Peugeot 508: Programowanie

Peugeot 508 –> Jazda –> Regulator prędkości –> Programowanie

Nacisnąć 1, regulator jest
aktywny, ale pozostaje w trybie wstrzymania.

Regulacja wartości programowana poprzez przyspieszenie do żądanej prędkości, a następnie naciśnięcie przycisków 2 lub 3 (np.: 110 km/h).

Można zmienić zaprogramowaną prędkość za pomocą przycisków 2 i 3:

Wstrzymać regulator, naciskając przycisk 4: wyświetlacz potwierdza wstrzymanie "Pauza".

Ponowne włączenie regulatora odbywa się poprzez wciśnięcie przycisku 4.

Przekroczenie zaprogramowanej prędkości

Przekroczenie zaprogramowanej prędkości, wymuszone lub nie, powoduje miganie tej wartości na wyświetlaczu.

Powrót do zaprogramowanej prędkości poprzez zwolnienie pojazdu, wymuszone lub nie, anuluje automatycznie miganie wartości.


Wyłączenie / Powrót do normalnego prowadzenia

Wyświetlanie w zestawie wskaźników

Zaprogramowane informacje pokazują się na wyświetlaczu w zestawie wskaźników. Informacje te wyświetlane są również na wy" ...

Usterka działania

W przypadku usterki regulatora zaprogramowana prędkość zostaje anulowana i migają kreski. Przeprowadzić kontrolę w ASO sieci PEUGEOT lub w warsz ...

Zobacz tez:

Kontrola / Uzupełnianie ciśnienia
Kompresora bez wkładu naprawczego można użyć do: sprawdzania lub okazjonalnego pompowania opon, pompowania innego sprzętu sportowego (piłek, dętek rowerowych...). Ustawić przełącznik A w pozycji "Pompowanie". Całkow ...

DRIVe
Ważnym aspektem ekologicznej eksploatacji samochodu jest używanie opon odpowiedniego typu i utrzymywanie w nich właściwego ciśnienia powietrza. Rozmiary Przy zakładaniu nowych opon zaleca się zastosowanie opon tego samego typu i marki co opony zamontowane fabrycznie, ponieważ został ...

Categorie