Hyundai i40: Układ kontroli emisji spalin

Hyundai i40 –> Obsługa –> Układ kontroli emisji spalin

Układ kontroli emisji spalin samochodu objęty jest ograniczoną pisemną gwarancją.

Prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi gwarancji zamieszczonymi w "Książce przeglądów i konserwacji pojazdu".

Samochód HYUNDAI wyposażony jest w układ kontroli emisji spalin spełniający wszystkie wymagania.

Samochód wyposażony jest w następujące trzy układy kontroli emisji zanieczyszczeń:

(1) System odpowietrzenia skrzyni korbowej

(2) System ograniczania emisji oparów paliwa

(3) System kontroli emisji spalin

W celu zapewnienia prawidłowego działania tych układów kontroli emisji zanieczyszczeń zaleca się dokonywanie przeglądów w autoryzowanej stacji obsługi HYUNDAI zgodnie z harmonogramem zamieszczonym w niniejszej instrukcji.

Uwaga dotycząca przeglądu technicznego pojazdu wyposażonego w elektroniczny program stabilizacji toru jazdy ESC

1. System odpowietrzania skrzyni korbowej

System ten służy do ochrony powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem gazami z przedmuchu z komory sprężania do skrzyni korbowej. System dostarcza świeże, przefiltrowane powietrze do skrzyni korbowej przez przewód wlotowy. Wewnątrz skrzyni korbowej świeże powietrze miesza się z gazami z przedmuchu i mieszanina ta przez zawór PCV kierowana jest do kolektora dolotowego.

2. System ograniczania emisji oparów paliwa

System ograniczania emisji oparów paliwa przeznaczony jest do zapobiegania przedostawaniu się oparów paliwa do atmosfery.

Zbiornik oparów paliwa

Opary paliwa powstające w zbiorniku paliwa są pochłaniane i magazynowane w zbiorniku oparów paliwa. Gdy silnik pracuje, opary paliwa pochłonięte przez zbiornik oparów paliwa są zasysane do silnika za pośrednictwem elektromagnetycznego zaworu układu pochłaniania par paliwa.

Elektromagnetyczny zawór sterujący pochłanianiem oparów paliwa ze zbiornika (PCSV)

Elektromagnetyczny zawór pochłaniania par paliwa sterowany jest przez moduł sterujący silnika (ECM). Gdy temperatura płynu chłodzącego silnik jest niska i podczas biegu jałowego zawór PCSV zamyka się i opary paliwa nie są zasysane przez silnik. Po rozgrzaniu silnika podczas normalnej jazdy zawór PCSV otwiera się i opary paliwa przedostają się do układu zasysania silnika.

3. System ograniczania emisji spalin

Układ ograniczania emisji spalin jest wysoko efektywnym układem kontrolującym emisję spalin przy jednoczesnym zachowywaniu wysokich osiągów pojazdu.

Modyfikacje pojazdu

Nie wolno modyfikować pojazdu.

Modyfikacja pojazdu może negatywnie wpłynąć na jego osiągi, bezpieczeństwo lub wytrzymałość, a nawet być niezgodna z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i emisji spalin.

Ponadto uszkodzenie lub wadliwe działanie, będące wynikiem jakiejkolwiek modyfikacji, może nie być objęte gwarancją.

Środki ostrożność związane ze spalinami (tlenkiem węgla)

OSTRZEŻENIE - Spaliny

Spaliny zawierają tlenek węgla (CO). Gaz ten jest bezbarwny, nie posiada zapachu. Jest niebezpieczny - jego wdychanie powoduje śmierć. Aby uniknąć zatrucia tlenkiem węgla, należy przestrzegać instrukcji zamieszczonych obok.

Środki ostrożności związane z katalizatorem (opcja)

OSTRZEŻENIE - Niebezpieczeństwo pożaru

Samochód HYUNDAI wyposażony jest w katalizator spalin.

W związku z powyższym należy przestrzegać następujących zaleceń:

Nieprzestrzeganie powyższych wskazówek może doprowadzić do uszkodzenia katalizatora i samochodu. Ponadto takie postępowanie może unieważnić gwarancję.

