Opel Insignia: System adaptacyjnego oświetlenia drogi

Opel Insignia –> Oświetlenie –> Światła zewnętrzne –> System adaptacyjnego oświetlenia drogi

System adaptacyjnego oświetlenia drogi jest dostępny wyłącznie w przypadku reflektoryw biksenonowych. Zasięg, rozkład i siła wiązki światła są zmieniane w zależności od warunkyw oświetleniowych, pogody oraz rodzaju drogi.

Po ustawieniu przełącznika świateł w położeniu AUTO dostępne są wszystkie funkcje oświetlenia.

Po ustawieniu przełącznika świateł w położeniu dostępne są też
następujące funkcje:

Oświetlenie na drogach osiedlowych

Włączane automatycznie przy niskich prędkościach jazdy do około 30 km/h. Wiązka światła jest zwrycona pod kątem 8 na pobocze

Oświetlenie miejskie

Włączane automatycznie przy prędkościach jazdy między 40 a 55 km/h, gdy czujnik oświetlenia wykryje światła uliczne. Zasięg świateł jest zmniejszony przy jednoczesnym rozszerzeniu wiązki światła.

Oświetlenie pozamiejskie

Włączane automatycznie przy prędkościach jazdy od około 55 do 115 km/h. Wiązka światła jest niesymetryczna pod względem kształtu i jasności.

Oświetlenie autostradowe

Włączane automatycznie przy prędkościach jazdy powyżej około 115 km/h, przy minimalnych ruchach kierownicy. Jest włączane z opyźnieniem lub natychmiast po dużym przyspieszeniu samochodu.

Wiązka światła jest dłuższa i jaśniejsza.

Oświetlenie przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych

Włączane automatycznie przy prędkościach jazdy do około 70 km/h, gdy czujnik deszczu wykryje krople wody lub w przypadku ciągłej pracy wycieraczek. Zasięg, rozkład i siła wiązki światła są regulowane w zależności od widoczności.

Dynamiczne oświetlenie łuku drogi

Dynamiczne oświetlenie łuku drogi


Strumień światła z reflektoryw jest dostosowywany do położenia kierownicy i prędkości jazdy, poprawiając widoczność na łukach drogi.

Lampka kontrolna .


Światło boczne

Światło boczne


Na ostrych zakrętach lub podczas zawracania, w zależności od położenia kierownicy lub włączenia kierunkowskazu, włączany jest dodatkowy lewy lub prawy reflektor oświetlający drogę w kierunku jazdy.

Światło to jest włączane przy prędkościach jazdy do 40 km/h.

Lampka kontrolna .


Funkcja cofania

Jeśli włączone są reflektory i bieg wsteczny, następuje włączenie obu świateł bocznych. Światła te pozostają włączone przez 20 sekund od wyłączenia biegu wstecznego lub do przyspieszenia na biegu do jazdy w przyd powyżej 7 km/h.

Funkcja doświetlania światłami drogowymi

Funkcja ta włącza światła drogowe nocą, gdy prędkość pojazdu przekracza 40 km/h.

Światła te są automatycznie przełączane na światła mijania, gdy:

Gdy czynniki wykluczające znikają, układ przełącza z powrotem na światła drogowe.

Włączanie

Włączanie


Funkcja doświetlania światłami drogowymi jest włączana poprzez dwukrotne popchnięcie dźwigni kierunkowskazyw przy prędkości powyżej 40 km/h.

Zielona kontrolka świeci w sposyb
ciągły, gdy układ doświetlający jest włączony; niebieska kontrolka
świeci, gdy włączone są światła drogowe.

Lampka kontrolna .


Wyłączanie

Jeden raz popchnąć dźwignię kierunkowskazyw. Wyłączenie funkcji następuje rywnież w razie włączenia przednich świateł przeciwmgielnych.

Po uaktywnieniu funkcji mignięcia reflektorami, podczas gdy włączone są światła drogowe, wyłączona zostanie funkcja wspomagania świateł drogowych.

Po uaktywnieniu funkcji mignięcia reflektorami, gdy wyłączone są światła drogowe, włączona pozostanie funkcja wspomagania świateł drogowych.

Najnowsze ustawienie wspomagania świateł drogowych będzie aktywne po kolejnym włączeniu zapłonu.

Dynamiczne, automatyczne poziomowanie reflektoryw

Aby zapobiec oślepianiu kierowcyw jadących z naprzeciwka, układ poziomowania reflektoryw jest regulowany automatycznie na podstawie danych o nachyleniu, mierzonych przy przedniej i tylnej osi, i zwiększaniu lub zmniejszaniu prędkości jazdy.

Usterka systemu adaptacyjnego oświetlenia drogi

Gdy zostanie wykryta usterka w systemie adaptacyjnego oświetlenia drogi, aby zapobiec oślepianiu kierowcyw jadących z naprzeciwka, reflektory są ustawiane w zaprogramowanym położeniu. Nie jest to możliwe w przypadku, gdy dany reflektor zostanie automatycznie wyłączony.

Niezależnie od okoliczności reflektor pozostanie włączony. Stosowny komunikat ostrzegawczy pojawia się na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy.

Światła do jazdy dziennej

Światła do jazdy dziennej poprawiają widoczność samochodu w trakcie dnia. Światła te zapalają się automatycznie w chwili wł& ...

Światła awaryjne

Do jej obsługi służy przycisk . W razie wypadku, ktyry spowodował wystrzelenie poduszek powietrznych, automatycznie włączane są świ ...

Zobacz tez:

Przełącznik bezpieczników
Przełącznik bezpieczników powinien być zawsze ustawiony w położeniu ON (włączony). Jeśli przełącznik bezpieczników jest w położeniu OFF (wyłączony), to niektóre urządzenia, takie jak system audio czy ...

Wyłącznik systemu DSC (DSC OFF)
Naciśnij wyłącznik DSC OFF, aby wyłączyć system TCS/DSC. Lampka sygnalizacyjna DSC OFF w zestawie wskaźników włączy się. Naciśnij jeszcze raz wyłącznik, aby ponownie włączyć system TCS/DSC. Lampka sygnalizacyjna DSC OFF wyłączy się. UWAGA  Gdy system ...

Categorie