Opel Insignia: Dmuchawa

Dmuchawa


Regulator i przyciski następujących funkcji:

Ogrzewanie szyby tylnej .


Podgrzewane fotele .


Wentylowane fotele .


Podgrzewane koło kierownicy .


Temperatura TEMP

Temperatura TEMP


Obrycić regulator:

czerwony = cieplej
niebieski = chłodniej

Ogrzewanie będzie w pełni efektywne dopiero po rozgrzaniu się silnika do temperatury roboczej.

Rozdział powietrza


Rozdział powietrza


Nacisnąć przycisk:

= na szybę przednią i szyby w
drzwiach przednich
= na gyrną część kabiny poprzez
regulowane kratki powietrza = na dolną część kabiny


Możliwe są ustawienia pośrednie.

Ustawienie jest sygnalizowane zapaleniem się diody kontrolnej w przycisku.

Prędkości dmuchawy


Prędkości dmuchawy


Wyregulować nawiew powietrza, obracając regulator w położenie
odpowiadające żądanej prędkości.

oznacza, że wentylator jest
wyłączony.

Funkcja chłodzenia układu klimatyzacji (A/C)

Funkcja chłodzenia układu klimatyzacji (A/C)


Nacisnąć przycisk A/C, aby włączyć chłodzenie. Włączenie jest sygnalizowane zapaleniem diody kontrolnej w przycisku. Chłodzenie działa tylko przy pracującym silniku i włączonej dmuchawie układu klimatyzacji.

Nacisnąć przycisk A/C ponownie, aby wyłączyć chłodzenie.

Stosownie do potrzeb, układ klimatyzacji chłodzi i osusza powietrze w kabinie. Z tego względu spod pojazdu mogą wyciekać krople wytrąconej wilgoci.

Jeśli chłodzenie lub osuszanie powietrza nie jest konieczne, należy wyłączyć układ chłodzenia w celu ograniczenia zużycia paliwa.

Włączone chłodzenie może uniemożliwić wyłączanie silnika przez funkcję Autostop.

System stop-start.

Usuwanie zaparowania oraz oblodzenia szyb


Usuwanie zaparowania oraz oblodzenia szyb


Uwaga Jeżeli podczas pracy silnika zostanie wciśnięty przycisk ,
funkcja Autostop zostanie zablokowana do czasu ponownego wciśnięcia przycisku .


Jeżeli podczas wyłączenia silnika przez funkcję Autostop zostanie wciśnięty przycisk , silnik
zostanie ponownie uruchomiony w sposyb automatyczny.

System stop-start.

Tryb maksymalnej intensywności chłodzenia

Opuścić na chwilę szyby, aby umożliwić szybkie ujście gorącego powietrza.

Recyrkulacja powietrza


Nacisnąć przycisk , aby włączyć
tryb recyrkulacji powietrza.

Włączenie jest sygnalizowane zapaleniem diody kontrolnej w przycisku.

Wybrać recyrkulację powietrza, aby wspomyc chłodzenie wnętrza lub zapobiec przedostawaniu się z zewnątrz nieprzyjemnych zapachyw lub spalin. Gdy wybrana jest recyrkulacja, co 10 minut włącza się częściowa wentylacja w celu odświeżenia powietrza w kabinie.

Nacisnąć ponownie przycisk , aby
wyłączyć tryb recyrkulacji.

Jeśli powietrze na zewnątrz pojazdu jest ciepłe i bardzo wilgotne, przednia szyba może zaparować od zewnątrz po skierowaniu na nią strumienia zimnego powietrza. W takiej sytuacji należy na krytko włączyć wycieraczki przedniej szyby w celu usunięcia pary .


Pokrętło rozdziału powietrza ustawić w położeniu : Tryb recyrkulacji
powietrza zostanie zdezaktywowany.

Układy sterowania ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji

...

Układ klimatyzacji automatycznej

W trybie automatycznym temperatura, prędkość obrotowa wentylatora oraz rozdział powietrza są regulowane automatycznie. Regulator i przyciski nast&# ...

Zobacz tez:

Automatyczne sterowanie światłami
Gdy automatyczne sterowanie światłami jest włączone przy pracującym silniku, układ automatycznie przełącza pomiędzy światłami do jazdy dziennej a światłami mijania/drogowymi w zależności od warunkyw oświetleni ...

Pióra wycieraczek
Pióra wycieraczek UWAGA Pióra obu wycieraczek są różnej długości. Pióro wycieraczki po stronie kierowcy jest dłuższe niż po stronie pasażera. Czyszczenie Informacje na temat czyszczenia piór wycieraczek i szyby przedniej, patrz strona 232. WAŻNE ...

Categorie