Mazda 6: Uruchamianie silnika

Mazda 6 –> Podczas jazdy –> Włączanie/wyłączanie silnika –> Uruchamianie silnika

OSTRZEŻENIE Fale radiowe emitowane z klucza mogą zakłócić funkcjonowanie wyposażenia medycznego, np.

rozrusznika serca: Przed użyciem klucza w pobliżu osób, które używają sprzętu medycznego, zapytaj producenta sprzętu lub swojego lekarza, czy fale radiowe emitowane przez nadajnik nie zakłócą funkcjonowania tego sprzętu.

 

UWAGA
 •  Klucz musi znajdować się w pobliżu, ponieważ znajduje się w nim nadajnik systemu immobilizera, który łączy się z jednostką sterującą silnikiem w krótkim zasięgu działania.
 •  Silnik można uruchomić poprzez naciśnięcie przycisku Start z pozycji OFF, ACC lub ON.
 •  Funkcje przycisku Start (funkcja, która umożliwia uruchomienie silnika, gdy tylko klucz znajduje się w zasięgu działania) można wyłączyć, aby uniknąć jakiegokolwiek niekorzystnego wpływu na użytkowników korzystających z rozruszników serca i innego wyposażenia medycznego.

  Jeśli system jest wyłączony, nie będziesz mógł uruchomić silnika, gdy klucz znajduje się w zasięgu działania. W celu uzyskania szczegółowych informacji skonsultuj się ze specjalistycznym serwisem, zalecamy Autoryzowaną Stację Obsługi Mazdy. Jeśli wyłączyłeś funkcje przycisku Start, silnik możesz uruchomić w taki sposób jak w przypadku procedury uruchamiania, gdy bateria w kluczu jest rozładowana.

  Patrz "Uruchamianie silnika przy rozładowanej baterii klucza" na.

 •  Po uruchomieniu zimnego silnika jego prędkość wzrasta i możliwe, że z jego komory usłyszysz specyficzny odgłos wycia.

  Jest to związane z poprawą procesu oczyszczania spalin i nie oznacza usterki jakiegokolwiek elementu.

 1. Upewnij się, czy masz przy sobie klucz.
 2.  Sprawdź, czy pasażerowie zapięli pasy bezpieczeństwa.
 3.  Upewnij się, czy hamulec postojowy jest włączony.
 4. Trzymaj naciśnięty pedał hamulca do momentu całkowitego uruchomienia silnika.
 5.  (Manualna skrzynia biegów) Trzymaj naciśnięty pedał sprzęgła do momentu całkowitego uruchomienia silnika.

  (Automatyczna skrzynia biegów) Ustaw dźwignię zmiany biegów w pozycji (P). Jeżeli musisz ponowić uruchomienie silnika, gdy samochód porusza się, ustaw dźwignię w pozycji neutralnej (N).

UWAGA
(Manualna skrzynia biegów)
Rozrusznik nie zadziała, gdy pedał sprzęgła nie jest wystarczająco naciśnięty.

(Automatyczna skrzynia biegów) Rozrusznik nie zadziała, gdy dźwignia zmiany biegów nie znajduje się w pozycji P lub N, a pedał hamulca nie jest wystarczająco naciśnięty.

 1. Sprawdź, czy lampka sygnalizacyjna klucza (zielona) (jeżeli znajduje się na wyposażeniu) świeci się w zestawie wskaźników oraz czy świeci się dioda sygnalizacyjna w przycisku Start (zielona).

Uruchamianie silnika


Uruchamianie silnika


UWAGA
 •  Jeżeli dioda sygnalizacyjna w przycisku Start (zielona) miga, upewnij się, czy masz przy sobie klucz (w przypadku samochodów z zestawem wskaźników typu A (strona 4-49) wyświetlane są w zestawie wskaźników odpowiednie komunikaty).
 •  Jeśli dioda sygnalizacyjna w przycisku Start (zielona) miga, a klucz znajduje się w zasięgu działania, dotknij kluczem przycisku Start i uruchom silnik (w przypadku samochodów z zestawem wskaźników typu A (strona 4-49) wyświetlane są w zestawie wskaźników odpowiednie komunikaty). Patrz "Uruchamianie silnika przy rozładowanej baterii klucza" na.

