Mazda 6: Zdejmowanie koła

  1. Poluzuj nakrętki koła po kolei obracając każdą o jeden obrót w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara. Nie zdejmuj żadnej nakrętki zanim koło nie zostanie uniesione z ziemi.

Zdejmowanie koła


  1. Postaw podnośnik na podłożu.
  2. Obracaj śrubą podnośnika w kierunku wskazanym na rysunku, aby unieść głowicę podnośnika na wysokość punktu podparcia.

Zdejmowanie koła


  1. Umieść podnośnik w miejscu przeznaczonym do podnoszenia znajdującym się najbliżej zmienianego koła.

Zdejmowanie koła


  1. Kontynuuj obracanie śrubą podnośnika do momentu, kiedy głowica podnośnika nasunie się na punkt podparcia podwozia.

Zdejmowanie koła


OSTRZEŻENIE Używaj wyłącznie oznaczonych przednich i tylnych miejsc podparcia podnośnika zalecanych w niniejszej instrukcji: Próba umieszczania podnośnika w miejscach innych niż zalecane zagraża bezpieczeństwu. Samochód może ześlizgnąć się z podnośnika i spowodować poważne, a nawet śmiertelne obrażenia. Używaj wyłącznie oznaczonych przednich i tylnych miejsc podparcia podnośnika zalecanych w tej instrukcji.

Nie podnoś samochodu w pozycji innej niż specjalnie zaprojektowany punkt podparcia, ani nie umieszczaj żadnych przedmiotów pod podnośnikiem: Podnoszenie samochodu w pozycji innej niż zaprojektowany do tego punkt podparcia oraz umieszczanie przedmiotów pod podnośnikiem jest niebezpieczne, gdyż może spowodować deformację karoserii samochodu, a nawet zsunięcie się samochodu z podnośnika powodując wypadek.

Używaj wyłącznie podnośnika dostarczonego wraz z Twoją Mazdą: Używanie podnośnika innego niż ten zaprojektowany dla Twojej Mazdy zagraża bezpieczeństwu. Samochód może ześlizgnąć się z podnośnika i spowodować poważne obrażenia.

Nigdy nie umieszczaj żadnych przedmiotów pod podnośnikiem: Podnoszenie samochodu za pomocą podnośnika, pod którym znajduje się jakiś przedmiot, zagraża bezpieczeństwu. Podnośnik może się ześlizgnąć, a samochód opaść i spowodować poważne obrażenia.

  1. Włóż korbę podnośnika i nałóż na nią klucz do kół.

Zdejmowanie koła


  1. Obracaj korbą podnośnika zgodnie z ruchem wskazówek zegara i podnieś samochód na taką wysokość, aby można było założyć koło zapasowe.

    Przed odkręceniem nakrętek koła upewnij się, czy Twoja Mazda jest właściwie unieruchomiona i czy nie może się ześlizgnąć albo przemieścić.

Zdejmowanie koła


OSTRZEŻENIE Nie podnoś samochodu wyżej, niż to konieczne: Podnoszenie samochodu powyżej koniecznego poziomu jest niebezpieczne, gdyż może spowodować brak stabilności samochodu i doprowadzić do wypadku.

Nie uruchamiaj silnika, ani nie trzęś samochodem podniesionym na podnośniku: Uruchamianie silnika lub trzęsienie samochodem na podnośniku jest niebezpieczne, gdyż samochód może ześlizgnąć się z podnośnika powodując wypadek.

Nie wchodź pod samochód podniesiony na podnośniku: Wchodzenie pod samochód podniesiony na podnośniku jest niebezpieczne. Jeśli samochód ześlizgnie się z podnośnika, może spowodować poważne obrażenia, a nawet śmierć.

  1. Odkręć nakrętki koła, odkręcając je przeciwnie do ruchu wskazówek zegara; następnie zdejmij uszkodzone koło.

Zmiana uszkodzonego koła (z kołem zapasowym)

UWAGA Jeżeli podczas jazdy wystąpią następujące okoliczności, może to oznaczać, że opona została przebita.  Prowadzenie samochodu jest utrudn ...

Zakładanie koła zapasowego

Usuń za pomocą szmatki kurz i zabrudzenia z powierzchni montażowych koła i piasty oraz ze śrub. OSTRZEŻENIE Przed zmianą koła lub wymianą opon ...

Zobacz tez:

Komponenty systemu poduszek powietrznych
System napełniania poduszek przednich i poduszki powietrzne kierowcy/pasażera Czujniki zderzenia i moduł diagnostyczny (moduł SAS) Napinacze pasów bezpieczeństwa (strona 2-24) Czujniki zderzenia przedniego Czujniki zderzenia bocznego Lampka ostrzegawcza poduszek powietrznych/n ...

Holowanie samochodu
5-drzwiowy hatchback, 4-drzwiowy sedan, Sports Tourer: odczepić zaślepkę od spodu i wyjąć w dył. Country Tourer: włożyć śrubokręt w szczelinę w dolnej krawędzi zaślepki. Odłączyć zaślepkę pr ...

Categorie