Mazda 6: Rozładowany akumulator

Mazda 6 –> W razie awarii –> Rozładowany akumulator

Uruchamianie silnika przy pomocy akumulatora zewnętrznego

Uruchamianie silnika przy pomocy akumulatora zewnętrznego, zagraża bezpieczeństwu, jeśli jest wykonywane nieprawidłowo. Dlatego stosuj się ściśle do poniższej procedury. Jeśli nie jesteś pewien, czy zdołasz samodzielnie uruchomić silnik przy pomocy akumulatora zewnętrznego, koniecznie zleć wykonanie tej czynności wykwalifikowanemu serwisantowi.

OSTRZEŻENIE Zachowaj następujące
środki ostrożności:
Dla zapewnienia właściwej i bezpiecznej obsługi akumulatora, przed jego użyciem lub kontrolą uważnie przeczytaj poniższe zalecenia.

Nie dopuść do tego, aby
dodatni ( ) biegun akumulatora stykał się z jakimkolwiek przedmiotem metalowym, który mógłby zaiskrzyć.
Ogień i iskry w pobliżu otwartych ogniw akumulatora zagrażają bezpieczeństwu.

Wodór, wytwarzający się podczas normalnej pracy akumulatora, może się zapalić i doprowadzić do jego wybuchu. Eksplozja akumulatora może spowodować poważne oparzenia i obrażenia. Pracując w pobliżu akumulatora uważaj, aby metalowe narzędzia nie stykały się z dodatnim ( ) lub ujemnym ( ) biegunem akumulatora.

Nie zbliżaj się do
otwartych ogniw akumulatora z ogniem i przedmiotami iskrzącymi, palącym się papierosem:
Ogień i iskry w pobliżu otwartych ogniw akumulatora zagrażają bezpieczeństwu.

Wodór, wytwarzający się podczas normalnej pracy akumulatora, może się zapalić i doprowadzić do jego wybuchu. Eksplozja akumulatora może spowodować poważne oparzenia i obrażenia.

Nie uruchamiaj, za pomocą akumulatora zewnętrznego, akumulatora zamarzniętego lub z niskim poziomem elektrolitu: Uruchamianie za pomocą akumulatora zewnętrznego zamarzniętego akumulatora lub akumulatora z niskim poziomem elektrolitu zagraża bezpieczeństwu.

Akumulator może pęknąć lub wybuchnąć, powodując poważne obrażenia.

Połącz przy pomocy przewodów rozruchowych biegun ujemny zewnętrznego akumulatora z masą samochodu uruchamianego z dala od akumulatora: Podłączenie przewodów rozruchowych z biegunem ujemnym ( ) akumulatora rozładowanego zagraża bezpieczeństwu.

Iskra może wywołać wybuch gazu wytwarzającego się w akumulatorze i spowodować obrażenia.

Przewody rozruchowe powinny znajdować się z dala od elementów, które są w ruchu: Podłączanie przewodów rozruchowych w pobliżu lub do części ruchomych (wentylator chłodnicy, koła pasowe) zagraża bezpieczeństwu. Przewód może zostać wciągnięty w momencie uruchomienia silnika i spowodować poważne obrażenia.

 

PRZESTROGA Akumulator zewnętrzny musi mieć napięcie 12 V. Stosując napięcie 24 V (zespół silnikowo-prądnicowy 24 V lub dwa połączone szeregowo akumulatory 12 V) możesz uszkodzić rozrusznik 12 V, system zapłonu oraz inne układy elektryczne

Uruchamianie silnika przy pomocy akumulatora zewnętrznego


  1. Zdejmij pokrywę akumulatora.

Uruchamianie silnika przy pomocy akumulatora zewnętrznego


  1. Upewnij się, czy napięcie akumulatora zewnętrznego wynosi 12 V i czy jego ujemny biegun jest połączony z masą.
  2.  Jeśli akumulator zewnętrzny znajduje się w innym samochodzie, nie dopuść, aby samochody zetknęły się. Wyłącz silnik samochodu z akumulatorem zewnętrznym i wszystkie zbędne urządzenia elektryczne w obu samochodach.
  3.  Podłącz przewody rozruchowe dokładnie w takiej kolejności, jak wskazano na rysunku.
  1.  Uruchom silnik samochodu z akumulatorem zewnętrznym. Kilka minut później spróbuj uruchomić silnik samochodu z rozładowanym akumulatorem.
  2.  (Z systemem i-ELOOP) Po uruchomieniu silnika na wyświetlaczu wielofunkcyjnym w zestawie wskaźników widnieje komunikat "i-ELOOP charging" (Ładowanie i-ELOOP). Komunikat ten nie jest już wyświetlany, gdy silnik pracuje i ładowanie zostało ukończone.

    Samochodem można jechać po zniknięciu komunikatu z wyświetlacza.

Uruchamianie silnika przy pomocy akumulatora zewnętrznego


UWAGA Jeśli kontynuowana jest jazda pojazdem, w momencie gdy wyświetlany jest komunikat, wówczas zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy.

Gdy skręcisz kierownicą, kiedy wyświetlany jest komunikat, poczujesz, że obraca się ona ciężej niż zwykle, niemniej nie jest to oznaką usterki.

Układ kierowniczy zacznie działać normalnie po zniknięciu z wyświetlacza komunikatu. Nie odłączaj przewodów rozruchowych, w momencie gdy wyświetlany jest komunikat.

  1. Po zakończeniu operacji uważnie odłącz przewody w kolejności odwrotnej, niż wskazano na rysunku
  2. Jeśli pokrywa akumulatora jest usunięta, załóż ją w kolejności odwrotnej do zdejmowania.
UWAGA Sprawdź, czy wszystkie osłony zostały poprawnie zamontowane.

Zakładanie koła zapasowego

Usuń za pomocą szmatki kurz i zabrudzenia z powierzchni montażowych koła i piasty oraz ze śrub. OSTRZEŻENIE Przed zmianą koła lub wymianą opon ...

Awaryjne uruchamianie silnika

...

Zobacz tez:

Bardziej równomierne zużywanie opon i ich konserwacja
Opony, w których utrzymywane jest prawidłowe ciśnienie, zużywają się bardziej równomiernie, patrz strona 219. Styl jazdy, ciśnienie w oponach, warunki klimatyczne oraz warunki na drodze wpływają na zużywanie się opon. Aby unikać różnic w głębokości bieżnika oraz szybszego ...

Akumulator
OSTRZEŻENIE Przeczytaj uważnie poniższe ostrzeżenia przed obsługą lub kontrolą akumulatora, aby zapewnić bezpieczną i prawidłową pracę: Pracując przy akumulatorze zawsze noś okulary ochronne: Praca bez okularów ochronnych zagraża bezpieczeństwu. Elektroli ...

Categorie