Mazda 6: System monitorowania martwego pola (BSM)

Mazda 6 –> Podczas jazdy –> i-ACTIVSENSE –> System monitorowania martwego pola (BSM)

System monitorowania martwego pola (BSM) pomaga kierowcy w sprawdzaniu obszaru za samochodem po obu jego stronach podczas zmieniania pasa ruchu i ostrzega go o obecności samochodów zbliżających się z tyłu na sąsiednich pasach jezdni.

System monitorowania martwego pola (BSM) wykrywa pojazdy nadjeżdżające z tyłu podczas jazdy do przodu z prędkością 30 km/h lub wyższą i powiadamia kierowcę poprzez włączenie lampki sygnalizacyjnej/ostrzegawczej systemu monitorowania martwego pola (BSM) oraz wyświetlenie ekranu informującego o wykryciu samochodu (samochody z wyświetlaczem wielofunkcyjnym i wyświetlaczem Head-up).

Jeśli zostaje użyta dźwignia kierunkowskazu w celu zasygnalizowania skręcania w stronę, po której włączona jest lampka sygnalizacyjna/ostrzegawcza systemu monitorowania martwego pola (BSM), gdy nadjeżdżający pojazd zostaje wykryty, system monitorowania martwego pola (BSM) powiadamia kierowcę o możliwym niebezpieczeństwie poprzez włączenie lampki sygnalizacyjnej/ostrzegawczej systemu monitorowania martwego pola (BSM) oraz uruchomienie sygnału ostrzegawczego i wyświetlenie ekranu ostrzegawczego (samochody z wyświetlaczem wielofunkcyjnym i wyświetlaczem Head-up).

Obszar monitorowany przez system obejmuje pasy ruchu po obu stronach samochodu oraz odcinek od tylnej części drzwi przednich do około 50 m za pojazdem.

System monitorowania martwego pola (BSM)


OSTRZEŻENIE Zawsze sprawdzaj wzrokowo otoczenie przed dokonaniem zmiany pasa ruchu: System ten ma wyłącznie na celu pomagać użytkownikowi w sprawdzaniu obecności nadjeżdżających z tyłu pojazdów podczas zmiany pasa ruchu.

W wyniku pewnych ograniczeń w działaniu tego systemu lampka sygnalizacyjna/ ostrzegawcza systemu monitorowania martwego pola (BSM), sygnał ostrzegawczy i ekran ostrzegawczy mogą nie działać lub ich działanie może być opóźnione, nawet jeśli na sąsiednim pasie ruchu znajduje się pojazd. Jako kierowca musisz zawsze sam sprawdzać otoczenie pojazdu.

 

UWAGA
 •  System BSM będzie działał, jeśli zostaną spełnione wszystkie wymienione poniżej warunki:
 •  Włącznik zapłonu znajduje się w pozycji ON.
 •  Wyłącznik systemu monitorowania martwego pola (BSM) został naciśnięty i lampka sygnalizacyjna wyłączenia systemu BSM jest wyłączona.
 •  Prędkość samochodu wynosi około 30 km/h lub więcej.
 •  System BSM nie będzie działał w następujących okolicznościach.
 •  Gdy prędkość samochodu spadnie poniżej około 25 km/h, nawet jeśli lampka sygnalizacyjna wyłączenia systemu BSM jest wyłączona.
 •  Gdy dźwignia zmiany biegów (manualna skrzynia biegów)/dźwignia wybierania biegów (automatyczna skrzynia biegów) zostanie ustawiona na biegu wstecznym (R) i samochód będzie cofał.
 •  W poniższych okolicznościach lampka sygnalizacyjna wyłączenia systemu BSM włącza się i działanie systemu jest zatrzymywane. Jeśli lampka sygnalizacyjna wyłączenia systemu BSM świeci światłem stałym, samochód należy poddać kontroli.

  Zalecamy Autoryzowaną Stację Obsługi Mazdy.

