Mazda 6: System wspomagający hamowanie (zapobiegający kolizjom przy małej prędkości) [Tył] (SCBS R)

Mazda 6 –> Podczas jazdy –> i-ACTIVSENSE –> System wspomagający hamowanie (zapobiegający kolizjom przy małej prędkości) [Tył] (SCBS R)

System wspomagający hamowanie (zapobiegający kolizjom przy małej prędkości) [Tył] (SCBS R) to system, który zaprojektowano, aby poprzez sterowanie hamulcami (hamulce SCBS) ograniczyć uszkodzenia w razie kolizji, jeśli czujniki ultradźwiękowe tego systemu wykryją przeszkodę z tyłu samochodu podczas jazdy z prędkością od około 2 do 8 km/h, a system określi, że kolizja z nią jest nieunikniona.

System wspomagający hamowanie


OSTRZEŻENIE Nie polegaj całkowicie na systemie wspomagającym hamowanie (zapobiegającym kolizjom przy małej prędkości) [Tył] (SCBS R):
 •  System wspomagający hamowanie (zapobiegający kolizjom przy małej prędkości) [Tył] (SCBS R) zaprojektowano wyłącznie w celu ograniczenia uszkodzeń w razie kolizji. Poleganie wyłącznie na systemie, prowadzące do sytuacji, w której pedał przyspieszenia lub pedał hamulca uruchamiane są w sposób nieprawidłowy, może doprowadzić do wypadku.
 •  Dla zapewnienia prawidłowego działania systemu wspomagającego hamowanie (zapobiegającego kolizjom przy małej prędkości) [Tył] (SCBS R) postępuj zgodnie z poniższymi zaleceniami.
 •  Nie naklejaj żadnych naklejek na czujnik ultradźwiękowy (tylny) (nawet naklejek przeźroczystych). W przeciwnym razie czujnik ultradźwiękowy (tylny) może nie być w stanie rozpoznać pojazdów czy przeszkód, co może doprowadzić do wypadku.
 •  Nie próbuj wymontowywać czujnika ultradźwiękowego (tylnego).
 • Jeśli w pobliżu czujnika ultradźwiękowego (tylnego) zauważysz pęknięcie lub uszkodzenie spowodowane na przykład odpryskami kamieni, zakończ natychmiast używanie systemu wspomagającego hamowanie (zapobiegającego kolizjom przy małej prędkości) [Tył] (SCBS R) i zwróć się do wyspecjalizowanego serwisu w celu przeprowadzenia kontroli pojazdu.

  Zalecamy Autoryzowaną Stację Obsługi Mazdy. Jeśli nadal będziesz jechał samochodem, mimo iż na czujniku ultradźwiękowym widoczne są pęknięcia lub uszkodzenia, system może niepotrzebnie zadziałać i spowodować wypadek.

  Patrz rozdział "Wyłączanie działania systemu wspomagającego hamowanie (zapobiegającego kolizjom przy małej prędkości) [Tył] (SCBS R)" na.

 •  Jeśli chodzi o wymianę tylnego zderzaka, skonsultuj się ze specjalistycznym serwisem, zalecamy Autoryzowaną Stację Obsługi Mazdy.

Nie dokonuj modyfikacji zawieszenia: W razie zmiany wysokości lub pochylenia samochodu system wspomagający hamowanie (zapobiegający kolizjom przy małej prędkości) [Tył] (SCBS R) może nie działać prawidłowo, ponieważ nie będzie mógł wówczas prawidłowo wykrywać przeszkód.

Nie wywieraj dużej siły na czujnik ultradźwiękowy (tylny): Podczas mycia samochodu nie kieruj strumienia wody pod wysokim ciśnieniem na czujnik ultradźwiękowy (tylny) ani nie szoruj mocno jego powierzchni. Ponadto nie uderzaj mocno w tylny zderzak podczas załadunku i rozładunku bagażu.

W przeciwnym razie czujniki mogą nie wykrywać przeszkód prawidłowo, co może doprowadzić do nieprawidłowego działania systemu wspomagającego hamowanie (zapobiegającego kolizjom przy małej prędkości) [Tył] (SCBS R) lub wywołać jego działanie w sytuacji, gdy nie będzie ono konieczne.

