Mazda 6: Obsługa szyb sterowanych elektrycznie

Mazda 6 –> Przed rozpoczęciem jazdy –> Szyby –> Szyby sterowane elektrycznie –> Obsługa szyb sterowanych elektrycznie


UWAGA
 •  W drzwiach pasażerów każdą szybę można opuścić lub podnieść włącznikiem znajdującym się w poszczególnych drzwiach, gdy włącznik blokowania elektrycznego podnoszenia szyb w drzwiach kierowcy znajduje się w pozycji odblokowanej (strona 3-48).
 •  Szyby pasażerów można opuścić lub podnieść za pomocą głównych włączników podnośników szyb, znajdujących się w drzwiach kierowcy.

Obsługa szyb sterowanych elektrycznie

Ręczne otwieranie/zamykanie

Aby opuścić szybę do żądanej pozycji, naciśnij lekko włącznik podnośnika szyby.

Aby podnieść szybę do żądanej pozycji, pociągnij lekko włącznik.

Ręczne otwieranie/zamykanie


Automatyczne otwieranie/zamykanie

Aby automatycznie opuścić całkowicie szybę, naciśnij włącznik do oporu.

Aby automatycznie podnieść całkowicie szybę, pociągnij włącznik do oporu.

Aby zatrzymać szybę w żądanej pozycji, pociągnij lub naciśnij włącznik w kierunku przeciwnym do ruchu szyb, a następnie puść go.

Procedura przywracania ustawień szyb sterowanych elektrycznie

Jeżeli podczas obsługi samochodu odłączony zostanie akumulator lub inna okoliczność (jak na przykład przytrzymanie naciśniętego włącznika po całkowitym opuszczeniu/podniesieniu szyby), okno nie będzie się do końca automatycznie zamykać i otwierać.

Funkcja automatycznej pracy może zostać przywrócona przy pomocy zespołu włączników w drzwiach kierowcy lub włączników w drzwiach każdego z pasażerów.

Przywrócenie automatycznego działania może być przeprowadzone dla wszystkich włączników w drzwiach. Automatyczne działanie zostanie przywrócone tylko dla podnośnika, którego funkcję przywrócono.

 1.  Ustaw włącznik zapłonu w pozycji ON.
 2. Upewnij się, czy włącznik blokowania podnośników szyb, znajdujący się w drzwiach kierowcy, nie jest włączony.
 3.  Naciśnij włącznik podnośnika i całkowicie otwórz szybę.
 4.  Pociągnij włącznik, aby zamknąć szybę i przytrzymaj go przez około 2 sekundy po całkowitym podniesieniu szyby.
 5.  Powtórz 3 i 4 punkt dla przedniego podnośnika szyby pasażera.
 6.  Powtórz punkty 3 i 4 dla obu podnośników szyb prawych i lewych tylnych drzwi, siedząc na tylnym siedzeniu.
 7.  Upewnij się, czy podnośniki szyb działają prawidłowo, używając włączników w drzwiach.

Po zakończeniu inicjalizacji, wszystkie szyby można otworzyć lub zamknąć automatycznie, używając zespołu włączników podnośników szyb w drzwiach kierowcy.

Funkcja zapobiegająca zgnieceniu przez szybę

Jeżeli ręce, głowa pasażera lub inne przedmioty zablokują podnoszenie się szyby podczas zamykania ręcznego/ automatycznego, szyba zatrzyma się i opuści do połowy.

OSTRZEŻENIE Upewnij się, czy nic nie blokuje szyby gdy dochodzi do pozycji pełnego zamknięcia lub gdy przytrzymujesz podniesiony włącznik podnośnika szyby: Zablokowanie szyby, gdy dochodzi do pozycji pełnego zamknięcia lub podczas przytrzymywania podniesionego włącznika zagraża bezpieczeństwu.

W tym przypadku funkcja bezpieczeństwa nie zatrzyma podnoszącej się szyby. Jeżeli przyciśnięte zostaną palce, można doznać poważnych obrażeń.

 

UWAGA
 •  W zależności od warunków jazdy, zamykanie szyby zostanie wstrzymane i rozpocznie się otwieranie, gdy podnośnik rozpozna wstrząs podobny jak w przypadku blokowania ruchu szyby.

  W przypadku uruchomienia się funkcji zapobiegającej zgnieceniu, gdy szyby nie mogą być automatycznie zamknięte, pociągnij i przytrzymaj przełącznik, aż do pełnego zamknięcia szyby.

 •  Funkcja zabezpieczająca przed zgnieceniem nie działa do chwili przywrócenia ustawień systemu.

Działanie podnośnika szyby po wyłączeniu silnika

Podnośnik szyby działa do około 40 sekund po przełączeniu włącznika zapłonu z pozycji ON w pozycję OFF, gdy wszystkie drzwi są zamknięte. Jeżeli którekolwiek drzwi zostaną otwarte, podnośnik szyby będzie nieaktywny.

UWAGA Po wyłączeniu silnika nie jest aktywna funkcja automatycznego zamykania szyb. Aby zamknąć okno, należy podnieść i przytrzymać włącznik podnośnika szyby.

Szyby sterowane elektrycznie

Aby podnośniki działały, włącznik zapłonu musi znajdować się w pozycji ON. OSTRZEŻENIE Przed zamknięciem okna upewnij się, czy będzie to bezpieczne: Z ...

Przycisk blokowania elektrycznych podnośników szyb

Funkcja ta ogranicza działanie wszystkich elektrycznych podnośników szyb, z wyjątkiem szyby po stronie kierowcy. Gdy w samochodzie znajdują się dzieci, przycisk ten nal ...

Zobacz tez:

Światła awaryjne
Światła awaryjne powinny być używane zawsze, gdy zatrzymasz się na drodze lub w jej pobliżu z powodu awarii lub jakiegoś zdarzenia. Światła awaryjne ostrzegają innych kierowców, że Twój samochód może stanowić zagrożenie dla ruchu drogowego. Przy zbliżaniu się do niego ...

Opony zimowe
OSTRZEŻENIE Używaj zawsze opon tego samego rozmiaru i rodzaju (zimowe, radialne lub nieradialne) na wszystkich czterech kołach: Używanie opon o różnych wymiarach i typach zagraża bezpieczeństwu. Może spowodować utratę panowania nad samochodem, a nawet dop ...

Categorie