 •  Wystąpił problem z systemem oraz działaniem lampek sygnalizacyjnych/ ostrzegawczych systemu BSM.
 •  Nastąpiło duże odchylenie miejsca instalacji czujnika radarowego (tylnego) w samochodzie.
 •  W pobliżu czujnika radarowego (tylnego) nagromadziła się duża ilość śniegu lub lodu. Usuń ewentualny śnieg, lód lub błoto ze zderzaka tylnego.
 •  Jazda przez dłuższy czas po ośnieżonych drogach.
 •  Temperatura w pobliżu czujników radarowych (tylnych) jest zbyt wysoka z powodu jazdy przez dłuższy czas na wzniesieniach w sezonie letnim.
 •  Spadło napięcie akumulatora.
 • W poniższych okolicznościach czujniki radarowe (tylne) nie mogą wykryć obiektów lub wykrywanie ich może być utrudnione.
 • Pojazd znajduje się w monitorowanej strefie z tyłu i jest na sąsiednim pasie ruchu, ale nie zbliża się. System BSM określa taki stan w oparciu o dane rozpoznawane przez radar.
 •  Pojazd jedzie dokładnie obok Twojego samochodu i porusza się niemal z taką samą prędkością przez dłuższy czas.
 •  Samochody zbliżające się z przeciwległego kierunku.
 •  Pojazd na sąsiednim pasie ruchu stara się wyminąć Twój samochód.
 •  Pojazd znajduje się na sąsiednim pasie ruchu, który jest bardzo szeroki. Strefa monitorowana przez czujniki radarowe (tylne) jest ustawiona dla jezdni o standardowej szerokości stosowanej na drogach ekspresowych.
 •  W poniższych okolicznościach miganie lampki sygnalizacyjnej/ostrzegawczej systemu BSM oraz działanie sygnału ostrzegawczego i wyświetlenie ekranu ostrzegawczego może nie nastąpić lub może być opóźnione.
 •  Pojazd zmienia pas ruchu jednym manewrem od razu o dwa pasy ruchu.
 •  Jazda na stromych wzniesieniach.
 •  Przejeżdżanie przez szczyt wzgórza lub przełęcz.
 •  Promień skrętu jest mały (pokonywanie ostrego zakrętu, skręcanie na skrzyżowaniach).
 •  Gdy istnieje różnica w wysokości pomiędzy Twoim pasem ruchu, a pasem sąsiednim.
 •  Tuż po tym, jak system monitorowania martwego pola (BSM) zacznie działać po zmianie ustawienia.
 • Jeśli droga jest bardzo wąska, mogą być wykrywane pojazdy dwa pasy dalej. Strefa monitorowana przez czujniki radarowe (tylne) jest ustawiona dla jezdni o standardowej szerokości stosowanej na drogach ekspresowych.
 • Lampka sygnalizacyjna/ostrzegawcza systemu monitorowania martwego pola (BSM) może się włączyć i ekran informujący o wykryciu samochodu może zostać wyświetlony w wyniku reakcji na obiekty stacjonarne (balustrady, tunele, ściany boczne i zaparkowane samochody) na drodze lub na poboczu.

System monitorowania martwego pola (BSM)


 • Lampka sygnalizacyjna/ostrzegawcza systemu BSM może migać lub sygnał ostrzegawczy tego systemu może zostać wyemitowany kilkukrotnie podczas skręcania na skrzyżowaniu w mieście.
 •  Wyłącz system BSM podczas holowania przyczepy lub gdy z tyłu samochodu zainstalowany jest na przykład bagażnik na rowery lub inne akcesorium.

  W przeciwnym razie fale radiowe z czujnika radarowego będą blokowane, powodując niewłaściwe działanie systemu.

 •  W poniższych okolicznościach zauważenie świecących/migających lampek sygnalizacyjnych/ostrzegawczych systemu BSM w lusterkach zewnętrznych może być utrudnione.
 • Śnieg lub lód przylegający do powierzchni lusterek.
 •  Szyba w drzwiach przednich jest zaparowana bądź pokryta śniegiem, szronem lub brudem.
 •  System ten przełącza się na system monitorowania ruchu poprzecznego przy cofaniu (RCTA) po ustawieniu dźwigni zmiany biegów (manualna skrzynia biegów) lub dźwigni wybierania biegów (automatyczna skrzynia biegów) w pozycji biegu wstecznego (R).

  Patrz rozdział "System ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu (RCTA)" na.

Lampki sygnalizacyjne/ostrzegawcze systemu BSM/Sygnał ostrzegawczy systemu BSM

System BSM lub system RCTA powiadamia kierowcę o obecności pojazdów na sąsiednich pasach lub z tyłu samochodu za pomocą lampki sygnalizacyjnej/ostrzegawczej, sygnału ostrzegawczego systemu BSM i wskaźnika na wyświetlaczu (samochody z wyświetlaczem wielofunkcyjnym i wyświetlaczem Head-up), gdy systemy te działają.

Lampki sygnalizacyjne/ostrzegawcze systemu BSM

Lampki sygnalizacyjne/ostrzegawcze systemu BSM są wbudowane w lewe i prawe lusterko zewnętrzne samochodu. Lampki sygnalizacyjne/ostrzegawcze włączą się, gdy na sąsiednim pasie ruchu zostanie rozpoznany zbliżający się od tyłu pojazd.

Lampki sygnalizacyjne/ostrzegawcze systemu BSM


Lampka sygnalizacyjna/ostrzegawcza włącza się chwilowo po ustawieniu włącznika zapłonu w pozycji ON, a następnie gaśnie po kilku sekundach.

