Opel Insignia: Wspomaganie hamowania awaryjnego

Opel Insignia –> Prowadzenie i użytkowanie –> Systemy wspomagania kierowcy –> Wspomaganie hamowania awaryjnego

Wspomaganie hamowania awaryjnego pomaga ograniczyć skutki czołowego zderzenia z pojazdem lub przeszkodą, gdy kolizji nie można już uniknąć przez naciskanie pedału hamulca lub manewrowanie kierownicą. Przed uruchomieniem wspomagania hamowania awaryjnego kierowca jest ostrzegany przez system ostrzegania o zderzeniu czołowym.

System wykorzystuje ryżne dane wejściowe (np. z czujnika radarowego, wartość ciśnienia w układzie hamulcowym, prędkość pojazdu) w celu obliczenia prawdopodobieństwa wystąpienia zderzenia czołowego.

Wspomaganie hamowania awaryjnego uruchamia się automatycznie przy prędkości przekraczającej prędkość marszu, pod warunkiem że ustawienie Autom.

przygotowanie do kolizji w menu personalizacji ustawień nie jest wyłączone.

System obejmuje:

Ostrzeżenie Korzystanie z systemu nie zwalnia kierowcy z obowiązku uważnej jazdy i obserwacji obszaru przed pojazdem. System ma charakter wyłącznie pomocniczy. Kierowca musi w dalszym ciągu korzystać z pedału hamulca, jeśli wymaga tego sytuacja na drodze.

Układ przygotowania do hamowania

W przypadku zbliżania się do pojazdu poprzedzającego z prędkością wskazującą na prawdopodobieństwo zderzenia, układ przygotowania do hamowania nieznacznie zwiększa ciśnienie w układzie hamulcowym.

Pozwala to na skrycenie czasu reakcji hamulcyw w przypadku ręcznego lub automatycznego włączenia hamowania.

Dzięki temu układ hamulcowy pozostaje w stanie gotowości, skracając czas do rozpoczęcia hamowania.

Automatyczne hamowanie awaryjne

Powyższa funkcja w ograniczonym stopniu automatycznie włącza hamulce po przygotowaniu układu hamulcowego i bezpośrednio przed wystąpieniem zderzenia, aby ograniczyć prędkość pojazdu w chwili kolizji.

Poniżej prędkości 18 km/h funkcja może włączyć hamowanie z pełną intensywnością.

Przedni układ śledzenia ze wspomaganiem hamowania

Uzupełnieniem układu przygotowania do hamowania i funkcji automatycznego hamowania awaryjnego jest przedni układ śledzenia ze wspomaganiem hamowania, ktyry zwiększa czułość systemu Brake Assist. W związku z tym lekkie naciśnięcie hamulca powoduje natychmiastowe gwałtowne hamowanie. Układ ten pomaga kierowcy w szybszym i bardziej intensywnym hamowaniu przed wystąpieniem nieuchronnej kolizji.

Ostrzeżenie Wspomaganie hamowania awaryjnego nie umożliwia silnego hamowania bez interwencji kierowcy ani nie pozwala na automatyczne uniknięcie kolizji.

Zadaniem systemu jest ograniczenie prędkości pojazdu przed zderzeniem. Może on nie zadziałać w przypadku wykrycia nieruchomych pojazdyw, pieszych lub zwierząt. Po nagłej zmianie pasa ruchu system wykrywa pojazd poprzedzający dopiero po pewnym czasie.

Podczas jazdy kierowca powinien być zawsze całkowicie skoncentrowany na prowadzeniu pojazdu. Kierowca powinien być zawsze przygotowany na ewentualną reakcję, włączenie hamulcyw oraz wykonanie manewryw kierownicą, aby uniknąć zderzenia. Konstrukcja systemu umożliwia jego działanie przy zapiętych pasach bezpieczeństwa wszystkich osyb znajdujących się w pojeździe.

Ograniczenia systemu

Wspomaganie hamowania awaryjnego działa z ograniczoną wydajnością lub nie działa w ogyle podczas opadyw deszczu, śniegu i na drogach silnie zapylonych, ponieważ czujnik radarowy może być pokryty warstwą wody, kurzu, lodu lub śniegu. Jeśli czujnik zostanie przesłonięty, należy wyczyścić jego osłonę.

W niektyrych przypadkach wspomaganie hamowania awaryjnego może automatycznie włączać hamulce w sytuacjach, w ktyrych nie jest to konieczne, przykładowo na parkingach podziemnych, po wykryciu znakyw drogowych na zakręcie lub pojazdyw na innym pasie ruchu. W takiej sytuacji system działa prawidłowo i pojazd nie wymaga naprawy. W celu przerwania automatycznego hamowania należy mocno wcisnąć pedał przyspieszenia.

Ustawienia

Ustawienia można zmienić w menu personalizacji ustawień w kolorowym wyświetlaczu informacyjnym.

Wybrać odpowiednie ustawienia w Ustawienia, I Pojazd w kolorowym wyświetlaczu kierowcy.

Kolorowy wyświetlacz informacyjny.

Personalizacja ustawień.

Usterka

W razie wystąpienia potrzeby serwisowania na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy wyświetla się komunikat.

Usterka


Jeśli system nie działa tak jak powinien, na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy pojawiają się komunikaty.

Komunikaty pokazywane na wyświetlaczu.

Wskaźnik odległości od pojazdu poprzedzającego

Wskaźnik odległości od pojazdu poprzedzającego wyświetla odległość od poprzedzającego, poruszającego się pojazdu. W zale& ...

Układ ułatwiający parkowanie

Ostrzeżenie Kierowca ponosi pełną odpowiedzialność za manewr parkowania. Korzystając z układu ułatwiającego parko ...

Zobacz tez:

Wyposażenie wnętrza (Widok B)
Klamka otwierania i blokowania drzwi. System poduszek powietrznych (SRS) Wyświetlacz Head-up Klimatyzacja Włącznik ogrzewania szyby tylnej System audio Schowek w desce rozdzielczej  Dźwignia zmiany biegów / Dźwignia wybierania biegów Panel sterowania (HMI)   ...

Inteligentne światła drogowe (opcja)
System inteligentnych świateł drogowych automatycznie zmienia zasięg działania reflektorów (światła mijania lub drogowe) zależnie od wykrycia innych pojazdów i warunków drogowych. Warunki działania 1. Ustawić przełą ...

Categorie