Peugeot 508: Programowanie

Peugeot 508 –> Jazda –> Regulator prędkości –> Programowanie

Nacisnąć 1, regulator jest
aktywny, ale pozostaje w trybie wstrzymania.

Regulacja wartości programowana poprzez przyspieszenie do żądanej prędkości, a następnie naciśnięcie przycisków 2 lub 3 (np.: 110 km/h).

Można zmienić zaprogramowaną prędkość za pomocą przycisków 2 i 3:

Wstrzymać regulator, naciskając przycisk 4: wyświetlacz potwierdza wstrzymanie "Pauza".

Ponowne włączenie regulatora odbywa się poprzez wciśnięcie przycisku 4.

Przekroczenie zaprogramowanej prędkości

Przekroczenie zaprogramowanej prędkości, wymuszone lub nie, powoduje miganie tej wartości na wyświetlaczu.

Powrót do zaprogramowanej prędkości poprzez zwolnienie pojazdu, wymuszone lub nie, anuluje automatycznie miganie wartości.


Wyłączenie / Powrót do normalnego prowadzenia

Wyświetlanie w zestawie wskaźników

Zaprogramowane informacje pokazują się na wyświetlaczu w zestawie wskaźników. Informacje te wyświetlane są również na wy" ...

Usterka działania

W przypadku usterki regulatora zaprogramowana prędkość zostaje anulowana i migają kreski. Przeprowadzić kontrolę w ASO sieci PEUGEOT lub w warsz ...

Zobacz tez:

Konserwacja podwozia
Substancje korozyjne wykorzystywanie do usuwania lodu lub śniegu oraz pyłu z nawierzchni dróg mogą gromadzić się na podwoziu. Jeżeli substancje te nie będą usuwane, może wystąpić przyspieszona korozja takich elementów podwozia ...

Przełącznik bezpieczników
Przełącznik bezpieczników powinien być zawsze ustawiony w położeniu ON (włączony). Jeśli przełącznik bezpieczników jest w położeniu OFF (wyłączony), to niektóre urządzenia, takie jak system audio czy ...

Categorie