Mazda 6: Wyświetlacz Head-up

Mazda 6 –> Podczas jazdy –> Zestaw liczników i wskaźników –> Wyświetlacz Head-up

Wyświetlacz Head-up


OSTRZEŻENIE Jasność oraz pozycję wyświetlacza Head-up ustawiaj zawsze podczas postoju: Ustawianie jasności oraz pozycji wyświetlacza podczas jazdy zagraża bezpieczeństwu, ponieważ może doprowadzić do odwrócenia Twojej uwagi od sytuacji na drodze i do wypadku.

 

PRZESTROGA
 •  Nie próbuj ręcznie regulować kąta nachylenia ani otwierać/zamykać wyświetlacza Head-up. Odciski palców na wyświetlaczu mogą utrudniać odczyt, a użycie nadmiernej siły podczas jego obsługi może spowodować uszkodzenia.
 •  Nie umieszczaj żadnych przedmiotów w pobliżu wyświetlacza Head-up. Wyświetlacz Head-up może nie zadziałać lub jakakolwiek ingerencja w jego działanie może spowodować uszkodzenia.
 •  Nie stawiaj napojów w pobliżu wyświetlacza Head-up. Woda lub inne płyny rozlane na wyświetlacz Head-up mogą spowodować uszkodzenia.
 •  Nie stawiaj przedmiotów nad ekranem wyświetlacza Head-up ani nie naklejaj naklejek na taflę pyłoszczelną/odbiornik optyczny, ponieważ mogą one powodować zakłócenia.
 •  Z systemem zintegrowany jest czujnik, który kontroluje jasność wyświetlacza. Jeżeli odbiornik optyczny jest zakryty, jasność wyświetlacza zmniejszy się, przez co trudniej będzie odczytać informacje z wyświetlacza.
 •  Nie pozwól, aby intensywne światło dotarło do odbiornika optycznego, ponieważ może spowodować uszkodzenia.

 

UWAGA
 •  Odczyt informacji w okularach przeciwsłonecznych z polaryzacją może stanowić trudność. Zdejmij okulary przeciwsłoneczne z polaryzacją lub wyreguluj jasność.
 •  Jeżeli akumulator został odłączony, a następnie podłączony ponownie lub napięcie akumulatora jest niskie, wyregulowana pozycja może odbiegać od standardowej.
 •  Dane z wyświetlacza mogą być trudne do odczytu lub tymczasowo zmienione pod wpływem warunków pogodowych takich, jak deszcz, śnieg, oświetlenie i temperatura.
 •  Jeżeli system audio zostanie odłączony lub wymontowany, nie będzie można obsługiwać wyświetlacza Head-up.

Wyświetlacz Head-up wyświetla następujące informacje:

Każda zmiana ustawienia/regulacja wyświetlacza Head-up może być wykonywana przy pomocy wyświetlacza centralnego.

 1.  Wybierz ikonę na
  ekranie głównym i wyświetl ekran ustawień.
 2.  Wybierz zakładkę AD-Disp.
 3.  Wybierz żądany element i wprowadź ustawienie/dokonaj regulacji.
UWAGA
 •  Żądana pozycja podczas jazdy (pozycja wyświetlacza, poziom jasności, wyświetlane informacje), może zostać przywołana po zaprogramowaniu pozycji.

  Patrz rozdział "Pamięć pozycji gotowości do jazdy" na.

 •  W zależności od danego rynku i regionu nazwy ulic mogą nie być wyświetlane.

Alarm prędkości samochodu*

tym trybie wyświetlana jest wartość prędkości ustawiona dla funkcji alarmu prędkości samochodu. Możesz zmienić wartość prędkości, przy której emitowane jest ost ...

Lampki ostrzegawcze/sygnalizacyjne

Zestaw wskaźników różni się w zależności od modelu i specyfikacji. ...

Zobacz tez:

Lampka sygnalizacyjna (czerwona) systemu wspomagającego hamowanie (zapobiegającego kolizjom przy małej prędkości) (SCBS)
Jeśli system SCBS działa, lampka sygnalizacyjna (czerwona) miga. Wyświetlacz automatycznego działania hamulców Podczas działania hamulców spowodowanego przez zaawansowany system SCBS na wyświetlaczu wielofunkcyjnym lub na wyświetlaczu Head-up pojawia się komunikat "SCBS Automat ...

Elementy sterowania
Włącznik AUTO Naciśnięcie włącznika AUTO powoduje automatyczną kontrolę następujących parametrów, odpowiednio do ustawionej temperatury:  Temperatury nadmuchiwanego powietrza  Ilości nadmuchiwanego powietrza  Wyboru kierunku nadmuchiwanego powietrza   ...

Categorie