Filtr cząstek stałych

W przeciwieństwie do jednorazowego filtra powietrza, system DPF automatycznie spala (utlenia) i usuwa nagromadzoną sadzę podczas eksploatacji pojazdu.

Mówiąc innymi słowami, aktywne spalanie z wykorzystaniem zmiennego sterowania dawką paliwa i gazów spalinowych o wysokiej temperaturze powstających podczas normalnej/szybkiej jazdy umożliwia spalenie i usunięcie nagromadzonej sadzy.

Jeżeli pojazd często porusza się na krótkich dystansach lub przez dłuższy czas z małą prędkością, nagromadzona sadza może jednak nie być automatycznie usuwana z powodu niskiej temperatury gazów spalinowych.

Po nagromadzeniu odpowiednio dużej ilości sadzy zapala się lampka kontrolna sygnalizacji usterek ( ) lub pojawia
się komunikat ostrzegawczy "Check exhaust system" (Sprawdzić układ wydechowy).

Miganie lampki kontrolnej sygnalizacji usterek może ustać po zwiększeniu prędkości do ponad 60 km/h lub jeździe przez pewien czas na biegu wyższym niż drugi przy prędkości obrotowej silnika 1500-2000 obr./min (przez około 25 minut).

Jeżeli mimo przeprowadzenia tej procedury lampka kontrolna sygnalizacji usterek ( ) miga nadal lub pojawia się
komunikat ostrzegawczy "Check exhaust system" (Sprawdzić układ wydechowy), to należy kierować pojazd do autoryzowanej stacji obsługi HYUNDAI sprawdzenia układu DPF.

Kontynuowanie przez dłuższy czas jazdy przy migającej lampce kontrolnej sygnalizacji usterek może spowodować uszkodzenie systemu DPF i wzrost zużycia paliwa.

OSTROŻNIE - Silnik wysokoprężny (jeśli wyposażony w filtr cząstek stałych)

W pojazdach wyposażonych w układ filtra cząstek stałych (DPF) zaleca się używanie oleju napędowego o najwyższej jakości.

Używanie oleju napędowego z wysoką zawartością siarki (powyżej 50 ppm siarki) lub dodatków o nieznanym składzie może spowodować uszkodzenie układu filtra cząstek stałych (DPF) i wydobywanie się białego dymu z układu wydechowego.

Pochłaniacz tlenków azotu (opcja)

Układ pochłaniacza tlenków azotu (lNT) usuwa szkodliwe związki azotu z gazów spalinowych. Paliwo słabej jakości może powodować obniżenie sprawności układu pochłaniania tlenków azotu, czemu towarzyszy charakterystyczny zapach spalin. Zawsze należy używać oleju napędowego dobrej jakości.

Czyszczenie wewnętrznych powierzchni szyb

Jeżeli wewnętrzne powierzchnie szyb stracą przejrzystość (tzn. pokryją się warstwą tłuszczu lub wosku), należy je oczyści& ...

Dane techniczne i informacje dla użytkownika

Wymiary Wagon Sedan Silnik Moc żarówek HID: Wysokie natężenie wyładowania AVN: Adaptacyjny układ oświetlenia przedniego Opony ...

Zobacz tez:

Tabliczki znamionowe
Znajomość oznaczenia typu samochodu, numeru identyfikacyjnego samochodu i silnika ułatwi Państwu wszelkie kontakty z autoryzowanymi stacjami Volvo związane z samochodem oraz podczas zamawiania części zamiennych i akcesoriów. Tabliczka znamionowa z oznaczeniem typu, numerem ide ...

Zasady obsługi systemu audio
OSTRZEŻENIE Zawsze reguluj system audio podczas postoju: Nie używaj przycisków sterowania systemem audio podczas jazdy. Korzystanie z przycisków podczas jazdy zagraża bezpieczeństwu, ponieważ może odwrócić Twoją uwagę od sytuacji na drodze i spowodować ...

Categorie