Hyundai i40: Wymiana koła

Wymiana koła


1. Zaparkować pojazd na równym podłożu i mocno zaciągnąć hamulec postojowy.

2. Ustawić dźwignię zmiany biegów w położeniu R (bieg wsteczny) (w przypadku manualnej skrzyni biegów) lub dźwignię selektora w położeniu P (parkowanie) (w przypadku automatycznej skrzyni biegów lub skrzyni DTC).

3. Włączyć światła awaryjne.

Wymiana koła


4. Wyjąć klucz do nakrętek mocujących koła, podnośnik, uchwyt podnośnika i koło zapasowe z pojazdu.

5. Zablokować przód i tył koła znajdującego się po przeciwnej stronie i po przekątnej od miejsca zamocowania podnośnika.

OSTRZEŻENIE - Zmiana koła

Wymiana koła


6. Poluzować o jeden obrót wszystkie nakrętki mocujące koło. Nie wolno demontować żadnej nakrętki, dopóki koło nie zostanie uniesione nad podłoże.

Wymiana koła


7. Umieścić podnośnik z przodu lub z tyłu w miejscu położonym najbliżej koła, które będzie wymieniane. Montować podnośnik w przeznaczonych do tego miejscach podwozia. Miejsca przeznaczone do montażu podnośnika wyposażone są w płytki przyspawane do ramy, z dwoma zaczepami i wypustem wskazującym.

OSTRZEŻENIE - Mocowanie podnośnika

Aby ograniczyć ryzyko obrażeń, należy upewnić się, że podnośnik mocowany jest wyłącznie w odpowiednich punktach pojazdu i w odpowiednim położeniu. Nie wolno używać żadnych innych punktów do mocowania podnośnika.

Wymiana koła


8. Włożyć uchwyt w podnośnik i obrócić w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, podnosząc samochód tak, aby koła nie dotykały do podłoża.

odległość koła od podłoża powinna wynosić ok. 30 mm. Przed zdemontowaniem nakrętek mocujących koło upewnić się, że pojazd jest stabilny i nie ma możliwości przesunięcia się ani poślizgu.

9. Poluzować nakrętki mocujące koło i całkowicie odkręcić palcami. Zdjąć koło i położyć je płasko na ziemi tak, aby nie mogło się toczyć. Aby założyć koło na piastę, należy je podnieść, dopasować otwory do śrub i założyć na nie koło. W razie trudności lekko pochylić koło i dopasować górny otwór obręczy do górnej śruby.

Następnie poruszać lekko kołem, aby dopasować pozostałe otwory do śrub.

OSTRZEŻENIE

10.W celu ponownego zamontowania koła należy utrzymać je wsunięte na śruby, założyć nakrętki na śruby i lekko dokręcić je palcami. Nakrętki należy zakładać końcówkami ściętymi, o mniejszej średnicy, skierowanymi do wewnątrz. Poruszać kołem, aby je całkowicie osadzić, a następnie palcami dokręcić nakrętki do oporu.

11. opuścić pojazd na podłoże, obracając pokrętło podnośnika w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Wymiana koła


Następnie umieścić klucz w sposób przedstawiony na rysunku i dokręcić nakrętki mocujące koło. Upewnić się, że nakrętka mocująca koło jest całkowicie umieszczona w nasadce klucza. Nie wolno stawać na uchwycie klucza ani używać rurek przedłużających uchwyt klucza. Zgodnie z oznaczeniami liczbowymi na schemacie kolejno, pewnie dokręcić wszystkie nakrętki. Następnie dokładnie sprawdzić prawidłowe dokręcenie każdej nakrętki. Po wypadku zalecamy sprawdzenie układu w autoryzowanej stacji obsługi HYUNDAI.

Moment dokręcania nakrętek mocujących koło:

obręcze stalowe i ze stopów aluminium: 9-11 kGm Dysponując manometrem, należy zdjąć osłonę zaworka i sprawdzić ciśnienie w oponie. Jeżeli ciśnienie jest niższe od zalecanego, należy powoli dojechać do najbliższej stacji obsługi i uzupełnić powietrze w oponie. Jeżeli ciśnienie jest zbyt wysokie, należy je odpowiednio obniżyć, wypuszczając powietrze z opony. Po sprawdzeniu lub wyregulowaniu ciśnienia w oponie należy zawsze założyć osłonę zaworka. W przeciwnym razie z opony może uchodzić powietrze.