 

PRZESTROGA
 •  Podczas jazdy w terenie, na przykład po trawie, zaleca się wyłączać system wspomagający hamowanie (zapobiegający kolizjom przy małej prędkości) [Tył] (SCBS R).
 •  Zawsze używaj opon w tym samym rozmiarze i tego samego producenta, tego samego modelu oraz o tym samym bieżniku na wszystkich 4 kołach. Ponadto nie używaj w samochodzie opon ze znacznie zużytym bieżnikiem. W przeciwnym razie system wspomagający hamowanie (zapobiegający kolizjom przy małej prędkości) [Tył] (SCBS R) może nie działać prawidłowo.
 •  W razie nagromadzenia się śniegu lub lodu na powierzchni czujników ultradźwiękowych (tylnych), w zależności od okoliczności mogą one nie być w stanie wykryć przeszkód w sposób prawidłowy. W takich sytuacjach system może nie być w stanie prawidłowo przeprowadzać kontroli. Zawsze prowadź ostrożnie samochód i zwracaj uwagę na to, co dzieje się z tyłu pojazdu.

 

UWAGA
 •  Zachowanie pojazdu ulega zmianie w zależności od sposobu użycia pedału przyspieszenia, pedału hamulca i kierownicy, przez co system może mieć utrudnione możliwości rozpoznania przeszkody lub może być ułatwione niepotrzebne wykrywanie przeszkód. W takich sytuacjach system wspomagający hamowanie (zapobiegający kolizjom przy małej prędkości) [Tył] (SCBS R) może nie działać lub może nie działać prawidłowo.
 •  System wspomagający hamowanie (zapobiegający kolizjom przy małej prędkości) [Tył] (SCBS R) zadziała w następujących okolicznościach.
 •  Silnik jest uruchomiony.
 •  Dźwignia zmiany biegów (manualna skrzynia biegów) lub dźwignia wybierania biegów (automatyczna skrzynia biegów) jest w pozycji biegu wstecznego (R).
 •  Na wyświetlaczu wielofunkcyjnym nie wyświetla się komunikat "Reverse Smart City Brake Support Malfunction" (Usterka systemu wspomagającego hamowanie (zapobiegającego kolizjom przy małej prędkości) [Tył]).
 •  Prędkość samochodu zawiera się w przedziale od 2 do 8 km/h.
 •  System wspomagający hamowanie (zapobiegający kolizjom przy małej prędkości) [Tył] (SCBS R) nie jest wyłączony.
 •  System DSC działa poprawnie.
 • System wspomagający hamowanie (zapobiegający kolizjom przy małej prędkości) [Tył] (SCBS R) działa z wykorzystaniem czujników ultradźwiękowych (tylnych), które wykrywają przeszkody z tyłu samochodu poprzez emitowanie fal ultradźwiękowych, a następnie odbieranie fal powrotnych odbijanych od przeszkód.
 • W poniższych sytuacjach czujniki ultradźwiękowe (tylne) mogą nie wykrywać przeszkód i system wspomagający hamowanie (zapobiegający kolizjom przy małej prędkości) [Tył] (SCBS R) może nie działać.
 •  Wysokość przeszkody jest niska, jak w przypadku niskich ścian lub ciężarówek z platformami umożliwiającymi niski załadunek.
 •  Wysokość przeszkody jest wysoka, jak w przypadku ciężarówek z platformami o wysokim progu załadunku.
 •  Przeszkoda jest niewielka.
 •  Przeszkoda jest cienka, jak w przypadku słupa drogowskazu.
 •  Przeszkoda jest ustawiona z dala od środka samochodu.
 •  Powierzchnia przeszkody nie jest skierowana pionowo względem samochodu.
 •  Przeszkoda jest miękka, jak w przypadku wiszącej kurtyny lub śniegu nagromadzonego na innym pojeździe.
 •  Przeszkoda ma nieregularne kształty.
 •  Przeszkoda jest bardzo blisko.
 •  W poniższych sytuacjach czujniki ultradźwiękowe (tylne) mogą nie wykrywać prawidłowo przeszkód i system wspomagający hamowanie (zapobiegający kolizjom przy małej prędkości) [Tył] (SCBS R) może nie działać.
 •  Coś tkwi w zderzaku w pobliżu czujnika ultradźwiękowego (tylnego).
 •  Kierowca w gwałtowny sposób kręci kierownicą lub posługuje się pedałem przyspieszenia albo hamulca.
 •  Przed daną przeszkodą znajduje się jeszcze inna przeszkoda.
 •  W trakcie takich warunków pogodowych jak deszcz, mgła lub śnieg.
 •  Wysoka lub niska wilgotność.
 •  Wysokie lub niskie temperatury.
 •  Silny wiatr.
 •  Nawierzchnia, po której porusza się samochód, nie jest płaska.
 •  W bagażniku lub na tylnym siedzeniu umieszczono ciężki bagaż.
 •  Takie obiekty, jak antena bezprzewodowa, światło przeciwmgielne lub podświetlona tablica rejestracyjna, są zainstalowane w pobliżu czujnika ultradźwiękowego (tylnego).
 •  Z pewnych przyczyn, np. po kolizji, ustawienie czujnika ultradźwiękowego (tylnego) uległo przesunięciu.
 •  Na samochód oddziałują inne fale dźwiękowe, jak sygnały ostrzegawcze, hałas silnika, czy te emitowane przez czujnik innego pojazdu.
 •  W poniższych przypadkach czujnik ultradźwiękowy (tylny) może rozpoznać jako przeszkodę docelową inny obiekt, co może spowodować nieprawidłowe działanie systemu wspomagającego hamowanie (zapobiegającego kolizjom przy małej prędkości) [Tył] (SCBS R).
 •  Jazda na stromym wzniesieniu.
 • Zablokowanie się kół.
 •  Wiszące kurtyny, słupy bramek, jak w przypadku bramek poboru opłat lub przejazdów kolejowych.
 •  Podczas jazdy w pobliżu takich obiektów jak nagromadzone liście czy barierki, pojazdy, ściany i płoty wzdłuż drogi.
 •  Podczas jazdy po bezdrożach, gdzie występuje trawa i siano.
 •  Podczas przejeżdżania przez niskie bramy, wąskie bramy, myjnie automatyczne i tunele.
 •  Gdy zainstalowany jest hak holowniczy lub podłączona przyczepa.
 •  (Manualna skrzynia biegów) Jeśli samochód zostanie zatrzymany przez działanie systemu SCBS i nie zostanie wciśnięty pedał sprzęgła, silnik wyłączy się.
 •  Gdy system ten działa, użytkownik jest powiadamiany za pośrednictwem wyświetlacza wielofunkcyjnego lub wyświetlacza Head-up.
 •  Ostrzeżenie (pomarańczowe) systemu wspomagającego hamowanie (zapobiegającego kolizjom przy małej prędkości) (SCBS) włącza się w przypadku usterki systemu.

