Mazda 6: Kiedy słychać sygnały ostrzegawcze

Mazda 6 –> W razie awarii –> Lampki ostrzegawcze, sygnalizacyjne i sygnały dźwiękowe –> Kiedy słychać sygnały ostrzegawcze

Przypomnienie o włączonych światłach

Jeżeli światła pozostaną włączone, a włącznik zapłonu znajduje się w położeniu ACC lub OFF, po otwarciu drzwi kierowcy usłyszysz ciągły sygnał dźwiękowy.

UWAGA
 •  Gdy włącznik zapłonu przełączono w pozycję ACC, "Sygnał ostrzegawczy włącznika zapłonu w pozycji innej niż OFF (STOP)" (strona 7-59) dominuje nad sygnałem przypominającym o włączonych światłach.
 •  Dostępna jest możliwość zmiany głośności dźwięku przypomnienia o włączonych światłach.

  Patrz rozdział "Możliwości personalizacji" na.

Sygnał ostrzegawczy układu poduszek powietrznych/systemu napinaczy pasów bezpieczeństwa

W przypadku rozpoznania problemu w układzie poduszek powietrznych/ systemu napinaczy pasów bezpieczeństwa oraz lampce ostrzegawczej, sygnał ostrzegawczy będzie emitowany co minutę przez około 5 sekund.

Sygnał ostrzegawczy układu poduszek powietrznych/systemu napinaczy pasów bezpieczeństwa przednich siedzeń będzie emitowany przez około 35 minut.

Skonsultuj się jak najszybciej ze specjalistycznym serwisem, zalecamy Autoryzowaną Stację Obsługi Mazdy.

OSTRZEŻENIE Nie jedź samochodem, jeśli emitowany jest sygnał ostrzegawczy układu poduszek powietrznych/ systemu napinaczy pasów bezpieczeństwa: Jazda z emitowanym sygnałem ostrzegawczym układu poduszek powietrznych/systemu napinaczy pasów bezpieczeństwa zagraża bezpieczeństwu. W razie wypadku układ poduszek powietrznych i napinaczy pasów bezpieczeństwa nie zadziała, co może doprowadzić do poważnych obrażeń lub śmierci.

Skontaktuj się z wyspecjalizowanym serwisem, aby możliwie jak najszybciej poddać samochód kontroli. Zalecamy Autoryzowane Stacje Obsługi Mazdy.

Sygnał ostrzegawczy pasa bezpieczeństwa

Siedzenie przednie

Jeśli samochód przekracza prędkość około 20 km/h, a pas bezpieczeństwa kierowcy lub pasażera przedniego nie jest zapięty, sygnał ostrzegaczy emitowany jest w trybie ciągłym. Jeśli pas nadal nie jest zapięty, sygnał dźwiękowy ustaje, po czym emitowany jest nadal przez około 90 sekund. Sygnał dźwiękowy ustaje, jeśli pas kierowcy lub pasażera przedniego zostanie zapięty.

UWAGA
 •  Umieszczanie ciężkich przedmiotów na siedzeniu pasażera przedniego może spowodować, że ostrzeżenie dotyczące pasa pasażera zadziała, w zależności od masy takich przedmiotów.
 •  W celu umożliwienia poprawnego działania czujnika obecności na siedzeniu pasażera, nie umieszczaj na siedzeniu dodatkowych poduszek i nie siadaj na nich. Czujnik może nie działać prawidłowo, ponieważ dodatkowa poduszka może powodować zakłócenia jego pracy.
 •  Jeśli przednie siedzenie pasażera zostanie zajęte przez małe dziecko, istnieje możliwość niewłączenia się sygnału dźwiękowego.

Siedzenie tylne*

Sygnał ostrzegawczy emitowany jest tylko wówczas, jeśli pas bezpieczeństwa siedzenia został rozpięty, mimo iż wcześniej był zapięty.

Sygnał ostrzegawczy włącznika zapłonu znajdującego się w pozycji innej niż OFF (STOP)

Modele europejskie

Jeśli po ustawieniu włącznika zapłonu w pozycji ACC drzwi kierowcy zostaną otwarte, wówczas zostanie wyemitowany 6 razy sygnał dźwiękowy, aby powiadomić kierowcę, że włącznik zapłonu nie został ustawiony w pozycji OFF (STOP).

