Peugeot 508: Programowanie

Peugeot 508 –> Jazda –> Regulator prędkości –> Programowanie

Nacisnąć 1, regulator jest
aktywny, ale pozostaje w trybie wstrzymania.

Regulacja wartości programowana poprzez przyspieszenie do żądanej prędkości, a następnie naciśnięcie przycisków 2 lub 3 (np.: 110 km/h).

Można zmienić zaprogramowaną prędkość za pomocą przycisków 2 i 3:

Wstrzymać regulator, naciskając przycisk 4: wyświetlacz potwierdza wstrzymanie "Pauza".

Ponowne włączenie regulatora odbywa się poprzez wciśnięcie przycisku 4.

Przekroczenie zaprogramowanej prędkości

Przekroczenie zaprogramowanej prędkości, wymuszone lub nie, powoduje miganie tej wartości na wyświetlaczu.

Powrót do zaprogramowanej prędkości poprzez zwolnienie pojazdu, wymuszone lub nie, anuluje automatycznie miganie wartości.


Wyłączenie / Powrót do normalnego prowadzenia

Wyświetlanie w zestawie wskaźników

Zaprogramowane informacje pokazują się na wyświetlaczu w zestawie wskaźników. Informacje te wyświetlane są również na wy" ...

Usterka działania

W przypadku usterki regulatora zaprogramowana prędkość zostaje anulowana i migają kreski. Przeprowadzić kontrolę w ASO sieci PEUGEOT lub w warsz ...

Zobacz tez:

Tryb pracy automatycznej AUTO
Ustawienia zapewniające optymalny komfort:  Nacisnąć przycisk AUTO, aby włączyć automatyczne sterowanie rozdziałem powietrza i prędkością dmuchawy. Włączenie jest sygnalizowane zapaleniem diody kontrolnej w przycisku ...

Harmonogram przeglądów
Przestrzegać zwykłego harmonogramu przeglądów w przypadku normalnego użytkowania pojazdu, gdy nie występuje żaden z poniższych warunków. Jeżeli spełniony jest którykolwiek z poniższych warunków, należy korzysta&# ...

Categorie