Jazda do przodu (Działanie system monitorowania martwego pola (BSM))

System monitorowania martwego pola (BSM) wykrywa pojazdy nadjeżdżające z tyłu samochodu i w zależności od okoliczności włącza lampki sygnalizacyjne/ostrzegawcze systemu BSM w lusterkach zewnętrznych. Ponadto, gdy lampka sygnalizacyjna/ ostrzegawcza systemu BSM świeci się, jeśli zostanie włączony kierunkowskaz, aby zasygnalizować skręcanie w tę stronę, z której lampka ta świeci się, lampka sygnalizacyjna/ ostrzegawcza systemu BSM zacznie migać.

Cofanie (Działanie systemu monitorowania ruchu poprzecznego przy cofaniu (RCTA))

System monitorujący ruch poprzeczny przy cofaniu (RCTA) wykrywa pojazdy nadjeżdżające z lewej i z prawej strony Twojego samochodu i w takiej sytuacji zaczynają migać lampki sygnalizacyjne/ostrzegawcze systemu BSM.

Funkcja wyłączania przyciemniania podświetlenia

Jeśli lampki sygnalizacyjne/ostrzegawcze systemu monitorowania martwego pola (BSM) włączają się przy włączonych światłach pozycyjnych, jasność tych lampek jest zmniejszona.

Jeśli widoczność lampek sygnalizacyjnych/ostrzegawczych systemu BSM jest utrudniona z powodu dużego natężenia światła otoczenia, na przykład podczas jazdy po drogach pokrytych śniegiem lub podczas mgły, naciśnij przycisk wyłączania przyciemnienia, aby zwiększyć jasność świecących lampek sygnalizacyjnych/ostrzegawczych systemu BSM.

Patrz "Podświetlenie zestawu wskaźników" na.

Wskaźnik na wyświetlaczu (Samochody z wyświetlaczem wielofunkcyjnym i wyświetlaczem Head-up)

Wykryty zbliżający się pojazd oraz ostrzeżenie wyświetlane są na wyświetlaczu wielofunkcyjnym i wyświetlaczu Head-up, gdy samochód porusza się do przodu (aktywny system monitorowania martwego pola (BSM)).

Wskaźnik na wyświetlaczu (Samochody z wyświetlaczem wielofunkcyjnym i wyświetlaczem Head-up)


Rozpoznany kierunek jest wyświetlany ze wskaźnikiem wykrycia (białym) w momencie wykrycia zbliżającego się pojazdu. Ponadto, jeśli dźwignia kierunkowskazu zostaje użyta w celu zasygnalizowania zmiany pasa ruchu, gdy wykryty został pojazd, na wyświetlaczu zmienia się kolor (pomarańczowy) wskaźnika ostrzegawczego.

Sygnał ostrzegawczy systemu BSM

Sygnał ostrzegawczy systemu BSM jest emitowany zawsze wtedy, gdy miga lampka sygnalizacyjna/ostrzegawcza systemu BSM.

Wyłączanie działania systemu monitorowania martwego pola (BSM)

Działanie systemu monitorowania martwego pola (BSM) można wyłączyć.

Patrz rozdział "Możliwości personalizacji" na.

Po naciśnięciu wyłącznika systemu monitorowania martwego pola (BSM) systemy BSM i RCTA są wyłączane, a w zestawie wskaźników włącza się lampka sygnalizacyjna wyłączenia systemu BSM.

Wyłączanie działania systemu monitorowania martwego pola


UWAGA W przypadku wyłączenia silnika, gdy system monitorowania martwego pola (BSM) jest wyłączony, system monitorowania martwego pola (BSM) będzie działać ponownie po ponownym uruchomieniu silnika.

Ostrzeżenie systemu LDWS

Jeśli system określi, że istnieje możliwość wyjechania poza dany pas ruchu, generowany jest sygnał ostrzegawczy systemu LDWS i miga lampka ostrzegawcza systemu LDWS. Nal ...

System rozpoznający znaki ograniczenia prędkości (TSR)

Dzięki systemowi rozpoznającemu znaki ograniczenia prędkości (TSR) kierowca ma możliwość uniknięcia przeoczenia znaków drogowych. Pomaga on w bezpiecznym prowadzeniu s ...

Zobacz tez:

Ogylne wskazywki dotyczące obsługi klapy tylnej
Niebezpieczeństwo Nie wolno jeździć z otwartą lub uchyloną klapą tylną, np. przy przewożeniu dużych przedmiotyw, gdyż wywczas trujące, niewidoczne i bezwonne gazy spalinowe mogą przedostawać się do wn&# ...

Automatyczny układ rozruchowy
Ta funkcja kontroluje procedurę rozruchową silnika. Kierowca nie musi trzymać kluczyka w pozycjiani przytrzymywać wciśniętego przycisku Engine Start/Stop. Po chwilowym włączeniu układ przeprowadzi rozruch automatycznie aż do uruchomienia silni ...

Categorie