1  - 6 .

uWaGa

Aby przerwać automatyczne zapisywanie i przywrócić poprzednio zapisane stacje, należy nacisnąć przycisk [Cancel] podczas działania funkcji autozapisu.

Menu RDS

Nacisnąć przycisk
, aby ustawićopcje Af (częstotliwość alternatywna), regionu i wiadomośc.

Menu RDS


uWaGa

Menu RDS nie jest dostępne w trybie AM i AMA.

Skanowanie stacji

Nacisnąć i przytrzymać przycisk
(dłużej niż 0,8 sekundy), aby przesłuchać stacje o najsilniejszym sygnale (każdą przez 5 sekund).

uWaGa

Po ukończeniu skanowania przywrócona zostanie słuchana wcześniej częstotliwość Aby przerwać skanowanie stacji należy nacisnąć i przytrzymać (dłużejniż 0,8 sekundy) przycisk
podczas działania funkcji.

Ta (komunikaty drogowe)

Nacisnąć przycisk 
, aby włączyć lub wyłączyć funkcję TA (komunikatów drogowych).

Ta (komunikaty drogowe)


Odtwarzacz płyt cd: ac113dFEE (model z RdS), ac1c1dFEE (model z RdS+daB)

ElEmENTy REGulacyJNE I FuNKcJE Wyświetlacz i ustawienia mogą różnić się w zależności od wybranego systemu audio. Radioodtwarzacz ...

Tryb radio (model z dab) - ac1c1dfee

Ekran trybu podstawowego 1. Tryb Pokazuje bieżący tryb działania. 2. Informacje DAB Pokazuje informacje DAB. 3. Pamięć Pokazuje numer wybranej st ...

Zobacz tez:

Ustawienie wysokości dla elektrycznego otwierania bagażnika
Użytkownik może ustawić wysokość pełnego otwarcia bagażnika w następujący sposób. 1. Otworzyć bagażnik ręcznie do żądanej wysokości. 2. Nacisnąć przycisk zamykania bagażnika i przytrzyma ...

System pasów bezpieczeństwa
OSTRZEŻENIE W celu zapewnienia maksymalnej ochrony podczas jazdy należy zawsze używać pasów bezpieczeństwa. Pasy zapewniają najskuteczniejszą ochronę, gdy oparcia foteli ustawione są w pozycji pionowej. Dzieci w wieku 12 lat i m ...

Categorie