Opel Insignia: Obsługa przełącznikami na klapie tylnej

Opel Insignia –> Kluczyki, drzwi i szyby –> Drzwi –> Obsługa przełącznikami na klapie tylnej

Obsługa przełącznikami na klapie tylnej


Aby otworzyć klapę tylną, nacisnąć przełącznik dotykowy znajdujący się pod listwą ozdobną, aż klapa zacznie się otwierać.

Obsługa przełącznikami na klapie tylnej


W celu zamknięcia nacisnąć przycisk w otwartej tylnej klapie, aż
zacznie się zamykać.

Zatrzymanie lub zmiana kierunku ruchu klapy

Naciśnięcie przycisku na
nadajniku zdalnego sterowania lub na tylnej klapie bądź naciśnięcie
przełącznika dotykowego, gdy tylna klapa jest w ruchu, powoduje zatrzymanie tylnej klapy w bieżącym położeniu. Ponowne naciśnięcie przyciskyw lub
spowoduje
zmianę kierunku ruchu.

Tryby obsługi

Klapa tylna sterowana elektrycznie posiada trzy tryby obsługi, ktyre można wybierać za pomocą przełącznika w drzwiach kierowcy. W celu zmiany trybu obrycić przełącznik:

Tryby obsługi


Regulacja wysokości otwierania w trybie pośrednim

  1.  Ustawić przełącznik trybu w położeniu 3/4.
  2.  Otworzyć elektrycznie sterowaną klapę tylną dowolnym przełącznikiem.
  3.  Zatrzymać ruch na żądanej wysokości otwarcia, naciskając dowolny przełącznik. W razie potrzeby zatrzymaną klapę tylną można ręcznie przesunąć w żądane położenie.

Regulacja wysokości otwierania w trybie pośrednim


  1. Nacisnąć i przytrzymać przezsekundy przycisk po wewnętrznej stronie otwartej klapy tylnej.

Uwaga Wysokość otwarcia powinna być zaprogramowana na poziomie podłoża. Sygnał dźwiękowy sygnalizuje wprowadzenie nowego ustawienia i tylne światła zewnętrzne migają, jeśli kąt otwarcia tylnej klapy jest mniejszy od 30.

Po ustawieniu przełącznika w drzwiach kierowcy w położeniu trybu pośredniego 3/4 klapa tylna sterowana elektrycznie będzie zatrzymywać się na nowo ustawionej wysokości.

Klapa tylna może być utrzymana w pozycji otwartej dopiero po podniesieniu do określonej wysokości (minimalny kąt otwarcia 30). Wysokości otwarcia nie można zaprogramować poniżej tej określonej wartości.

Funkcja bezpieczeństwa

Jeśli wystąpią przeszkody podczas otwierania lub zamykania klapy tylnej, zostanie zmieniony kierunek ruchu i klapa zostanie automatycznie nieznacznie cofnięta. Powtarzające się utrudnienia podczas jednego cyklu pracy wyłączają funkcję. W takiej sytuacji klapę tylną należy zamknąć lub otworzyć ręcznie.

Klapa tylna sterowana elektrycznie jest wyposażona w czujniki na krawędziach, ktyre chronią przed przytrzaśnięciem przedmiotyw lub części ciała. W przypadku wykrycia przez czujniki przeszkyd pomiędzy klapą a nadwoziem, klapa tylna zostanie otwarta, aż do ponownego włączenia funkcji lub ręcznego zamknięcia.

Funkcja zabezpieczająca jest sygnalizowana ostrzeżeniem akustycznym.

Usunąć wszystkie przeszkody przed wznowieniem elektrycznej obsługi klapy.

Jeśli pojazd jest wyposażony w fabrycznie montowany hak holowniczy i podłączony jest układ elektryczny przyczepy, sterowaną elektrycznie tylną klapę można otwierać wyłącznie przy pomocy przełącznika dotykowego i zamykać przyciskiem w klapie. Należy
upewnić się, że na drodze ruchu klapy nie ma żadnych przeszkyd.

Obsługa przełącznikiem w drzwiach kierowcy

Nacisnąć i przytrzymać przycisk , aż klapa tylna zacznie się otwierać lub zamykać. ...

Ogylne wskazywki dotyczące obsługi klapy tylnej

Niebezpieczeństwo Nie wolno jeździć z otwartą lub uchyloną klapą tylną, np. przy przewożeniu dużych przedmiotyw, gdy ...

Zobacz tez:

Szyby sterowane elektrycznie
Aby podnośniki działały, włącznik zapłonu musi znajdować się w pozycji ON. OSTRZEŻENIE Przed zamknięciem okna upewnij się, czy będzie to bezpieczne: Zamykanie szyby sterowanej elektrycznie zagraża bezpieczeństwu. Ręce pasażerów, głowa lub szyja mogą zost ...

Układ kontroli trakcji
Układ kontroli trakcji (TC) wchodzi w skład układu stabilizacji toru jazdy. Układ kontroli trakcji (TC) w razie potrzeby poprawia stabilność samochodu, niezależnie od typu nawierzchni i przyczepności opon, poprzez zapobieganie poślizgowi kył. ...

Categorie