  Patrz rozdział "Ostrzeżenie/Lampki ostrzegawcze" na.

Wyłączanie działania systemu wspomagającego hamowanie (zapobiegającego kolizjom przy małej prędkości) [Przód] (SCBS F)

System wspomagający hamowanie (zapobiegający kolizjom przy małej prędkości) [Przód] (SCBS F) można tymczasowo wyłączyć. Gdy system wspomagający hamowanie (zapobie ...

Lampka sygnalizacyjna (czerwona) systemu wspomagającego hamowanie (zapobiegającego kolizjom przy małej prędkości) (SCBS)

Jeśli system SCBS działa, lampka sygnalizacyjna (czerwona) miga. Wyświetlacz automatycznego działania hamulców Podczas działania hamulców spowodowanego przez zaawans ...

Zobacz tez:

Filtr paliwa
Usuwanie wody z filtra paliwa Filtr paliwa w silnikach wysokoprężnych spełnia ważną rolę, oddzielając wodę od oleju napędowego i gromadząc ją w swej dolnej części. Jeżeli w filtrze nagromadzi się nadmierna iloś ...

Światła przeciwmgielne
UWAGA Przepisy dotyczące używania świateł przeciwmgielnych w różnych krajach mogą być odmienne. Przednie światła przeciwmgielne* Przednie światła przeciwmgielne można włączyć wraz ze światłami przednimi lub światłami pozycyjnymi/postojowymi. Nacisną ...

Categorie