Mazda 6: Obsługa zestawu do awaryjnej naprawy opony

Mazda 6 –> W razie awarii –> Przebita opona –> Zestaw do awaryjnej naprawy opony (IMS) –> Obsługa zestawu do awaryjnej naprawy opony

 1. Zatrzymaj samochód na płaskiej powierzchni możliwie najdalej od ruchu ulicznego i uruchom hamulec postojowy.
 2.  Ustaw dźwignię zmiany biegów skrzyni automatycznej w pozycji Park (P), a w przypadku skrzyni manualnej włącz pierwszy lub wsteczny bieg (R) i wyłącz silnik.
 3. Włącz światła awaryjne.
 4.  Poproś pasażerów o opuszczenie samochodu, wyjmij bagaże i zestaw do awaryjnej naprawy opon.

Sedan

Obsługa zestawu do awaryjnej naprawy opony


Kombi

Obsługa zestawu do awaryjnej naprawy opony


 1. Dobrze wstrząśnij pojemnikiem z uszczelniaczem opon.

Obsługa zestawu do awaryjnej naprawy opony


PRZESTROGA Wstrząsanie pojemnikiem po przykręceniu wężyka do napełniania grozi wypłynięciem uszczelniacza opon z wężyka. Zabrudzenia ubrań lub innych przedmiotów uszczelniaczem opon mogą być niemożliwe do usunięcia. Wstrząśnij pojemnikiem przed przykręceniem wężyka.

 

UWAGA Uszczelniacz opon może być stosowany przy temperaturach zewnętrznych sięgających -30C.

W niskich temperaturach (0C lub poniżej) uszczelniacz opon ma skłonność do twardnienia i jego wtryśnięcie do opony będzie utrudnione. Przed przystąpieniem do naprawy opony należy ogrzać pojemnik z uszczelniaczem wewnątrz samochodu.

 1. Zdejmij nakrętkę z pojemnika.

  Przykręć wężyk do napełniania tak, aby przebił zaślepkę pojemnika.

Obsługa zestawu do awaryjnej naprawy opony


 1. Odkręć kapturek zaworu przebitej opony. Naciśnij tylną częścią narzędzia do wykręcania zaworu na rdzeń zaworu i wypuść pozostałe w oponie powietrze.

Obsługa zestawu do awaryjnej naprawy opony


PRZESTROGA Jeżeli przy wyjmowaniu zaworu w oponie znajduje się powietrze, zawór może wystrzelić. Ostrożnie wyjmij zawór.
 1. Odkręć zawór w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i wyjmij go.

Obsługa zestawu do awaryjnej naprawy opony


UWAGA Zawór przechowuj w takim miejscu, w którym nie ulegnie on zabrudzeniu
 1. Zdejmij zatyczkę wężyka do napełniania i nałóż wężyk na trzonek zaworu.

Obsługa zestawu do awaryjnej naprawy opony


 1. Trzymając pojemnik dnem do góry ściskaj go rękami i wtryśnij cały uszczelniacz do wnętrza opony.

Obsługa zestawu do awaryjnej naprawy opony


UWAGA Pojemnik z uszczelniaczem opon nie nadaje się do powtórnego użycia. Kup nowy pojemnik z uszczelniaczem w Autoryzowanej Stacji Obsługi Mazdy.
 1. Zdejmij wężyk do napełniania z trzonka zaworu. Włóż rdzeń zaworu i dokręć go w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
UWAGA Nie wyrzucaj pustego pojemnika po uszczelniaczu do opon. Zwróć go w Autoryzowanej Stacji Obsługi Mazdy przy wymianie opony. Pusty pojemnik zostanie opróżniony z pozostałego uszczelniacza i zutylizowany.
 1. Umieść w widocznym miejscu naklejkę informującą o ograniczeniu prędkości.