W takim stanie system zdalnego otwierania nie będzie działał, samochód nie zostanie zablokowany, a akumulator może zostać rozładowany.

Modele spoza Europy

Jeśli po ustawieniu włącznika zapłonu w pozycji ACC drzwi kierowcy zostaną otwarte, wówczas zostanie wyemitowany ciągły sygnał dźwiękowy, aby powiadomić kierowcę, że włącznik zapłonu nie został ustawiony w pozycji OFF (STOP).

W takim stanie system zdalnego otwierania nie będzie działał, samochód nie zostanie zablokowany, a akumulator może zostać rozładowany.

Sygnał ostrzegawczy klucza wyjętego z pojazdu

Samochody z zaawansowanym systemem zdalnego otwierania

Jeśli klucz zostanie zabrany z samochodu, gdy włącznik zapłonu nie jest ustawiony w pozycji OFF i wszystkie drzwi są zamknięte, sygnał dźwiękowy emitowany poza samochodem będzie słychać 6 razy, również 6 razy będzie emitowany sygnał, który słychać wewnątrz samochodu i w zestawie wskaźników będzie stale migać lampka ostrzegawcza klucza (czerwona), aby poinformować kierowcę, że włącznik zapłonu nie został ustawiony w pozycji OFF.

Samochody bez zaawansowanego systemem zdalnego otwierania

Jeśli klucz zostanie zabrany z samochodu, gdy włącznik zapłonu nie jest ustawiony w pozycji OFF i wszystkie drzwi są zamknięte, we wnętrzu nadwozia będzie słychać 6 razy sygnał dźwiękowy i lampka ostrzegawcza klucza (czerwona) w zestawie wskaźników włączy się, aby poinformować kierowcę, że włącznik zapłonu nie został ustawiony w pozycji OFF.

UWAGA Ponieważ klucz wykorzystuje fale radiowe o niskim natężeniu ostrzeżenie o kluczu znajdującym się poza samochodem może uaktywnić się, jeśli klucz znajduje się w pobliżu metalowego przedmiotu lub w miejscu o słabym odbiorze sygnału.

Sygnał ostrzegawczy niedziałającego przycisku żądania (z zaawansowanym systemem zdalnego otwierania)

Jeśli przycisk żądania został naciśnięty przy otwartych lub niedomkniętych drzwiach albo włącznik zapłonu nie został ustawiony w pozycji OFF, gdy klucz znajduje się w zasięgu działania, na zewnątrz słychać będzie przez około 2 sekundy sygnał dźwiękowy informujący kierowcę, że nie można zablokować drzwi lub pokrywy bagażnika.

Sygnał ostrzegawczy klucza pozostawionego w bagażniku (z zaawansowanym systemem zdalnego otwierania)

Gdy klucz pozostanie w bagażniku przy zablokowanych wszystkich drzwiach i pokrywie bagażnika, sygnał dźwiękowy będzie emitowany na zewnątrz przez około 10 sekund, aby przypomnieć kierowcy, że klucz pozostał w bagażniku. W takiej sytuacji należy zabrać klucz, naciskając przycisk elektrycznego otwierania bagażnika i otwierając pokrywę. Klucz wyjęty z bagażnika może nie działać, ponieważ jego funkcje zostały tymczasowo wstrzymane. Aby przywrócić działanie klucza, wykonaj stosowną procedurę (strona 3-8).

Sygnał ostrzegawczy klucza pozostawionego w samochodzie (z zaawansowanym systemem zdalnego otwierania)

Jeśli wszystkie drzwi i pokrywa bagażnika zostały zablokowane przy użyciu innego klucza, podczas gdy klucz pozostał we wnętrzu samochodu, poza samochodem będzie emitowany sygnał dźwiękowy przez około 10 sekund, aby poinformować kierowcę, że w samochodzie znajduje się klucz. W takiej sytuacji klucz można zabrać, otwierając drzwi. Klucz wyjęty z samochodu przy zastosowaniu tej metody może nie działać, ponieważ jego funkcje zostały tymczasowo wstrzymane.

