Hyundai i40: Warunki, w których nie działa system wspomagania parkowania

Hyundai i40 –> Cechy samochodu Hyundai –> System wspomagania parkowania –> Warunki, w których nie działa system wspomagania parkowania

System może nie działać prawidłowo, jeśli:

1. Czujniki pokryte są lodem lub szronem (Będzie działał normalnie, gdy lód się stopi.) 2. Czujnik zasłonięty jest obcym ciałem, takim jak śnieg czy woda, lub gdy osłona czujnika jest zablokowana (będzie działał normalnie po usunięciu ciała obcego lub usunięciu blokady czujnika).

3. Czujnik jest zanieczyszczony obcymi ciałami, takim jak śnieg lub woda (Zasięg powróci do normy po ich usunięciu.) 4. Włącznik systemu został wyłączony.

System wspomagania parkowania może być uszkodzony, jeśli:

1. Pojazd porusza się po nierównej nawierzchni (drogi nieutwardzone, żwir, wyboje, pochyłość).

2. W zasięgu czujnika znajdują się obiekty wytwarzające nadmierny hałas (sygnały dźwiękowe samochodów, głośne silniki motocykli lub hamulce ciężarówek wspomagane pneumatycznie).

3. Występują obfite opady lub pojazd jest spryskiwany wodą.

4. W zasięgu czujnika znajdują się nadajniki bezprzewodowe lub telefony komórkowe.

5. Czujnik pokryty jest śniegiem.

Zasięg czujników może ulec zmniejszeniu, gdy:

1. Temperatura otoczenia jest bardzo wysoka lub bardzo niska.

2. W zasięgu znajdują się trudno wykrywalne obiekty o wysokości mniejszej niż 1 m i średnicy mniejszej od 14 cm.

Poniższe obiekty mogą nie być wykrywane przez czujniki:

1. Przedmioty o ostrych krawędziach lub wąskie, takie jak liny, łańcuchy i niewielkie słupki.

2. Obiekty o własnościach pochłaniających fale o częstotliwości charakterystycznej dla czujnika, takie jak tkaniny, materiały gąbczaste lub śnieg.

UWAGA

1. Sygnał ostrzegawczy może nie być emitowany sekwencyjnie w zależności od prędkości i kształtu wykrytych obiektów.

2. Układ wspomagania parkowania może działać wadliwie, jeżeli zmieniona została wysokość zderzaka czy wysokość zamocowania czujników.

Działanie czujników może być zakłócane przez wyposażenie lub akcesoria montowane niefabrycznie.

3. Czujnik może nie wykrywać obiektów w odległości mniejszej niż 30 cm lub może wskazywać ich nieprawidłową odległość. Zachować ostrożność.

4. Jeżeli czujnik jest zamarznięty lub zanieczyszczony śniegiem, pyłem lub wodą, może nie działać aż do usunięcia zanieczyszczeń za pomocą kawałka miękkiej tkaniny.

5. Należy unikać naciskania, zadrapań lub uderzeń czujnika twardymi przedmiotami, które mogą uszkodzić powierzchnię czujnika. Może to spowodować jego uszkodzenie.

UWAGA

Układ wykrywa obiekty wyłącznie w zasięgu i w sąsiedztwie czujników. Nie wykrywa obiektów w innych obszarach, niebędących w sąsiedztwie zamontowanych czujników. Również niewielkie lub wąskie obiekty, takie jak słupki lub obiekty znajdujące się pomiędzy czujnikami, mogą nie być wykrywane.

Przed parkowaniem należy zawsze wizualnie sprawdzić przestrzeń przed i za samochodem.

Upewnić się, że każdy kierowca, niezaznajomiony z układem, został poinformowany o jego możliwościach i ograniczeniach.

OSTRZEŻENIE

Zwrócić specjalną uwagę w przypadku, gdy pojazd porusza się w pobliżu obiektów na drodze, zwłaszcza pieszych, a w szczególności dzieci.

Należy pamiętać o tym, że niektóre obiekty mogą nie być wykrywane przez czujniki ze względu na ich odległość, rozmiar i materiał, z którego są wykonane; czynniki te ograniczają skuteczność czujnika. Przed skierowaniem pojazdu w dowolną stronę należy zawsze dokonać wizualnego sprawdzenia, aby upewnić się, że droga jest wolna od wszelkich przeszkód.

Typ lampki i dźwięku ostrzegawczego

UWAGA Rzeczywisty dźwięk ostrzegawczy i wygląd wskaźnika mogą różnić się od ilustracji zależnie od obiektów ...

Samodiagnoza

Jeżeli po przesunięciu dźwigni zmiany biegów w położenie biegu wstecznego (R) wystąpi jeden lub wiele z poniższych objawów, mo&# ...

Zobacz tez:

Prezentacja
Ten oryginalny hak holowniczy umożliwia szybki i łatwy montaż/demontaż zaczepu kulowego bez użycia narzędzi. Urządzenie to, zainstalowane za zderzakiem, jest niewidoczne po zdemontowaniu zaczepu kulowego i złożeniu gniazdka przyłączeniowe ...

Blokowanie, odblokowywanie kluczem pomocniczym
Gdy drzwi kierowcy zostaną zablokowane kluczem pomocniczym, pozostałe drzwi i pokrywa bagażnika także automatycznie się zablokują. Po odblokowaniu drzwi kierowcy za pomocą klucza pomocniczego drzwi oraz pokrywy te automatycznie odblokowują się. Aby zablokować, przekręć klucz po ...

Categorie