W przypadku zgubienia osłony zaworka należy niezwłocznie zaopatrzyć się w drugą i ją założyć.

Po wymianie koła zawsze wkładać koło z przebitą oponą na miejsce koła zapasowego oraz odkładać na miejsce podnośnik i narzędzia.

OSTROŻNIE

Śruby i nakrętki mocujące koła mają wymiary metryczne. Należy upewnić się, że przy montażu koła ponownie użyte są odkręcone wcześniej nakrętki lub, w przypadku wymiany, używane są nakrętki z identycznym gwintem metrycznym i o takim samym stożku.

Montaż nakrętek z gwintem niemetrycznym na śrubie z gwintem metrycznym lub odwrotnie nie zapewni prawidłowego mocowania koła do piasty i spowoduje zniszczenie śrub, które należy w takim przypadku wymienić.

Należy zwrócić uwagę, że większość nakrętek mocujących koła ma gwint niemetryczny. Zachować najwyższą ostrożność przy sprawdzaniu typów nakrętek przed zamontowaniem nieoryginalnych nakrętek i kół.

W przypadku wątpliwości zalecamy skontaktowanie się z autoryzowaną stacją obsługi HYUNDAI.

OSTRZEŻENIE - Śruby mocujące koła

Jeżeli śruby są uszkodzone, mogą nie zapewniać prawidłowego mocowania koła. Może to doprowadzić do utraty panowania nad pojazdem, kolizji i poważnych obrażeń.

Aby zapobiec grzechotaniu podnośnika, uchwytu podnośnika, klucza do nakrętek mocujących koła i koła zapasowego podczas jazdy samochodu, należy je właściwie zamocować.

OSTRZEŻENIE - Niewłaściwe ciśnienie w kole zapasowym

Sprawdzić ciśnienie w ogumieniu niezwłocznie po zamontowaniu koła zapasowego. Doprowadzić ciśnienie w ogumieniu do wymaganej wartości, stosownie do potrzeb. Zobacz podrozdział "Opony i koła" w rozdziale 8.

Ważne - używanie dojazdowego koła zapasowego (opcja)

Samochód HYUNDAI wyposażony jest w dojazdowe koło zapasowe. Dojazdowe koło zapasowe zajmuje mniej miejsca niż koło pełnowymiarowe. Jest mniejsze niż zwykłe koło i przeznaczone wyłącznie do tymczasowego użytku.

OSTROŻNIE

OSTRZEŻENIE

Dojazdowe koło zapasowe przeznaczone jest wyłącznie do stosowania w przypadku awarii. Pojazd z zamontowanym dojazdowym kołem zapasowym nie powinien przekraczać prędkości 80 km/h. Aby uniknąć awarii koła zapasowego, która może doprowadzić do obrażeń ciała lub śmierci, należy zamontować oryginalne koło najszybciej, jak to jest możliwe.

Ciśnienie w dojazdowym kole zapasowym powinno wynosić 420 kPa.

UwAGA

Sprawdzić ciśnienie w ogumieniu po zamontowaniu koła zapasowego.

Doprowadzić ciśnienie w ogumieniu do wymaganej wartości, stosownie do potrzeb.

Używając dojazdowego koła zapasowego, należy przestrzegać następujących zasad:

Demontaż i przechowywanie koła zapasowego

odkręcić nakrętkę mocującą (1) koło zapasowe w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Zamontować koło w odwrotn ...

Naklejka na podnośniku

Rzeczywista naklejka na podnośniku może różnić się od przedstawionej na rysunku. Dodatkowe informacje można znaleźć na naklejce ...

Zobacz tez:

Personalizacja ustawień
Ustawienia pojazdu można dostosować do własnych upodobań, konfigurując opcje na kolorowym wyświetlaczu informacyjnym. Niektyre ustawienia osobiste ryżnych kierowcyw można zapisać osobno dla każdego kluczyka. Ustawienia zapisywane. W zale& ...

Układ klimatyzacji sterowany automatycznie
1. Przycisk regulacji temperatury po stronie kierowcy 2. Przycisk odszraniania przedniej szyby 3. Przycisk układu klimatyzacji 4. Przycisk wyboru kierunku nawiewu 5. Pokrętło regulacji prędkości obrotowej wentylatora 6. Przycisk AUTO (automatyczna regulacja) 7. P ...

Categorie