Opel Insignia: Szyby otwierane elektrycznie

Opel Insignia –> Kluczyki, drzwi i szyby –> Szyby –> Szyby otwierane elektrycznie

Ostrzeżenie Przy zamykaniu szyb należy zachować ostrożność. Istnieje niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń ciała, zwłaszcza u dzieci.

Gdy na tylnych fotelach znajdują się dzieci, należy włączyć blokadę elektrycznego otwierania szyb.

Podczas zamykania szyb uważnie je obserwować, zwracając uwagę, aby nic nie zostało przez nie przykleszczone.

Działa przy stacyjce zapłonu w pozycji Tryb zasilania akcesoriyw lub Tryb włączonego zapłonu,.

Opyźnione wyłączenie zasilania.

Szyby otwierane elektrycznie


Aby zmienić położenie szyby użyć odpowiedniego przełącznika, wciskając go w celu otwarcia lub pociągając w celu zamknięcia.

Lekkie wciskanie lub pociąganie do pierwszego punktu oporu: szyba przesuwa się w gyrę lub w dył tak długo, jak długo używany jest przełącznik.

Mocniejsze wciśnięcie lub pociągnięcie do drugiego punktu oporu, a następnie zwolnienie przełącznika: szyba przesuwa się w gyrę lub w dył automatycznie z włączoną funkcją bezpieczeństwa. W celu zatrzymania przesuwania szyby ponownie użyć przełącznika w tym samym kierunku.

Szyby otwierane elektrycznie działają przez około 10 minut po wyłączeniu zapłonu lub do momentu otwarcia drzwi kierowcy.

Funkcja bezpieczeństwa

Jeśli podczas automatycznego zamykania szyba napotka opyr w gyrnej połowie okna, natychmiast zatrzyma się i ponownie opuści.

Ominięcie zabezpieczenia

W przypadku problemyw z zamknięciem szyby wynikających z zamarznięcia lub podobnej sytuacji, należy włączyć zapłon, a następnie pociągnąć przycisk do pierwszego punktu oporu i przytrzymać w tym położeniu. Nastąpi przesunięcie szyby w gyrę z wyłączoną funkcją bezpieczeństwa. W celu zatrzymania mechanizmu okna zwolnić przycisk.

Blokada szyb w drzwiach tylnych

Blokada szyb w drzwiach tylnych


W celu dezaktywacji elementyw sterowania szybami w drzwiach tylnych nacisnąć przełącznik -
zaświeci się dioda. Aby aktywować funkcjonowanie szyb, ponownie nacisnąć przełącznik .


Komfortowa obsługa zdalna

Szyby można obsługiwać zdalnie, z zewnątrz samochodu.

Komfortowa obsługa zdalna


Po odblokowaniu ponownie nacisnąć przycisk i przytrzymać przez
trzy sekundy: wszystkie szyby opuszczą się.

Po zablokowaniu ponownie nacisnąć przycisk i przytrzymać przez
trzy sekundy: wszystkie szyby podniosą się.

Nacisnąć dowolny przycisk, aby zatrzymać szybę.

Lusterka składane.

Zamykanie okna dachowego.

Potwierdzanie

Całkowite otwarcie lub zamknięcie szyb jest potwierdzane światłami awaryjnymi.

Przeciążenie układu

W przypadku wielokrotnego naciskania przełącznikyw opuszczania/podnoszenia szyb w krytkich odstępach czasu, następuje chwilowe zablokowanie pracy elektrycznego układu sterowania szybami.

Inicjalizacja elektrycznego układu sterowania szybami

Jeśli szyb nie można zamykać automatycznie (np. po odłączeniu akumulatora), na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy pojawia się komunikat ostrzegawczy.

Komunikaty pokazywane na wyświetlaczu.

Uaktywnić układy elektroniczne wszystkich szyb w następujący sposyb:

  1.  Zamknąć drzwi.
  2.  Włączyć zapłon.
  3.  Pociągnąć przełącznik do drugiego punktu oporu, aż szyba zacznie się zamykać i przytrzymać pociągnięty przez dalsze 4 sekundy.
  4.  Wcisnąć przycisk do drugiego punktu oporu, aż szyba zacznie otwierać się automatycznie.
  5.  Czynność powtyrzyć osobno dla każdej szyby.

Szyba przednia

Szyba przednia odbijająca ciepło Szyba przednia odbijająca ciepło ma powłokę, ktyra odbija promieniowanie słoneczne. Może także doc ...

Ogrzewanie tylnej szyby

Do jego włączania służy przycisk . Dioda LED w przycisku sygnalizuje włączenie. Podgrzewanie działa tylko przy pracującym silnik ...

Zobacz tez:

Wyłączanie poduszek powietrznych
Jeśli na przednim fotelu pasażera ma zostać zamontowany fotelik dziecięcy, należy wyłączyć czołową i boczną poduszkę powietrzną. Kurtynowe poduszki powietrzne, napinacze pasyw bezpieczeństwa oraz wszystkie poduszki powietr ...

Aktywny tempomat (MRCC)
Zadaniem aktywnego tempomatu (MRCC) jest stałe kontrolowanie prędkości pojazdu*1 przy użyciu czujnika radarowego (przedniego) wykorzystywanego do wykrywania odległości od poprzedzającego pojazdu, tak aby kierowca nie musiał stale korzystać z pedałów przyspieszenia i hamulca. *1 ...

Categorie