Hyundai i40: W celu prawidłowej eksploatacji akumulatora

Hyundai i40 –> Obsługa –> Akumulator –> W celu prawidłowej eksploatacji akumulatora

W celu prawidłowej eksploatacji akumulatora


UWAGA

Zwykle zamontowany fabrycznie akumulator nie wymaga żadnej obsługi.

Jeśli samochód jest wyposażony w akumulator, na którym znajdują się oznaczenia LOWER i UPPER, to można sprawdzić poziom elektrolitu. Powinien on mieścić się między oznaczeniami LOWER i UPPER. Jeśli poziom elektrolitu jest zbyt niski, to trzeba dolać wody destylowanej (nie wolno dolewać kwasu siarkowego lub elektrolitu). Podczas dolewania wody należy zachować ostrożność, aby nie zachlapać akumulatora i innych elementów. Nie dolewać zbyt dużo wody. Może to doprowadzić do korozji metalowych części. Po zakończeniu należy pewnie zakręcić wszystkie korki. Zalecamy skontaktowanie się z autoryzowaną stacją obsługi HYUNDAI.

OSTRZEŻENIE - Niebezpieczeństwa związane z akumulatorem

Przed obsługą
akumulatora należy zawsze przeczytać poniższe instrukcje.

Zapalone papierosy i
inne źródła otwartego ognia lub iskier należy trzymać z dala od akumulatora.

Wodór, który jest gazem
łatwopalnym, znajduje się zawsze w ogniwach akumulatora i może wybuchnąć w przypadku zapalenia.

Akumulatory
zawierają wysoce korozyjny KWAS SIARKOWY i dlatego należy je chronić przed dziećmi.

Należy unikać kontaktu kwasu akumulatorowego ze skórą, oczami, odzieżą i powierzchniami lakierowanymi.

Jeżeli elektrolit dostał
się do oczu, należy przez co najmniej 15 minut przemywać je wodą i natychmiast skorzystać z pomocy medycznej. Jeżeli elektrolit zostanie rozlany na skórę, dokładnie przemyć powierzchnię kontaktu wodą.

W razie uczucia bólu lub pieczenia należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Podczas ładowania
akumulatora lub pracy w jego sąsiedztwie należy nosić okulary ochronne.

W czasie pracy w pomieszczeniu zamkniętym należy zawsze zadbać o należytą wentylację.

Niewłaściwa utylizacja
akumulatora może stanowić zagrożenie dla zdrowia i środowiska naturalnego. Akumulator należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.

Akumulator zawiera ołów.
Po użyciu nie wolno go wyrzucać.

Akumulator należy zwrócić do autoryzowanej stacji obsługi HYUNDAI w celu poddania go utylizacji.

Nieprzestrzeganie powyższych wskazówek może doprowadzić do poważnych obrażeń lub śmierci.

OSTROŻNIE

W przypadku korzystania z nieautoryzowanych urządzeń elektronicznych, akumulator może ulec rozładowaniu.

Nie należy używać nieautoryzowanych urządzeń.

W celu prawidłowej eksploatacji akumulatora


Rzeczywista naklejka z informacją o pojemności akumulatora może różnić się od przedstawionej na rysunku.

Naklejka z informacją o pojemności akumulatora

1. CMF65l-BCI : Nazwa modelu akumulatora firmy HYUNDAI

2. 12V : Napięcie znamionowe

3. 60 Ah(20HR) : Pojemność znamionowa (w amperogodzinach)

4. 92RC : Znamionowa pojemność rezerwowa (w minutach)

5. 550CCA : Prąd zimnego testu w amperach wg SAE

6. 440 A : Prąd zimnego testu w amperach wg EN

Akumulator

...

Ładowanie akumulatora

Samochód HYUNDAI wyposażony jest w bezobsługowy akumulator wapniowy. Jeżeli akumulator rozładuje się w krótkim czasie (ponieważ n ...

Zobacz tez:

Usterki działania
W razie zapalenia się kontrolki usterki elektrycznego hamulca postojowego oraz jednej lub kilku kontrolek opisanych w poniższych tabelach, należy zatrzymać samochód w bezpiecznym miejscu (poziomo, z włączonym biegiem) i jak najszybciej skontaktować si&# ...

Podświetlenie zestawu wskaźników
(Bez automatycznego włączania świateł) Jeśli światła pozycyjne są włączone przy włączonym zapłonie, podświetlenie zestawu wskaźników jest przyciemnione. (Z automatycznym włączaniem świateł) Jeśli światła pozycyjne są włączone przy włączonym zapłonie, podświetleni ...

Categorie