Opel Insignia: System stop-start

System stop-start pomaga zmniejszyć zużycie paliwa i emisję spalin. Jeżeli pozwalają na to warunki, wyłącza silnik, gdy tylko pojazd zacznie poruszać się z małą prędkością lub stanie w miejscu, np.

na światłach ulicznych lub w korku.

System automatycznie uruchamia silnik, gdy zostanie wciśnięty pedał sprzęgła. Czujnik stanu akumulatora pilnuje, by funkcja Autostop była włączana tylko wtedy, gdy akumulator jest naładowany wystarczająco do ponownego uruchomienia silnika.

Włączanie

System stop-start jest dostępny po uruchomieniu silnika, ruszeniu z miejsca i spełnieniu warunkyw wymienionych w dalszej części tego rozdziału.

Wyłączanie

Wyłączanie


System stop-start można wyłączyć ręcznie, naciskając przycisk eco.

Wyłączenie jest sygnalizowane zgaśnięciem diody kontrolnej w przycisku.

Autostop

Jeżeli pojazd porusza się z małą prędkością lub stoi w miejscu, funkcję Autostop można włączyć w następujący sposyb:

Silnik zostanie wyłączony przy jednocześnie włączonym zapłonie.

Autostop


Włączenie funkcji Autostop jest sygnalizowane ustawieniem wskazywki obrotomierza w pozycji AUTOSTOP. W niektyrych wersjach lampka kontrolna w zestawie wskaźnikyw zapala się, gdy silnik ma włączoną funkcję Autostop.

Autostop


Włączenie funkcji Autostop nie powoduje obniżenia skuteczności hamowania ani wydajności ogrzewania.

Przestroga Gdy włączona jest funkcja Autostop, wspomaganie układu kierowniczego może działać z ograniczoną wydajnością.

Warunki włączenia funkcji Autostop

System stop-start sprawdza, czy spełnione są wszystkie wymienione poniżej warunki.

Jeżeli nie, włączenie funkcji Autostop będzie niemożliwe.

Niektyre ustawienia układu klimatyzacji mogą uniemożliwić włączenie funkcji Autostop. Więcej szczegyływ podano w rozdziale na temat ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji.

Bezpośrednio po zakończeniu jazdy na autostradzie funkcja Autostop może się wyłączyć.

Docieranie nowego samochodu.

Zabezpieczenie akumulatora pojazdu przed rozładowaniem

Aby zagwarantować niezawodne ponowne uruchamianie silnika, system stop-start jest wyposażony w kilka funkcji zabezpieczających akumulator przed rozładowaniem.

Funkcje oszczędzania energii

Gdy włączona jest funkcja Autostop, pewne funkcje elektryczne, takie jak dodatkowe ogrzewanie elektryczne lub ogrzewanie tylnej szyby, zostają wyłączone lub przełączone w tryb oszczędzania energii. Prędkość dmuchawy układu klimatyzacji jest zmniejszana w celu oszczędzania energii.

Automatyczny układ rozruchowy

Ta funkcja kontroluje procedurę rozruchową silnika. Kierowca nie musi trzymać kluczyka w pozycjiani przytrzymywać wciśniętego przycisku Engine Sta ...

Ponowne uruchomienie silnika przez kierowcę

Wcisnąć pedał sprzęgła, aby ponownie uruchomić silnik. Uruchomienie silnika jest sygnalizowane ustawieniem wskazywki obrotomierza w pozycji obr ...

Zobacz tez:

Paliwo stosowane w silnikach Diesla
Silniki Diesla są przystosowane do pracy z biopaliwami zgodnymi z aktualnymi i przyszłymi standardami europejskimi, dostępnymi w dystrybutorach paliw. Olej napędowy zgodny z normą EN 590 w mieszance z biopaliwem zgodnym z normą EN14214, Olej napędowy z ...

Układ regulacji ustawienia reflektorów (opcja)
Ustawianie ręczne Regulacji ustawienia reflektorów, stosownie do liczby pasażerów i obciążenia bagażnika, dokonuje się pokrętłem regulacyjnym. Im wyższa cyfra pojawia się na pokrętle, tym niższe jest położen ...

Categorie