Peugeot 508: Ekran dotykowy

Peugeot 508 –> Przyrządy pokładowe –> Ekran dotykowy

Umożliwia dostęp do:

W zależności od wyposażenia umożliwia:

Ze względów bezpieczeństwa operacje wymagające szczególnej uwagi muszą być wykonywane na postoju.

Niektóre funkcje nie są dostępne podczas jazdy.

Informacje ogólne

Zalecenia

Należy mocniej naciskać, zwłaszcza przy przesuwaniu elementów (przewijanie list, przesuwanie mapy...).

Zwykłe muśnięcie nie wystarcza.

Nie należy naciskać ekranu kilkoma palcami naraz.

Zastosowane rozwiązanie techniczne pozwala na używanie tabletu w każdej temperaturze oraz w rękawiczkach.

Nie dotykać ekranu dotykowego ostrymi przedmiotami.

Nie dotykać ekranu dotykowego mokrymi rękami.

Do czyszczenia ekranu dotykowego używać czystej, miękkiej ściereczki.

Stan kontrolek

Niektóre przyciski posiadają kontrolę wskazującą stan danej funkcji.

Zielona kontrolka: dana funkcja została włączona.

Pomarańczowa kontrolka: dana funkcja została wyłączona.

Zasady

Używać przycisków wyświetlanych na ekranie dotykowym.

Każde menu wyświetla się na jednej lub dwóch stronach (strona główna i podstrona).

Użyć tego przycisku, aby przejść
do podstrony.

Użyć tego przycisku, aby powrócić
do strony głównej.

Jeżeli przez pewien czas na podstronie nie są wykonywane żadne czynności, następuje automatyczny powrót na stronę główną.

Za pomocą tego przycisku można
przejść do dodatkowych informacji i ustawień niektórych funkcji.

Użyć tego przycisku do
zatwierdzenia.

Użyć tego przycisku do wyjścia.


Menu

Nacisnąć ten przycisk, aby
przejść do głównego menu, albo nacisnąć jeden z przycisków panelu czołowego, aby przejść wprost do odnośnego menu.

Menu


Nawigacja.


W zależności od poziomu wykończenia nawigacja jest dostępna jako opcja albo seryjnie.

Patrz rubryka "Audio i telematyka".

Radio - Media.


Patrz rubryka "Audio i telematyka".

Ustawienia.


Umożliwia konfigurowanie wyświetlacza i systemu.

Internet.


Te usługi są dostępne seryjnie lub jako opcja.

Patrz rubryka "Audio i telematyka".

Telefon.


Patrz rubryka "Audio i telematyka".

Jazda.


Umożliwia dostęp do komputera pokładowego oraz, w zależności od wersji, ustawianie parametrów niektórych funkcji.

Patrz odpowiednia rubryka.


1. Regulacja głośności / wyłączanie dźwięku.

Patrz rubryka "Audio i telematyka".

Menu "Ustawienia"


Funkcje dostępne w tym menu zostały przedstawione w tabeli poniżej.


Przycisk Dana funkcja Objaśnienia
Ustawienia audio Ustawienia głośności, balansu...
Tonacja Wybór środowiska graficznego.
Wyłącz ekran Wyłączenie wyświetlania na ekranie dotykowym (czarny ekran). Naciśnięcie czarnego ekranu lub jednego z przycisków Menu umożliwia powrót do wyświetlania.
Ustawienia Systemu Wybór jednostek:
  • temperatura (Celsjusza lub Fahrenheita)
  • odległości i zużycia paliwa (l/100 km, mpg lub km/l).
Godzina/Data Ustawienie daty i godziny.
Języki Wybór języka wyświetlacza: francuski, angielski, włoski, hiszpański, niemiecki, holenderski, portugalski, polski, turecki, rosyjski.
Ustaw. ekranu Ustawienie parametrów wyświetlania (przewijanie tekstów, animacje...)
Kalkulator Wyświetlanie kalkulatora.
Kalendarz Wyświetlanie kalendarza.

Menu "Jazda"


Możliwe do ustawienia funkcje (w zależności od wersji) zostały przedstawione w tabeli poniżej.Przycisk Dana funkcja Objaśnienia
Wspomaganie parkowania Wyłączenie funkcji.
Monitorowanie martwego pola Aktywowanie funkcji.

Komputer pokładowy, kilka definicji

Zasięg (km lub mile) Przewidywany zasięg samochodu na paliwie pozostałym w zbiorniku, w zależności od średniego zużycia podczas ostatnio p ...

Ustawianie daty i godziny

...

Zobacz tez:

Obsługa radia (Typ C)
Włączanie radia Wybierz ikonę na ekranie głównym, aby wyświetlić ekran funkcji Rozrywka. Po wybraniu żądanej stacji radiowej w dolnej części centralnego wyświetlacza znajdują się następujące ikony. Radio AM/FM Ikona Funkcja Wyświetla menu funk ...

System monitorowania martwego pola w lusterkach
System monitorowania martwego pola w lusterkach wykrywa i sygnalizuje obecność obiektyw w "martwej strefie" po obu stronach pojazdu. System ostrzega kierowcę poprzez lampki w lusterkach zewnętrznych o wykryciu obiektyw, ktyre mogą być niewidoczne w lusterku wewn ...

Categorie