Obsługa zestawu do awaryjnej naprawy opony


OSTRZEŻENIE Umieść naklejkę informującą o ograniczeniu prędkości w miejscu dobrze widocznym dla kierowcy:
 •  Umieszczenie naklejki informującej o ograniczeniu prędkości na kierownicy zagraża bezpieczeństwu, ponieważ może ona utrudnić zadziałanie poduszki powietrznej i spowodować poważne obrażenia.
 •  Nie umieszczaj naklejki w żadnym innym miejscu niż to, jakie wskazano na rysunku.
 1. Podłącz wężyk kompresora do zaworu opony.

Obsługa zestawu do awaryjnej naprawy opony


 1. Włóż wtyczkę kompresora do gniazda akcesoriów w konsoli środkowej i ustaw włącznik zapłonu w pozycji ACC (strona 5-153)

Obsługa zestawu do awaryjnej naprawy opony


PRZESTROGA
 •  Przed wyjęciem wtyczki kompresora z gniazda elektrycznego upewnij się, czy włącznik zasilania kompresora jest wyłączony.
 •  Kompresor włącza się i wyłącza za pomocą przycisku.
 1. Włącz kompresor i ostrożnie napompuj oponę do uzyskania prawidłowego ciśnienia.
OSTRZEŻENIE Ciśnienie robocze kompresora nie może przekraczać 300 Kpa (3,1 kgf/cm2, 3 bar, 43,5 psi). Ciśnienie robocze kompresora powyżej 300 kPa (3,1 Kg/cm2, 3 bary, 43,5 psi) zagraża bezpieczeństwu. Jeżeli podczas pompowania ciśnienie przekroczy 300 Kpa (3,1 Kg/cm2, 3 bar, 43,5 psi), rozgrzane powietrze zostanie wydmuchnięte przez tylną część kompresora i możesz ulec poparzeniu.

 

UWAGA
 •  Sprawdź na naklejce zawierającej dane ciśnienia w oponach (na słupku drzwi kierowcy) prawidłowe ciśnienie opon.
 •  Nie używaj kompresora dłużej niż 10 minut, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie.
 •  Jeśli w oponie nie wzrasta ciśnienie powietrza, jej naprawa może być nieskuteczna. Jeśli w ciągu 10 minut opona nie uzyska prawidłowego ciśnienia, najprawdopodobniej uszkodzenie jest zbyt rozległe.

  W takim przypadku opony nie da się naprawić za pomocą zestawu do awaryjnej naprawy opon. Skontaktuj się ze specjalistycznym serwisem, zalecamy Autoryzowaną Stację Obsługi Mazdy.

 •  Jeśli opona została napompowana zbyt mocno, odkręć lekko gwintowaną nakrętkę kompresora i wypuść trochę powietrza.
 1. Jeżeli opona zostanie napompowana do prawidłowego ciśnienia, wyłącz kompresor i zdejmij wężyk kompresora z trzonka zaworu opony.
 2.  Nakręć kapturek zaworu.
 3. Włóż zestaw do awaryjnej naprawy opon do bagażnika i kontynuuj jazdę.
PRZESTROGA
 •  Jedź ostrożnie do wyspecjalizowanego serwisu, zalecamy Autoryzowaną Stację Obsługi Mazdy, nie przekraczając prędkości 80 km/h.
 •  Jeśli samochód jedzie z prędkością 80 km/h lub większą, może wpaść w drgania.

 