Aby przywrócić działanie klucza, wykonaj stosowną procedurę (strona 3-8).

Sygnał ostrzegawczy elektrycznej blokady kierownicy

Sygnał ostrzegawczy jest emitowany wówczas, kiedy po naciśnięciu przycisku Start kierownica nie zostanie odblokowana. (strona 4-4)

Sygnał ostrzegawczy funkcji i-stop*

Sygnał ostrzegawczy systemu i-ELOOP*

Jeśli jazda samochodem jest kontynuowana, gdy wyświetlony jest komunikat "i-ELOOP charging" (Ładowanie i-ELOOP), emitowany jest sygnał akustyczny. Przed jazdą upewnij się, czy komunikat nie jest już wyświetlany.

Sygnał ostrzegawczy temperatury zewnętrznej*

Ostrzega kierowcę o możliwości oblodzenia dróg, gdy temperatura zewnętrzna jest niska.

Jeśli temperatura zewnętrzna spada poniżej około 4 C, sygnał ostrzegawczy jest emitowany jeden raz, a wskaźnik temperatury zewnętrznej miga przez około dziesięć sekund.

(Zestaw wskaźników typu A) Patrz "Wyświetlacz temperatury zewnętrznej" na.

(Zestaw wskaźników typu B) Patrz "Wyświetlacz temperatury zewnętrznej" na.

Alarm prędkości samochodu*

Zadaniem funkcji alarmu prędkości samochodu jest ostrzeganie kierowcy za pomocą sygnału dźwiękowego i ostrzeżenia w zestawie wskaźników, że ustawiona wcześniej prędkość maksymalna została przekroczona.

Możesz zmienić wartość prędkości, przy której emitowane jest ostrzeżenie.

Sygnał ostrzegający o przekroczeniu prędkości 120 km/h*

Jeśli samochód przekroczy prędkość 120 km/h, sygnał dźwiękowy emitowany jest przez 5 sekund.

Sygnał ostrzegawczy elektromechanicznego hamulca postojowego

Brzęczyk ostrzegawczy uaktywnia się w następujących okolicznościach:

Sygnał ostrzegawczy wspomagania układu kierowniczego

W razie usterki w układzie wspomagania kierownicy włącza się lub miga lampka sygnalizacyjna awarii układu wspomagania kierownicy i jednocześnie emitowany jest sygnał dźwiękowy.

Patrz rozdział "Ostrzeżenie/Lampki ostrzegawcze" na.

Sygnał ostrzegawczy niskiego ciśnienia w oponach*

Sygnał dźwiękowy będzie emitowany przez około 3 sekundy, jeżeli zostanie stwierdzone nieprawidłowe ciśnienie w oponach (strona 4-239).

Sygnał ostrzegawczy systemu monitorowania martwego pola (BSM)*

Jazda do przodu

Sygnał ostrzegawczy jest emitowany, gdy dźwignia kierunkowskazu zostaje przesunięta w stronę, po której świeci się lampka ostrzegawcza systemu BSM.

UWAGA Głośność sygnału dźwiękowego ostrzeżenia systemu BSM można zmienić.

Patrz rozdział "Możliwości personalizacji" na.

Cofanie

Jeśli poruszający się obiekt, jak samochód lub pojazd dwukołowy, zbliża się do lewej lub prawej tylnej części Twojego samochodu, wtedy włączany jest sygnał ostrzegawczy systemu BSM.

Sygnał ostrzegawczy aktywnego tempomatu (MRCC)**

Ostrzeżenia dotyczące aktywnego tempomatu (MRCC) informują kierowcę o nieprawidłowościach w działaniu systemu i, o ile jest to wymagane, o środkach ostrożności dotyczących jego obsługi.

Sprawdź w zależności od emitowanego sygnału dźwiękowego.

