Opel Insignia: Dmuchawa

Dmuchawa


Regulator i przyciski następujących funkcji:

Ogrzewanie szyby tylnej .


Podgrzewane fotele .


Wentylowane fotele .


Podgrzewane koło kierownicy .


Temperatura TEMP

Temperatura TEMP


Obrycić regulator:

czerwony = cieplej
niebieski = chłodniej

Ogrzewanie będzie w pełni efektywne dopiero po rozgrzaniu się silnika do temperatury roboczej.

Rozdział powietrza


Rozdział powietrza


Nacisnąć przycisk:

= na szybę przednią i szyby w
drzwiach przednich
= na gyrną część kabiny poprzez
regulowane kratki powietrza = na dolną część kabiny


Możliwe są ustawienia pośrednie.

Ustawienie jest sygnalizowane zapaleniem się diody kontrolnej w przycisku.

Prędkości dmuchawy


Prędkości dmuchawy


Wyregulować nawiew powietrza, obracając regulator w położenie
odpowiadające żądanej prędkości.

oznacza, że wentylator jest
wyłączony.

Funkcja chłodzenia układu klimatyzacji (A/C)

Funkcja chłodzenia układu klimatyzacji (A/C)


Nacisnąć przycisk A/C, aby włączyć chłodzenie. Włączenie jest sygnalizowane zapaleniem diody kontrolnej w przycisku. Chłodzenie działa tylko przy pracującym silniku i włączonej dmuchawie układu klimatyzacji.

Nacisnąć przycisk A/C ponownie, aby wyłączyć chłodzenie.

Stosownie do potrzeb, układ klimatyzacji chłodzi i osusza powietrze w kabinie. Z tego względu spod pojazdu mogą wyciekać krople wytrąconej wilgoci.

Jeśli chłodzenie lub osuszanie powietrza nie jest konieczne, należy wyłączyć układ chłodzenia w celu ograniczenia zużycia paliwa.

Włączone chłodzenie może uniemożliwić wyłączanie silnika przez funkcję Autostop.

System stop-start.

Usuwanie zaparowania oraz oblodzenia szyb


Usuwanie zaparowania oraz oblodzenia szyb


Uwaga Jeżeli podczas pracy silnika zostanie wciśnięty przycisk ,
funkcja Autostop zostanie zablokowana do czasu ponownego wciśnięcia przycisku .


Jeżeli podczas wyłączenia silnika przez funkcję Autostop zostanie wciśnięty przycisk , silnik
zostanie ponownie uruchomiony w sposyb automatyczny.

System stop-start.

Tryb maksymalnej intensywności chłodzenia

Opuścić na chwilę szyby, aby umożliwić szybkie ujście gorącego powietrza.

Recyrkulacja powietrza


Nacisnąć przycisk , aby włączyć
tryb recyrkulacji powietrza.

Włączenie jest sygnalizowane zapaleniem diody kontrolnej w przycisku.

Wybrać recyrkulację powietrza, aby wspomyc chłodzenie wnętrza lub zapobiec przedostawaniu się z zewnątrz nieprzyjemnych zapachyw lub spalin. Gdy wybrana jest recyrkulacja, co 10 minut włącza się częściowa wentylacja w celu odświeżenia powietrza w kabinie.

Nacisnąć ponownie przycisk , aby
wyłączyć tryb recyrkulacji.

Jeśli powietrze na zewnątrz pojazdu jest ciepłe i bardzo wilgotne, przednia szyba może zaparować od zewnątrz po skierowaniu na nią strumienia zimnego powietrza. W takiej sytuacji należy na krytko włączyć wycieraczki przedniej szyby w celu usunięcia pary .


Pokrętło rozdziału powietrza ustawić w położeniu : Tryb recyrkulacji
powietrza zostanie zdezaktywowany.

Układy sterowania ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji

...

Układ klimatyzacji automatycznej

W trybie automatycznym temperatura, prędkość obrotowa wentylatora oraz rozdział powietrza są regulowane automatycznie. Regulator i przyciski nast&# ...

Zobacz tez:

Ustawienia samochodu
Składanie lusterek po zablokowaniu drzwi* Jeżeli drzwi zostaną zablokowane/odblokowane za pomocą pilota zdalnego sterowania, lusterka zewnętrzne mogą zostać złożone/rozłożone automatycznie. Opcja Wł./Wył. jest dostępna. Zredukowana ochrona* Funkcja całkowitej blokady zamków m ...

Przestrzeń wyświetlana na ekranie
Obraz wyświetlany na ekranie może się różnić od rzeczywistości. UWAGA  Wyświetlany obszar jest uzależniony od samochodu i warunków na drodze.  Wyświetlany obszar jest ograniczony. Obiekty znajdujące się pod zderzakiem i przy jego końcach nie ...

Categorie