Mazda 6: Wyświetlacz Head-up

Mazda 6 –> Podczas jazdy –> Zestaw liczników i wskaźników –> Wyświetlacz Head-up

Wyświetlacz Head-up


OSTRZEŻENIE Jasność oraz pozycję wyświetlacza Head-up ustawiaj zawsze podczas postoju: Ustawianie jasności oraz pozycji wyświetlacza podczas jazdy zagraża bezpieczeństwu, ponieważ może doprowadzić do odwrócenia Twojej uwagi od sytuacji na drodze i do wypadku.

 

PRZESTROGA
 •  Nie próbuj ręcznie regulować kąta nachylenia ani otwierać/zamykać wyświetlacza Head-up. Odciski palców na wyświetlaczu mogą utrudniać odczyt, a użycie nadmiernej siły podczas jego obsługi może spowodować uszkodzenia.
 •  Nie umieszczaj żadnych przedmiotów w pobliżu wyświetlacza Head-up. Wyświetlacz Head-up może nie zadziałać lub jakakolwiek ingerencja w jego działanie może spowodować uszkodzenia.
 •  Nie stawiaj napojów w pobliżu wyświetlacza Head-up. Woda lub inne płyny rozlane na wyświetlacz Head-up mogą spowodować uszkodzenia.
 •  Nie stawiaj przedmiotów nad ekranem wyświetlacza Head-up ani nie naklejaj naklejek na taflę pyłoszczelną/odbiornik optyczny, ponieważ mogą one powodować zakłócenia.
 •  Z systemem zintegrowany jest czujnik, który kontroluje jasność wyświetlacza. Jeżeli odbiornik optyczny jest zakryty, jasność wyświetlacza zmniejszy się, przez co trudniej będzie odczytać informacje z wyświetlacza.
 •  Nie pozwól, aby intensywne światło dotarło do odbiornika optycznego, ponieważ może spowodować uszkodzenia.

 

UWAGA
 •  Odczyt informacji w okularach przeciwsłonecznych z polaryzacją może stanowić trudność. Zdejmij okulary przeciwsłoneczne z polaryzacją lub wyreguluj jasność.
 •  Jeżeli akumulator został odłączony, a następnie podłączony ponownie lub napięcie akumulatora jest niskie, wyregulowana pozycja może odbiegać od standardowej.
 •  Dane z wyświetlacza mogą być trudne do odczytu lub tymczasowo zmienione pod wpływem warunków pogodowych takich, jak deszcz, śnieg, oświetlenie i temperatura.
 •  Jeżeli system audio zostanie odłączony lub wymontowany, nie będzie można obsługiwać wyświetlacza Head-up.

Wyświetlacz Head-up wyświetla następujące informacje:

Każda zmiana ustawienia/regulacja wyświetlacza Head-up może być wykonywana przy pomocy wyświetlacza centralnego.

 1.  Wybierz ikonę na
  ekranie głównym i wyświetl ekran ustawień.
 2.  Wybierz zakładkę AD-Disp.
 3.  Wybierz żądany element i wprowadź ustawienie/dokonaj regulacji.
UWAGA
 •  Żądana pozycja podczas jazdy (pozycja wyświetlacza, poziom jasności, wyświetlane informacje), może zostać przywołana po zaprogramowaniu pozycji.

  Patrz rozdział "Pamięć pozycji gotowości do jazdy" na.

 •  W zależności od danego rynku i regionu nazwy ulic mogą nie być wyświetlane.

Alarm prędkości samochodu*

tym trybie wyświetlana jest wartość prędkości ustawiona dla funkcji alarmu prędkości samochodu. Możesz zmienić wartość prędkości, przy której emitowane jest ost ...

Lampki ostrzegawcze/sygnalizacyjne

Zestaw wskaźników różni się w zależności od modelu i specyfikacji. ...

Zobacz tez:

Lampka sygnalizacyjna systemu TCS/DSC
Ta lampka sygnalizacyjna włączy się na kilka sekund po ustawieniu włącznika zapłonu w pozycji ON. Jeśli TCS/DSC jest aktywny, lampka sygnalizacyjna miga. Jeśli lampka świeci się na stałe, system TCS, DSC lub wspomagania awaryjnego hamowania może być uszkodzony i nie działa ...

Wlot powietrza
Powietrze w kabinie jest filtrowane, przedostaje się z zewnątrz poprzez kratki znajdujące się u podstawy przedniej szyby lub z obiegu wewnętrznego w recyrkulacji powietrza. Przełączniki Powietrze w kabinie przechodzi przez różne układy w zale ...

Categorie