Środki ostrożności

Co sprawdzać

Sygnał dźwiękowy jest emitowany 1 raz, gdy aktywny tempomat (MRCC) działa Czy prędkość samochodu jest niższa niż 25 km/h i czy aktywny tempomat (MRCC) został wyłączony
(Modele europejskie) Sygnał dźwiękowy jest emitowany 5 razy podczas jazdy (Modele spoza Europy) Gdy jazda samochodem jest kontynuowana, sygnał dźwiękowy jest nadal emitowany. Czy odległość między Twoim pojazdem, a poprzedzającym nie jest zbyt mała.

Sprawdź czy otoczenie jest bezpieczne i zmniejsz prędkość samochodu.

Gdy aktywny tempomat (MRCC) działa, emitowany jest sygnał dźwiękowy i na wyświetlaczu wielofunkcyjnym pojawia się informacja o problemie z aktywnym tempomatem (MRCC). Może to być oznaką nieprawidłowości w działaniu systemu. Poddaj Twój samochód kontroli przez specjalistyczny serwis, zalecamy Autoryzowaną Stację Obsługi Mazdy.

Sygnał ostrzegawczy systemu LDWS*

Gdy system działa, sygnał ostrzegawczy jest emitowany w momencie określenia przez system, że samochód może zboczyć z zajmowanego pasa ruchu.

UWAGA
 •  Głośność dźwięku ostrzeżenia systemu LKA i systemu LDWS można zmienić.

  Patrz rozdział "Możliwości personalizacji" na.

 •  Typ dźwięku ostrzeżenia systemu LKA i systemu LDWS można zmienić.

  Patrz rozdział "Możliwości personalizacji" na.

Ostrzeżenie o nadmiernej prędkości*

Jeśli prędkość samochodu przekracza limit prędkości wyświetlany na znaku na wyświetlaczu Head-up, generowany jest dźwięk ostrzegawczy i obszar wokół znaku ograniczenia prędkości wyświetlanego na wyświetlaczu Head-up miga 3 razy na pomarańczowo, a jeśli prędkość samochodu jest w dalszym ciągu przekraczana powyżej tej widniejącej na znaku, wskazanie przestaje migać i świeci światłem stałym.

Sygnał ostrzegawczy regulowanego ogranicznika prędkości*

W razie przekroczenia prędkości samochodu o około 3 km/h lub więcej, emitowany jest ciągły sygnał ostrzegawczy. Sygnał ostrzegawczy będzie emitowany, dopóki prędkość samochodu nie zostanie zmniejszona do wartości ustawionej lub niższej.

Sygnał ostrzegający o możliwości kolizji*

Jeśli istnieje ryzyko kolizji z pojazdem poprzedzającym lub przeszkodą z tyłu samochodu, lampka ostrzegawcza w zestawie wskaźników miga i jednocześnie na wyświetlaczu wielofunkcyjnym lub wyświetlaczu Head-up widnieje wskazanie ostrzegawcze, a także emitowany jest przerywany sygnał ostrzegawczy.

Komunikat pojawiający się na wyświetlaczu

Jeśli na centralnym wyświetlaczu pojawia się komunikat (System audio typu C/typu D), podejmij odpowiednie działanie (zachowując spokój) zgodnie z treścią wyświetlaneg ...

Gdy nie można otworzyć pokrywy bagażnika

Gdy akumulator samochodu wyładuje się lub nastąpi uszkodzenie instalacji elektrycznej i pokrywa bagażnika nie odblokuje się, wykonaj następujące czynności, aby ją odbl ...

Zobacz tez:

Przypadki szczególne: tryb STOP niedostępny
Tryb STOP nie włącza się, gdy: drzwi kierowcy są otwarte, pas bezpieczeństwa kierowcy jest odpięty, prędkość samochodu nie przekroczyła 10 km/h od momentu ostatniego rozruchu kluczem, samochód stoi na drodze o dużym nachyl ...

Wyłączenie komunikacji Bluetooth
Z tej funkcji należy skorzystać, jeśli system Bluetooth nie będzie używany. Wybrać [Bluetooth System off]  Ustawić za pomocą pokrętła TUNE Jeżeli występuje już podłączony telefon, należy go odłąc ...

Categorie