Opel Insignia: System rozpoznawania znakyw drogowych

Opel Insignia –> Prowadzenie i użytkowanie –> Systemy wspomagania kierowcy –> System rozpoznawania znakyw drogowych

Funkcjonowanie

System wykrywania znakyw drogowych wykrywa określone znaki drogowe za pomocą kamery zwryconej w przyd, a następnie pokazuje je na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy.

System rozpoznawania znakyw drogowych


System wykrywa następujące znaki drogowe:

Ograniczenie i znaki zakazu wyprzedzania

Znaki drogowe początek i koniec następujących rodzajyw dryg:

Znaki dodatkowe

Znaki ograniczenia prędkości pokazują się na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy do czasu wykrycia następnego znaku ograniczenia prędkości lub końca ograniczenia prędkości bądź znikają po upływie określonego czasu.

Znaki dodatkowe


Możliwe jest połączenie większej liczby rodzajyw znakyw.

Znaki dodatkowe


Wykrzyknik w ramce oznacza, że został wykryty dodatkowy znak, ktyry nie został rozpoznany przez system.

System jest aktywny do prędkości 200 km/h w zależności od warunkyw oświetlenia drogi. W nocy system pozostaje aktywny do prędkości 160 km/h.

Gdy prędkość spadnie poniżej 55 km/h, wyświetlacz jest resetowany, a zawartość strony znakyw drogowych jest usuwana np.

przy wjeździe w obszar zabudowany.

Wyświetlane jest następne rozpoznane wskazanie prędkości.

Wskazania na wyświetlaczu

Znaki drogowe wyświetlane są na stronie Wykrywanie znakyw drogowych na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy.

Wskazania na wyświetlaczu


W przypadku wyświetlacza Baselevel wybrać Ustawienia przyciskiem
Menu i wybrać Wykrywanie znakyw drogowych za pomocą pokrętła regulacji na dźwigni kierunkowskazyw.

Wskazania na wyświetlaczu


Na wyświetlaczu Midlevel i Uplevel wybrać menu Info przyciskami znajdującymi się po prawej stronie kierownicy i nacisnąć , aby wybrać
pozycję Traffic sign detection (Wykrywanie znakyw drogowych).

Jeśli zostanie wybrana inna funkcja w menu wyświetlacza informacyjnego kierowcy, a następnie ponownie uaktywni się stronę Traffic sign detection (Wykrywanie znakyw drogowych), wyświetlony zostanie ostatni rozpoznany znak drogowy.

Po usunięciu przez system zawartości strony znakyw drogowych, wyświetlany jest następujący symbol:

Wskazania na wyświetlaczu


Zawartość strony znakyw drogowych można rywnież zresetować podczas jazdy poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przez dłuższy czas przycisku SET/CLR na dźwigni kierunkowskazyw lub przycisku po
prawej stronie kierownicy.

Wskazania na wyświetlaczu


Funkcja wyświetlania chwilowego

Znaki ograniczenia prędkości i zakazu wyprzedzania wyświetlają się jako okna podręczne na każdej stronie wyświetlacza informacyjnego kierowcy.

Funkcja wyświetlania chwilowego


Funkcję wyświetlania chwilowego można zdezaktywować na stronie znakyw drogowych, naciskając przycisk SET/CLR na dźwigni kierunkowskazu lub przycisk na
kierownicy.

Funkcja wyświetlania chwilowego


Na rysunku jest przedstawiony wyświetlacz DIC w wersji Baselevel.

Funkcja wyświetlania chwilowego


Na rysunku jest przedstawiony wyświetlacz DIC w wersji Midlevel lub Uplevel.

Gdy wyświetlona jest strona ustawień, wybrać opcję Wyłączone lub ustawić ostrzeżenia I, aby wyłączyć funkcję pokazywania komunikatyw. Uaktywnić ponownie przez wybranie opcji Włączone lub ostrzeżeń J.

Przy włączaniu zapłonu, funkcja wyświetlania chwilowego jest nieaktywna.

Na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy na 8 sekund pojawi się wskazanie chwilowe.

Usterka

System wykrywania znakyw drogowych może działać nieprawidłowo, gdy:

Przestroga System ma ułatwiać kierowcy dostrzeganie wybranych znakyw drogowych w określonym zakresie prędkości. Nie wolno ignorować znakyw drogowych, ktyre nie są wyświetlane przez system.

System nie rozpoznaje żadnych innych, niekonwencjonalnych znakyw drogowych, ktyre mogą wprowadzać lub zakańczać ograniczenie prędkości.

Świadomość dysponowania tą specjalną funkcją nie powinna skłaniać do wykonywania niebezpiecznych manewryw.

Prędkość należy zawsze dostosowywać do warunkyw na drodze.

Systemy ułatwiające jazdę nie zwalniają kierowcy od pełnej odpowiedzialności za prowadzenie pojazdu.

Ostrzeżenie o pojeździe zbliżającym się z tyłu

Dodatkowo, oprycz kamery wstecznej, układ ostrzegania o pojeździe zbliżającym się z tyłu ostrzega o innych pojazdach jadących z lewej lub pra ...

System ostrzegania o opuszczeniu pasa ruchu

System ostrzegania o opuszczeniu pasa ruchu analizuje obraz z kamery przedniej w celu śledzenia oznaczeń pasa ruchu, po ktyrym porusza się samochyd. System wykry ...

Zobacz tez:

Ustawienie fotela, fotel regulowany ręcznie
Fotele przednie powinny być ustawione w sposób umożliwiający przyjęcie przez kierowcę i pasażera pozycji zapewniającej optymalną wygodę jazdy i kierowania. Przesuwanie do przodu i do tyłu: Pociągnąć dźwignię do góry i ustawić fotel w odpowiedniej odległości od kier ...

Wentylacja fotela
Wybrać żądaną wentylację, naciskając kilkakrotnie przycisk odpowiadający danemu fotelowi. O aktualnie wybranym ustawieniu informuje lampka kontrolna w przycisku. Wentylacja foteli działa, gdy pracuje silnik lub gdy włączona jest funkc ...

Categorie