Peugeot 508: Elektryczne podnośniki szyb

Peugeot 508 –> Otwieranie –> Elektryczne podnośniki szyb

Elektryczne podnośniki szyb


1. Przełącznik elektrycznego podnośnika przedniej lewej szyby.

2. Przełącznik elektrycznego podnośnika przedniej prawej szyby.

3. Przełącznik elektrycznego podnośnika tylnej prawej szyby.

4. Przełącznik elektrycznego podnośnika tylnej lewej szyby.

5. Blokada elektrycznych podnośników szyb tylnych, ryglowanie drzwi tylnych (bezpieczeństwo dzieci).

Sterowanie ręczne

Aby otworzyć lub zamknąć szybę, należy wcisnąć przełącznik lub pociągnąć go, nie pokonując punktu oporu. Szyba zatrzymuje się w chwili zwolnienia przycisku.

Sterowanie automatyczne (zależnie od wersji)

Aby otworzyć lub zamknąć szybę, należy wcisnąć przełącznik lub pociągnąć go, pokonując punkt oporu: szyba otworzy się lub zamknie całkowicie po puszczeniu przycisku.

Ponowne wciśnięcie powoduje zatrzymanie ruchu szyby.

Przełączniki podnośników szyb są aktywne przez około minutę po wyjęciu klucza ze stacyjki.

Po upływie tego czasu podnośniki szyb są wyłączone. Aby ponownie je uaktywnić, należy włączyć zapłon.

System antyzaciskowy

Gdy w czasie podnoszenia szyby napotka ona opór (przeszkodę), natychmiast się zatrzymuje i częściowo opuszcza.

W przypadku nieoczekiwanego opuszczenia szyby podczas jej zamykania należy nacisnąć przełącznik do jej całkowitego otwarcia, a następnie pociągnąć przełącznik aż do jej zamknięcia. Przytrzymać przycisk przez około jedną sekundę po jej zamknięciu.

Podczas tej czynności funkcja antyzaciskowa jest nieaktywna.

Wyłączenie przycisku tylnych podnośników szyb

Aby zapewnić bezpieczeństwo dzieci, należy wcisnąć przełącznik 5 w celu wyłączenia tylnych podnośników szyb bez względu na ich położenie.

Klamki tylnych drzwi są również wyłączone.

Gdy przycisk jest wciśnięty, a kontrolka zapalona, podnośniki są wyłączone. Gdy przycisk jest zwolniony, przełączniki są aktywne - kontrolka gaśnie.

Przywracanie działania podnośników szyb

Po podłączeniu akumulatora należy przywrócić (reinicjalizować) funkcję antyzaciskową.

Funkcja antyzaciskowa jest nieaktywna podczas wykonywania tych czynności:

Zawsze wyjmować klucz ze stacyjki, opuszczając samochód nawet na krótki czas.

W razie gdyby doszło do zaciśnięcia podczas manipulowania podnośnikiem, należy zmienić kierunek ruchu szyby.

W tym celu należy nacisnąć odpowiedni przycisk.

Jeżeli kierowca uruchamia podnośnik szyby pasażerów, musi się upewnić, czy nikt nie uniemożliwi prawidłowego zamknięcia się szyb.

Kierowca powinien upewnić się, czy pasażerowie odpowiednio używają podnośnika szyb.

Podczas manewrowania elektrycznie zamykanymi szybami należy zwrócić szczególną uwagę na dzieci.

Włączenie się alarmu

W momencie włączenia się alarmu uruchamia się syrena, a światła kierunkowskazów migają przez 30 sekund. Funkcje zabezpieczeń poz ...

Ergonomia i komfort

...

Zobacz tez:

Obsługa we własnym zakresie
Poniżej zestawiono czynności przeglądowe, które powinien wykonać użytkownik lub autoryzowana stacja obsługi HYUNDAI zgodnie z podanym harmonogramem, aby zapewnić bezpieczne i niezawodne działanie pojazdu. W przypadku pytań zalecamy skontakt ...

Ochrona przed korozją
Ochrona samochodu HYUNDAI przed korozją Wykorzystując najbardziej zaawansowane technologie w dziedzinie walki z korozją, firma HYUNDAI produkuje samochody najwyższej jakości. Rozwiązuje to jednak problem tylko częściowo. Aby uzyskać długotrwa& ...

Categorie