Mazda 6: Monitor obsługi okresowej (System audio typu C/typu D)

Mazda 6 –> Obsługa i konserwacja –> Plan przeglądów okresowych –> Monitor obsługi okresowej –> Monitor obsługi okresowej (System audio typu C/typu D)

  1. Wybierz ikonę na ekranie
    głównym i wyświetl ekran Aplikacji.
  2.  Wybierz "Monitor stanu samochodu", aby wyświetlić bieżące ostrzeżenia.
  3.  Wybierz "Obsługa okresowa", aby wyświetlić ekran z wykazem czynności obsługi okresowej.
  4.  Wybierz na ekranie pozycję ustawień, w której chcesz wprowadzić zmiany.

W ekranie konfiguracji można dostosować ustawienia w następujący sposób:

Zakładka

Element

Objaśnienie

Przegląd okresowy Ustawienie Powiadomienie można włączyć/wyłączyć.
Czas (w miesiącach) Wyświetla czas lub odległość do terminu/przebiegu, w którym konieczne jest wykonanie obsługi.

Wybierz ten element, aby ustawić okres obsługi.

Wskazanie/Lampka sygnalizacyjna obsługi okresowej w zestawie wskaźników włączy się, gdy pozostała odległość wynosi mniej niż 1 000 km lub pozostała liczba dni wynosi mniej niż 15 (w zależności od tego, co nastąpi najpierw).

Dystans (w milach lub kilometrach)
Resetuj Kasuje czas i odległość do wartości początkowych.

Po włączeniu systemu konieczne jest jego skasowanie po każdej wykonanej obsłudze.

Zamiana kół Ustawienie Powiadomienie można włączyć/wyłączyć.
Dystans (w milach lub kilometrach) Wyświetla odległość, przy której konieczna jest zamiana opon.

Wybierz ten element, aby ustawić odległość do kolejnej zamiany opon.

Wskazanie/Lampka sygnalizacyjna obsługi okresowej w zestawie wskaźników będą włączone, gdy pozostała odległość wynosi mniej niż 1 000 km.

Resetuj Kasuje odległość do wartości początkowej.

Po włączeniu systemu konieczne jest jego skasowanie po każdej wykonanej zamianie opon

Wymiana oleju Ustawienie*1 Powiadomienie można włączyć/wyłączyć.
Dystans (w milach lub kilometrach) Wyświetla odległość, przy której konieczna jest wymiana oleju.

Wybierz ten element, aby ustawić odległość do kolejnej wymiany oleju.

Wskazanie/Lampka sygnalizacyjna obsługi okresowej w zestawie wskaźników będą włączone, gdy pozostała odległość wynosi mniej niż 1 000 km.

Resetuj*2 Kasuje odległość do wartości początkowej.

Po włączeniu systemu konieczne jest jego skasowanie po każdej wykonanej wymianie oleju.

Okres eksploatacji oleju (%) Wyświetla procentową wartość określającą przydatność oleju silnikowego, po osiągnięciu minimalnej, dopuszczalnej wartości konieczna jest wymiana oleju.

Wskazanie/Lampka sygnalizacyjna obsługi okresowej w zestawie wskaźników będą włączone, gdy pozostała odległość wynosi mniej niż 1 000 km lub pozostała liczba dni wynosi mniej niż 15 (w zależności od tego, co nastąpi najpierw).

Resetuj Przywraca wartość pozostałej przydatności oleju do 100%.

System należy skasować po każdej wymianie oleju silnikowego.

*1 Stosowanie elastycznego planu wymiany oleju silnikowego możliwe jest tylko w niektórych modelach. W celu uzyskania szczegółowych informacji skonsultuj się z Autoryzowaną Stacją Obsługi Mazdy.

Po wybraniu elastycznego planu wymiany oleju silnikowego na wyświetlaczu pojawią się następujące elementy. Sterownik silnika oblicza pozostałą przydatność oleju w oparciu o warunki pracy silnika, a kierowca informowany jest o konieczności wymiany oleju poprzez lampkę sygnalizacyjną z symbolem klucza świecącą się w zestawie wskaźników.

*2 Przy każdorazowej wymianie oleju silnikowego, w przypadku wersji SKYACTIV-D 2.2 wymagane jest skasowanie parametrów oleju zapisanych w pamięci jednostki sterującej silnikiem samochodu.

Parametry oleju zapisane w pamięci jednostki sterującej silnikiem może zresetować Twoja Autoryzowana Stacja Obsługi Mazdy lub możesz zapoznać się z procedurą kasowania parametrów oleju zapisanych w pamięci jednostki sterującej na.

Monitor obsługi okresowej (System audio typu A/typu B)

Ten system udostępnia możliwość stosowania elastycznego planu wymiany oleju silnikowego*1. W celu uzyskania szczegółowych informacji skonsultuj się z Autoryzowaną Stacj ...

Plan obsługi wykonywanej przez właściciela

...

Zobacz tez:

Awaryjne uruchamianie silnika
Jeśli lampka ostrzegawcza klucza (czerwona) świeci się lub dioda sygnalizacyjna w przycisku Start (pomarańczowa) miga, oznacza to, że silnik może nie uruchomić się przy zastosowaniu normalnej metody (w przypadku samochodów z zestawem wskaźników typu A (strona 4-49) wyświetlane s ...

Uzbrojenie autoalarmu
Nacisnąć przycisk zablokowania drzwi na nadajniku zdalnego sterowania. Nastąpi pojedyncze, długie błyśnięcie kierunkowskazów potwierdzające, że drzwi są zablokowane i autoalarm został włączony w stan czuwania. WAŻNE Autoalarm zostaje w pełni uzbrojony, gdy ...

Categorie