Hyundai i40: Uruchamianie silnika

Hyundai i40 –> Jazda samochodem Hyundai –> Położenia kluczyka –> Uruchamianie silnika

OSTRZEŻENIE

UWAGA - System redukcji biegu

Jeżeli pedał przyspieszenia pojazdu wyposażony jest w system redukcji biegu, zapobiega on przypadkowej jeździe przy całkowicie otwartej przepustnicy, wymagając większej siły podczas naciskania pedału przyspieszenia.

Jednak po wciśnięciu pedału przyspieszenia powyżej 80% wychylenia system umożliwi pełne otwarcie przepustnicy i pedał przyspieszenia będzie stawiał mniejszy opór. Nie jest to usterka, ale normalne działanie.

Uruchamianie silnika benzynowego

1. Upewnić się, że hamulec postojowy jest włączony.

2. Manualna skrzynia biegów - wcisnąć całkowicie pedał sprzęgła i ustawić dźwignię zmiany biegów w położeniu neutralnym. Utrzymać wciśnięte pedały sprzęgła i hamulca przy obracaniu kluczyka w stacyjce zapłonowej w położenie START.

Automatyczna skrzynia biegów/ skrzynia DCT - ustawić dźwignię selektora w położeniu P (parkowanie).

Całkowicie wcisnąć pedał hamulca.

3. Silnik można uruchomić również w przypadku, gdy dźwignia selektora jest w położeniu N (neutralnym).

3. Przekręcić kluczyk zapłonu w położenie START i przytrzymać aż do uruchomienia silnika (maksymalnie 10 sekund).

Następnie zwolnić kluczyk.

Silnik należy uruchamiać bez wciskania pedału przyspieszenia.

4. Nie trzeba czekać na rozgrzanie silnika na postoju.

Można od razu rozpocząć spokojną jazdę. (Należy unikać gwałtownego przyspieszania i zwalniania.)

OSTROŻNIE

Jeżeli silnik zgaśnie podczas jazdy, nie wolno podejmować próby przestawienia biegów w położenie P (parkowanie). Jeżeli ruch i warunki na drodze na to pozwalają, a pojazd nadal się porusza, można ustawić położenie N (neutralne) i podjąć próbę ponownego uruchomienia silnika, przekręcając kluczyk w stacyjce w położenie START.

OSTROŻNIE

Uruchamianie silnika wysokoprężnego

Aby uruchomić zimny silnik wysokoprężny, należy go wstępnie podgrzać przed rozruchem, a następnie pozostawić do rozgrzania przed rozpoczęciem jazdy.

1. Upewnić się, że hamulec postojowy jest włączony.

2. Manualna skrzynia biegów - wcisnąć całkowicie pedał sprzęgła i ustawić dźwignię zmiany biegów w położeniu neutralnym. Utrzymać wciśnięte pedały sprzęgła i hamulca przy obracaniu kluczyka w stacyjce zapłonowej w położenie START.

Automatyczna skrzynia biegów/ skrzynia DCT - ustawić dźwignię selektora w położeniu P (parkowanie).

Całko-wicie wcisnąć pedał hamulca.

Silnik można uruchomić również w przypadku, gdy dźwignia selektora znajduje się w położeniu N (neutralnym).

Uruchamianie silnika wysokoprężnego


3. Przekręcić kluczyk zapłonu w położenie ON w celu wstępnego podgrzania silnika. Zapali się lampka kontrolna podgrzewania wstępnego świec żarowych.

4. Gdy lampka kontrolna podgrzewania wstępnego zgaśnie, przekręcić kluczyk zapłonu w położenie START i przytrzymać aż do uruchomienia silnika (maksymalnie 10 sekund). Następnie zwolnić kluczyk.

UWAGA

Jeżeli silnik nie zostanie uruchomiony w 10 sekund po zakończeniu wstępnego podgrzewania, ponownie przekręcić kluczyk w położenie LOCK, a następnie ON w celu powtórnego włączenia podgrzewania.

Uruchamianie i wyłączanie silnika z turbosprężarką oraz chłodnicą powietrza doładowującego

1. Nie zwiększać nadmiernie obrotów silnika bezpośrednio po uruchomieniu.

Jeżeli silnik jest zimny, pozostawić go na kilka sekund na biegu jałowym, aby przed rozpoczęciem jazdy zapewnić prawidłowe smarowanie turbosprężarki.

2. Po dłuższej jeździe lub jeździe z dużą prędkością, wymagającej znacznego obciążenia silnika, przed wyłączeniem należy pozostawić go na biegu jałowym przez ok. minutę.

Ten czas pracy na biegu jałowym umożliwi schłodzenie turbosprężarki przed wyłączeniem silnika.

OSTROŻNIE

Nie wolno wyłączać silnika bezpośrednio po poddaniu go dużemu obciążeniu. Niestosowanie się do powyższego zalecenia może doprowadzić do uszkodzenia silnika lub turbosprężarki.

Położenia stacyjki zapłonowej

LOCK Kierownica zostaje zablokowana w celu zabezpieczenia samochodu przed kradzieżą. Kluczyk zapłonu można wyjąć ze stacyjki wyłącznie ...

Przycisk uruchamiania/wyłączania silnika

...

Zobacz tez:

Sygnalizacja niezamknięcia drzwi
Jeżeli którekolwiek z drzwi bocznych, pokrywa komory silnika3 lub pokrywa bagażnika nie są prawidłowo zamknięte, kierowca jest o tym w odpowiedni sposób informowany. Mała prędkość jazdy Gdy prędkość samochodu nie przekracza 5 km/h, podświetlony zostanie symbol informacyjny, a ...

Automatyczne cofanie
Jeśli podczas otwierania lub zamykania klapa bagażnika zostanie zablokowana przez przedmiot lub część ciała, to opór zostanie wykryty. Jeśli opór zostanie wykryty podczas otwierania bagażnika, to zostanie ono przerwane i bagaż ...

Categorie