Mazda 6: Konserwacja tapicerki skórzanej*

Mazda 6 –> Obsługa i konserwacja –> Konserwacja samochodu –> Pielęgnacja wnętrza –> Konserwacja tapicerki skórzanej*

 1. Usuń kurz i piasek za pomocą odkurzacza.
 2.  Wytrzyj zabrudzone miejsce miękką szmatką, posługując się odpowiednim środkiem czyszczącym lub miękką szmatką zmoczoną w łagodnym detergencie (około 5% rozcieńczenia z wodą).
 3.  Usuń wszelkie pozostałości detergentu za pomocą miękkiej szmatki zwilżonej czystą wodą i dokładnie wykręconej.
 4.  Usuń wilgoć używając suchej szmatki i pozostaw skórę do wyschnięcia w suchym, dobrze wentylowanym i nienasłonecznionym miejscu. Jeśli skóra zmoczy się np. od deszczu, niezwłocznie usuń wilgoć suchą szmatką.
UWAGA
 •  Prawdziwa skóra nie jest jednolita i może mieć skazy, rysy i pofałdowania.
 •  Aby utrzymać wysoką jakość skóry, dbaj o nią systematycznie, zalecamy co najmniej dwa razy w roku ją oczyścić i zakonserwować przy pomocy odpowiednich środków.
 •  Jeśli skóra zostanie zabrudzona jednym z poniższych, należy natychmiast ją wyczyścić.

  Pozostawienie tego typu zabrudzeń na skórze może doprowadzić do jej przedwczesnego zużycia, powstawania pleśni lub plam.

 •  Piasek lub błoto
 •  Tłuszcz lub olej, na przykład z kremu do rąk
 •  Alkohol, na przykład z kosmetyków lub preparatów do stylizacji włosów
 •  Jeśli tapicerka skórzana zostanie zmoczona, niezwłocznie usuń wilgoć suchą szmatką. Pozostawienie wilgotnej powierzchni może spowodować pogorszenie jakości powierzchni w postaci stwardnień lub obkurczeń.
 • Wystawienie na bezpośrednie działanie promieni słonecznych może spowodować pogorszenie jakości skóry oraz obkurczenie. Parkując samochód w nasłonecznionym miejscu na dłuższy czas, zacień wnętrze używając zasłon przeciwsłonecznych.
 •  Nie pozostawiaj na tapicerce skórzanej żadnych produktów winylowych przez dłuższy czas.

  Mogą one niekorzystnie wpłynąć na jakość i odcień tapicerki. Kiedy w kabinie jest wysoka temperatura, winyl może przywrzeć do powierzchni skóry.

Konserwacja tapicerki winylowej

Kurz i łatwo usuwalne zabrudzenia usuwaj z tapicerki winylowej za pomocą szczotki lub odkurzacza. Większe zabrudzenia na tapicerce winylowej usuwaj za pomocą środka do ...

Konserwacja elementów plastikowych

PRZESTROGA Nie stosuj środków polerujących. W zależności od składników danego produktu, mogą one spowodować odbarwienie, plamy, pęknięcia lub odpad ...

Zobacz tez:

Hamulec postojowy
Hamulec ręczny Symbol ostrzegawczy na tablicy rozdzielczej i naklejka ostrzegająca o niebezpieczeństwie przygniecenia. Dźwignia hamulca ręcznego znajduje się pomiędzy przednimi fotelami. OSTRZEŻENIE Podczas zaciągania i zwalniania hamulca postojowego należy uważać, ...

Włącznik/Głośność/Ustawienia dźwięku
Włącznik Ustaw włącznik zapłonu w pozycji ACC lub ON. Aby włączyć system audio, naciśnij pokrętło włączania/regulacji głośności. Aby wyłączyć, naciśnij ponownie pokrętło włączania/regulacji głośności. Regulacja głośności Aby zmienić głośność, obróć po ...

Categorie