Mazda 6: Ustawienia

UWAGA W zależności od wersji wyposażeniowej wyświetlany obraz może się różnić.

Wybierz ikonę na ekranie
głównym i wyświetl ekran ustawień.

Wybierz na ekranie pozycję ustawień, w której chcesz wprowadzić zmiany.

W ekranie konfiguracji można dostosować ustawienia w następujący sposób:

Zakładka

Element

Funkcja

AD-Disp (Wyświetlacz Head-up) Wysokość Regulacja jasności Inne Patrz "Wyświetlacz Head-up" na.
Wyświetlacz Patrz "Głośność/Wyświetlacz/Ustawienia dźwięku" na.
Bezpieczeństwo Distance Recognition Support System (System rozpoznawania odległości od poprzedzającego pojazdu) SBS/SCBS Inne Patrz rozdział "Możliwości personalizacji" na.
Dźwięk Patrz "Głośność/Wyświetlacz/Ustawienia dźwięku" na.
Zegar Ustaw zegar Wyświetla aktualną ustawioną godzinę.

Naciśnij +, aby przestawić do przodu godzinę/minuty, i wybierz -, aby przestawić do tyłu godzinę/minuty.

AM/PM można wybrać wyłącznie w przypadku 12-godzinnego trybu wyświetlania godziny.

Synchr. GPS Dokonuje synchronizacji czasu z sygnałem GPS, gdy opcja ta jest włączona.

Gdy opcja ta jest wyłączona, czas można zmienić za pomocą opcji "Ustaw zegar".

Format godziny Zmiana trybu wyświetlania czasu z 12 na 24-godzinny.
Wybór strefy czasowej Gdy nie jest synchronizowana z sygnałem GPS, wybierz region, który chcesz wyszczególnić.
Czas letni Włącza/wyłącza ustawienie czasu letniego.

Gdy jest włączone, czas jest przesunięty o 1 godzinę do przodu. Gdy jest wyłączone, następuje powrót do czasu normalnego.

Pojazd Czujnik deszczu Zamek drzwi Inne Patrz rozdział "Możliwości personalizacji" na.
Urządzenia Bluetooth Patrz "Przygotowywanie urządzenia przenośnego Bluetooth (Typ C/Typ D)" na.
Zarządzanie siecią Z Wi-Fi korzysta się w celu zapewnienia działania funkcji odnajdywania punktów POI/Informacji o ruchu drogowym w czasie rzeczywistym (np. ceny paliw, pogoda, najbliższa restauracja)
System Etykietki z opisem Włącza/wyłącza objaśnienia dla przycisków
Język Zmienia język
Temperatura Zmienia ustawienie ze stopni Fahrenheita na stopnie Celsjusza i odwrotnie
Odległość Zmienia ustawienie z mil na kilometry i odwrotnie
Aktualizacja bazy danych muzyki Stosowany do aktualizacji bazy danych Gracenote. Baza Gracenote stosowana jest w trybie USB Audio, a umożliwia:
  1.  Wyświetlanie dodatkowych informacji o muzyce (np.

    nazwa utworu, wykonawcy)

  2.  Funkcja rozpoznawania głosowego w przypadku opcji Odtwórz wykonawcę i Odtwórz Album

Gracenote można pobrać ze strony internetowej Mazda Handsfree.

Patrz rozdział "Baza danych Gracenote (Typ C/Typ D)" na.

Przywróć ust. fabryczne Pamięć oraz ustawienia przywracane są do ustawień fabrycznych.

Proces konfiguracji początkowej uruchamiany jest po wybraniu przycisku Tak .

Informacje Umowy i wyłączenia odpowiedzialności Zapoznaj się z nimi i wyraź zgodę.
Informacja o wersji Możesz sprawdzić aktualną wersję oprogramowania systemu audio i bazy danych Gracenote.

Obsługa gniazda AUX/portu USB

Do gniazda AUX można podłączyć przenośne urządzenie audio lub inne podobne urządzenia dostępne na rynku, aby słuchać muzyki wykorzystując głośniki w samochodzie. ...

Aplikacje

UWAGA W zależności od wersji wyposażeniowej wyświetlany obraz może się różnić. Wybierz ikonę na ekranie głównym i wyświetl ekran Aplikacji. M ...

Zobacz tez:

Ryglowanie / odryglowanie od wewnątrz
Nacisnąć przycisk. Umożliwia on zaryglowanie lub odryglowanie drzwi oraz bagażnika. Jeżeli po odryglowaniu żadne drzwi nie zostaną otwarte w ciągu 30 sekund, drzwi zostaną zaryglowane automatycznie. Automatyczne ryglowanie drzwi Drzwi mo ...

Demontaż koła
Ustawienie samochodu Zatrzymać samochód w miejscu niezakłócającym ruchu innym kierowcom: w miarę możliwości podłoże powinno być płaskie, stabilne i nieśliskie. Zaciągnąć hamulec postojowy, chyba że jest ...

Categorie