 

PRZESTROGA Jeżeli lampka ostrzegawcza klucza (czerwona) świeci się lub dioda sygnalizacyjna w przycisku Start (pomarańczowa) miga, oznacza to wystąpienie nieprawidłowości w układzie rozruchowym silnika. Może to uniemożliwić uruchomienie silnika lub przełączenie włącznika zapłonu w pozycję ACC lub ON (w przypadku samochodów z zestawem wskaźników typu A (strona 4-49) wyświetlane są w zestawie wskaźników odpowiednie komunikaty). Skonsultuj się jak najszybciej ze specjalistycznym serwisem, zalecamy Autoryzowaną Stację Obsługi Mazdy.

 

UWAGA
 •  W wymienionych poniżej warunkach lampka ostrzegawcza klucza (czerwona) miga po naciśnięciu na przycisk Start. Jest to informacja dla kierowcy, że przycisk Start nie jest w stanie dokonać przełączenia do pozycji ACC, nawet jeśli naciska się go z pozycji OFF (w przypadku samochodów z zestawem wskaźników typu A (strona 4-49) wyświetlane są w zestawie wskaźników odpowiednie komunikaty).
 •  Bateria klucza jest rozładowana.
 •  Klucz znajduje się poza zasięgiem działania.
 •  Klucz znajduje się w miejscu, w którym system nie może wykryć jego sygnału (strona 3-7).
 •  Obcy klucz, podobny w działaniu do klucza Twojego samochodu, znajduje się w zasięgu działania.
 •  (Metoda wymuszonego uruchomienia silnika) Jeśli lampka ostrzegawcza klucza (czerwona) świeci się lub dioda sygnalizacyjna w przycisku Start (pomarańczowa) miga, oznacza to, że silnik może nie uruchomić się przy zastosowaniu normalnej metody (w przypadku samochodów z zestawem wskaźników typu A (strona 4-49) wyświetlane są w zestawie wskaźników odpowiednie komunikaty). Skonsultuj się jak najszybciej ze specjalistycznym serwisem, zalecamy Autoryzowaną Stację Obsługi Mazdy. Jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce, silnik można uruchomić w sposób wymuszony. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Start do momentu uruchomienia silnika. Aby uruchomić silnik muszą być również spełnione pozostałe warunki, takie jak obecność klucza w zasięgu działania i naciśnięcie na pedał sprzęgła (Manualna skrzynia biegów) lub na pedał hamulca (Automatyczna skrzynia biegów).
 •  Podczas uruchamiania silnika sposobem wymuszonym, lampka ostrzegawcza kluczyka (czerwona) (o ile znajduje się na wyposażeniu) nadal świeci się, a dioda sygnalizacyjna w przycisku Start (pomarańczowa) nadal miga.
 • (Automatyczna skrzynia biegów) Gdy dźwignia wybierania biegów znajduje się w pozycji neutralnej (N), lampka sygnalizacyjna klucza (zielona) (o ile znajduje się na wyposażeniu) oraz dioda sygnalizacyjna (zielona) w przycisku Start nie świecą się.
 1. Naciśnij przycisk Start po włączeniu się zarówno lampki sygnalizacyjnej klucza (zielonej) (o ile znajduje się na wyposażeniu) w zestawie wskaźników jak i diody sygnalizacyjnej (zielonej) w przycisku Start.

