Mazda 6: Obsługa odtwarzacza płyt CD

Obsługa odtwarzacza płyt CD


Typ

Odtwarzane dane

Odtwarzacz płyt muzycznych CD/MP3/WMA/AAC
  • Dane muzyczne (CD-DA)
  • Pliki MP3/WMA/AAC

 

UWAGA Jeśli płyta zawiera zarówno pliki muzyczne (CD-DA), jak i pliki MP3/WMA/AAC, odtwarzanie tych dwóch lub trzech typów plików będzie się różnić w zależności od systemu zapisu płyty.

Wkładanie płyty CD

Wsuń płytę CD do szczeliny częścią zadrukowaną do góry. Mechanizm ustawi płytę we właściwej pozycji i rozpocznie odtwarzanie.

UWAGA Odtwarzanie płyty będzie poprzedzone krótką przerwą, podczas której system odczytuje informacje zapisane cyfrowo na płycie CD.

Wysuwanie płyty CD

Aby wysunąć płytę, naciśnij przycisk wysuwania CD ( ).


Odtwarzanie

Wybierz ikonę na ekranie
głównym, gdy włożona jest płyta CD, i wyświetl ekran funkcji Rozrywka. Po wybraniu CD w dolnej
części centralnego wyświetlacza znajdują się następujące ikony.Ikona

Funkcja

Wyświetla menu funkcji Rozrywka. Użyj tego przycisku, by przełączać między różnymi źródłami audio.
(Płyta CD) Wyświetla listę ścieżek na płycie CD.

Wybierz ścieżkę, którą chcesz odtworzyć.

(Płyta CD zawierająca pliki MP3/WMA/AAC) Wyświetla folder/listę plików będącą najwyżej w hierarchii.

Wybierz folder, który chcesz wybrać.

Wyświetlane są pliki w wybranym folderze.

Wybierz plik, który chcesz odtworzyć.

(Tylko w przypadku płyt CD zawierających pliki MP3/WMA/ACC) Wyświetla listę plików z aktualnie odtwarzanego folderu.

Wybierz utwór, którego chcesz słuchać.

(Płyta CD) Odtwarza aktualny utwór w trybie powtarzanym.

Wybierz ponownie, aby anulować.

(Płyta CD zawierająca pliki MP3/WMA/AAC) Odtwarza aktualny utwór w trybie powtarzanym.

W przypadku ponownego wybrania utwory w folderze odtwarzane są w trybie powtarzanym.

Wybierz ponownie, aby anulować.

(Płyta CD) Odtwarza utwory na płycie CD w porządku losowym.

Wybierz ponownie, aby anulować.

(Płyta CD zawierająca pliki MP3/WMA/AAC) Odtwarza utwory w folderze w porządku losowym.

W przypadku ponownego wybrania utwory na płycie CD odtwarzane są w porządku losowym.

Wybierz ponownie, aby anulować.

(Płyta CD) Odtwarzany jest początek każdej ścieżki na płycie CD, aby pomóc odnaleźć żądany utwór.

W przypadku ponownego wybrania działanie jest anulowane i można dalej słuchać aktualnie odtwarzanego utworu.

(Płyta CD zawierająca pliki MP3/WMA/AAC) Odtwarzany jest początek każdej ścieżki w folderze, aby pomóc odnaleźć żądany utwór.

W przypadku ponownego wybrania działanie jest anulowane i można dalej słuchać aktualnie odtwarzanego utworu.

W przypadku obsługi systemu audio podczas procesu skanowania skanowana ścieżka odtwarzana jest w sposób standardowy. Następnie uruchamiana jest wybrana czynność obsługi systemu audio.

W przypadku wybrania jej w ciągu kilku sekund od początku odtwarzania utworu, następuje przejście do poprzedniego utworu.

Jeśli upłynęło więcej niż kilka sekund od początku odtwarzania utworu, aktualnie odtwarzany utwór jest uruchamiany ponownie.

Naciśnij i przytrzymaj, aby uruchomić szybkie przewijanie wstecz. Zatrzymanie następuje, gdy zdejmiesz palec z ikony lub pokrętła sterującego.

Odtwarza płytę CD. W przypadku ponownego wybrania odtwarzanie jest chwilowo wstrzymywane
Przechodzi do początku następnego utworu.

Naciśnij i przytrzymaj, aby uruchomić szybkie przewijanie do przodu. Zatrzymanie następuje, gdy zdejmiesz palec z ikony lub pokrętła sterującego.

Wyświetla ustawienia dźwięku w celu poprawienia jego jakości.

Patrz "Głośność/Wyświetlacz/Ustawienia dźwięku" na.

Przykład zastosowania (W przypadku wyszukiwania utworu z najwyższego poziomu na płycie CD zawierającej pliki MP3/WMA/AAC)

  1.  Wybierz ikonę i
    wyświetl listę folderów/plików będących najwyżej w hierarchii.

Przykład zastosowania


  1. Po wybraniu folderu wyświetlane są listy folderów/plików w folderze.
  2.  Wybierz żądany utwór
UWAGA
  •  Aby przejść do folderu o poziom wyżej, wybierz .

  •  W zależności od ekranu, w którym stosowana jest dana funkcja, sposób pojawiania się ikon trybu powtarzania i trybu losowego jest zróżnicowany.

Obsługa radia DAB (Digital Audio Broadcasting) (Typ D)*

Co to jest Radio DAB? Radio DAB jest to system nadawania programu radiowego w formie cyfrowej. Radio DAB przekazuje wysokiej jakości źródło dźwięku radiowego z zastosowan ...

Obsługa odtwarzacza płyt DVD*

Typ Odtwarzane dane Odtwarzacz płyt DVD VIDEO/DVD-VR Plik DVD VIDEO/DVD-VR Wkładanie płyty DVD Wsuń DVD do szczeliny częścią zad ...

Zobacz tez:

Diagnozowanie i usuwanie usterek
Firma Volvo zaleca, aby diagnozowanie i usuwanie usterek układu klimatyzacji powierzyć autoryzowanej stacji obsługi Volvo. Czynnik chłodniczy Układ klimatyzacji zawiera czynnik chłodniczy R134a. Nie zawiera on chloru, co oznacza, że jest nieszkodliwy dla powłoki ozonowej. Układ klima ...

Regulacja zegara
Godziny i minuty ustawia się oddzielnie.  Należy użyć cyfr na klawiaturze, "strzałki w górę" lub "strzałki w dół" na przycisku nawigacyjnym (E).  Wybrać pozycję, która ma być zmieniona, używając "strzałki w lewo" lub "strzałki w prawo" na przycisku nawigacyj ...

Categorie