UWAGA (Z systemem monitorowania ciśnienia w oponach) Jeśli wartość ciśnienia w oponie nie jest prawidłowa, lampka sygnalizacyjna systemu kontroli ciśnienia w oponach będzie się świecić (strona 4-49).
 1. Po 10 minutach lub 5 km jazdy sprawdź ciśnienie w oponie za pomocą ciśnieniomierza wbudowanego w kompresor. Jeżeli ciśnienie w oponie spadło poniżej prawidłowego poziomu, ponownie napompuj oponę, wykonując czynności począwszy od tej z numerem 14.
PRZESTROGA
 •  Jeżeli ciśnienie w oponie spadnie poniżej 130 kPa (1,3 kG/cm2 lub bar, 18,9 psi), naprawa za pomocą zestawu naprawczego okazała się nieskuteczna. Zatrzymaj samochód na płaskiej powierzchni możliwie najdalej od ruchu ulicznego i skontaktuj się ze specjalistycznym serwisem. Zalecamy Autoryzowaną Stację Obsługi Mazdy.
 •  Jeżeli po wykonaniu czynności od 13 do 20 ciśnienie w oponie w dalszym ciągu jest niskie, zatrzymaj się na płaskiej nawierzchni, możliwie najdalej od ruchu ulicznego, i skontaktuj się ze specjalistycznym serwisem. Zalecamy Autoryzowaną Stację Obsługi Mazdy.

 

UWAGA Przy sprawdzaniu ciśnienia w oponie za pomocą ciśnieniomierza wbudowanego w kompresor upewnij się, czy zasilanie kompresora jest wyłączone.
 1. Naprawa przy użyciu zestawu do awaryjnej naprawy opony jest ukończona wówczas, jeśli ciśnienie powietrza w oponie nie spada. Jedź samochodem ostrożnie do najbliższego specjalistycznego serwisu, zalecamy Autoryzowaną Stację Obsługi Mazda, w celu wymiany opony. Mazda zaleca wymianę opony na nową. Jeśli zamierzasz naprawić i dalej użytkować oponę, skonsultuj się ze specjalistycznym serwisem. Zalecamy Autoryzowaną Stację Obsługi Mazda.

  Po wymianie opony usuń naklejkę informującą o ograniczeniu prędkości

PRZESTROGA
 •  Oponę, którą poddano naprawie za pomocą zestawu do awaryjnej naprawy opony, Mazda zaleca możliwie jak najszybciej wymienić na nową. Jeśli zamierzasz naprawić i dalej użytkować oponę, skonsultuj się ze specjalistycznym serwisem.

  Zalecamy Autoryzowaną Stację Obsługi Mazda.

 •  Felga może być użyta ponownie po usunięciu pozostałych na niej resztek uszczelniacza i dokładnym sprawdzeniu. Należy jednak wymienić kompletny zawór na nowy.

Sprawdzanie zestawu do awaryjnej naprawy opony

Sprawdzaj regularnie zestaw do awaryjnej naprawy przebitej opony.

UWAGA Uszczelniacz do opon ma określony termin przydatności do użycia. Sprawdź termin przydatności do użycia wskazany na etykiecie pojemnika i nie stosuj przeterminowanego uszczelniacza. Wymień uszczelniacz opon w Autoryzowanej Stacji Obsługi Mazdy przed upływem terminu jego przydatności do użycia.

Elementy zestawu do awaryjnej naprawy opony

W skład zestawu do awaryjnej naprawy opony wchodzą następujące elementy. OSTRZEŻENIE Chroń przed dziećmi pojemnik z uszczelniaczem opon:  Połkni ...

Zmiana uszkodzonego koła (z kołem zapasowym)

UWAGA Jeżeli podczas jazdy wystąpią następujące okoliczności, może to oznaczać, że opona została przebita.  Prowadzenie samochodu jest utrudn ...

Zobacz tez:

Powłoki lakierowe
Powłoka lakierowa stanowi istotny element antykorozyjnego zabezpieczenia samochodu i dlatego jej stan powinien być regularnie kontrolowany. Wszelkie uszkodzenia wymagają natychmiastowej interwencji, aby zapobiec powstaniu ognisk korozji. Do najczęściej spotykanych uszkodzeń powłoki la ...

System automatycznego poziomowania reflektorów*
Wysokość wiązki świetlnej przednich świateł zależy od liczby osób w samochodzie i od wagi ładunku w bagażniku. Typ automatyczny Kąt nachylenia reflektorów zostanie automatycznie wyregulowany po włączeniu świateł reflektorów. O nieprawidłowym funkcjonowaniu systemu lub je ...

Categorie