UWAGA
 •  Po uruchomieniu silnika dioda sygnalizacyjna w przycisku Start (pomarańczowa) gaśnie, a włącznik zapłonu znajduje się w pozycji ON.
 •  (SKYACTIV-G 2.0, SKYACTIV-G 2.5) Po naciśnięciu przycisku Start i przed uruchomieniem silnika z okolic zbiornika paliwa możesz usłyszeć pracującą pompę paliwa, jednak nie jest to oznaka usterki.
 •  (SKYACTIV-D 2.2)
 •  Podczas uruchamiania silnika nie puszczaj pedału sprzęgła (manualna skrzynia biegów) lub pedału hamulca (automatyczna skrzynia biegów) do momentu, w którym lampka sygnalizacyjna świec żarowych w zestawie wskaźników nie zgaśnie, a silnik nie uruchomi się po naciśnięciu przycisku Start.
 •  Jeśli pedał sprzęgła (manualna skrzynia biegów) lub pedał hamulca (automatyczna skrzynia biegów) zostanie puszczony przed uruchomieniem silnika, naciśnij pedał sprzęgła (manualna skrzynia biegów) lub pedał hamulca (automatyczna skrzynia biegów) ponownie i wciśnij przycisk Start, aby uruchomić silnik.
 •  Jeśli włącznik zapłonu pozostaje w położeniu ON przez dłuższy okres czasu bez uruchomienia silnika po podgrzaniu świec żarowych, może mieć miejsce ponowne ich podgrzanie, co spowoduje włączenie się lampki sygnalizacyjnej świec żarowych.
 •  Silnik nie uruchomi się, jeśli lampka sygnalizacyjna świec żarowych nie wyłączy się.

 1. Po uruchomieniu silnika pozostaw go na biegu jałowym przez około dziesięć sekund (zabronione w Niemczech).
UWAGA
 •  (Niemcy) Rozpocznij jazdę natychmiast po uruchomieniu silnika. Jednak nie wykorzystuj wysokich obrotów do momentu osiągnięcia przez silnik właściwej temperatury pracy.
 • (SKYACTIV-G 2.0, SKYACTIV-G 2.5)
 • Niezależnie od tego, czy silnik jest rozgrzany czy zimny, podczas rozruchu silnika nie naciskaj pedału przyspieszenia.
 •  Jeśli silnik nie uruchomił się przy pierwszej próbie, zobacz rozdział "Uruchamianie zalanego silnika".

  Jeżeli silnika w dalszym ciągu nie można uruchomić, skontaktuj się z wyspecjalizowanym serwisem, zalecamy Autoryzowaną Stację Obsługi Mazdy (strona 7-29).

 • (SKYACTIV-D 2.2) Jeśli temperatura otoczenia nie przekracza około - 10C, dla ochrony silnika jego maksymalna prędkość obrotowa może nie zostać osiągnięta przez około trzy minuty od jego uruchomienia.
 •  (Samochód z manualną skrzynią biegów i funkcją i-stop) Jeśli silnik zatrzymał się z powodu "dławienia się", można go uruchomić ponownie, wciskając pedał sprzęgła w ciągu 3 sekund od wyłączenia się.

  Silnika nie można uruchomić ponownie, nawet po wciśnięciu pedału sprzęgła, w następujących okolicznościach:

 • Drzwi kierowcy zostały otwarte.
 •  Pas bezpieczeństwa kierowcy nie jest zapięty.
 •  Pedału sprzęgła nie zwolniono całkowicie po "dławieniu się" silnika.
 •  Pedał sprzęgła wciśnięto, gdy silnik całkowicie się nie zatrzymał.

Włącznik zapłonu

Pozycje przycisku Start System ten działa wyłącznie wówczas, gdy klucz znajduje się w zasięgu działania. Każdorazowe naciśnięcie przycisku Start powoduje, że włą ...

Uruchamianie silnika przy rozładowanej baterii klucza

PRZESTROGA Podczas uruchamiania silnika poprzez trzymanie nadajnika nad przyciskiem Start w przypadku rozładowania baterii klucza lub nieprawidłowego działani ...

Zobacz tez:

Schowek pod przednim podłokietnikiem
Pod przednim podłokietnikiem znajduje się schowek. W otwieranym podłokietniku jest również mniejszy schowek. W celu uzyskania dostępu do płytkiego schowka należy nacisnąć mały przycisk i podnieść podłokietnik. W celu uzyskania dostępu do głębszego schowka należy nacisną ...

Podświetlenie lusterka kosmetycznego
Wyjmowanie lusterka  Wsunąć końcówkę wkrętaka pod dolną krawędź lusterka w połowie jej długości. Ostrożnie podważyć i wypchnąć zaczep do góry.  Wsuwając końcówkę wkrętaka pod boczne krawędzie lusterka (przy czarnych elementach gumowych), ostrożn ...

Categorie