Volvo S40: Automatyczna skrzynia biegów Powershift

Volvo S40 –> Uruchamianie silnika i jazda –> Automatyczna skrzynia biegów –> Automatyczna skrzynia biegów Powershift

Automatyczna skrzynia biegów Powershift


D: Położenia dźwigni skrzyni biegów - tryb automatyczny.

M (+/-): Położenia dźwigni skrzyni biegów - tryb manualny. Powershift to sześciostopniowa automatyczna skrzynia biegów, która w odróżnieniu od tradycyjnej automatycznej skrzyni biegów jest wyposażona w dwa sprzęgła mechaniczne.

Tradycyjna automatyczna skrzynia biegów posiada natomiast hydrauliczny przemiennik momentu obrotowego, który przenosi moc z silnika do skrzyni biegów.

Skrzynia biegów Powershift działa w taki sam sposób i posiada podobne elementy sterujące i funkcje jak automatyczna skrzynia biegów Geartronic opisana w poprzedniej części.

W razie wątpliwości, czy samochód jest wyposażony w skrzynię biegów Powershift, można to sprawdzić, odczytując oznaczenie na naklejce numer (5) pod pokrywą silnika - patrz strona 314. Oznaczenie "MPS6" informuje, że samochód jest wyposażony w skrzynię biegów Powershift - jeśli oznaczenie jest inne, samochód ma automatyczną skrzynię biegów Geartronic.

O tym należy pamiętać

Podwójne sprzęgło skrzyni biegów jest wyposażone w zabezpieczenie przed przeciążeniem, które zostaje włączone w przypadku nadmiernego wzrostu temperatury, na przykład wtedy, gdy samochód jest przez długi czas utrzymywany w pozycji nieruchomej na pochyłości terenu za pomocą pedału przyspieszenia.

Przegrzanie się skrzyni biegów powoduje wstrząsy i drgania samochodu, a o jego wystąpieniu informuje lampka ostrzegawcza i komunikat na wyświetlaczu informacyjnym. Skrzynia biegów może się również przegrzać podczas powolnej jazdy w korku (z prędkością 10 km/h lub mniejszą) pod górę lub z przyczepą. Skrzynia ochładza się, gdy samochód stoi w miejscu i wciśnięty jest pedał hamulca, a silnik pracuje na biegu jałowym.

Przegrzaniu podczas powolnej jazdy w korku można zapobiec, stosując jazdę etapami: Zatrzymać samochód i poczekać z wciśniętym pedałem hamulca, aż odległość do poprzedzających pojazdów zwiększy się trochę, po czym podjechać kawałek do przodu i znów poczekać trochę z wciśniętym pedałem hamulca.

WAŻNE Do utrzymania samochodu w pozycji nieruchomej na pochyłości terenu należy używać hamulca nożnego, a nie pedału przyspieszenia.

Mogłoby to spowodować przegrzanie się skrzyni biegów.

Ważne informacje dotyczące skrzyni biegów Powershift i holowania - patrz strona 197.

Komunikat i wymagana czynność

W niektórych sytuacjach jednocześnie z podświetleniem symbolu będzie wyświetlany komunikat.

W tabeli pokazano trzy poważne sytuacje przegrzania skrzyni biegów. Równocześnie z komunikatami na wyświetlaczu kierowca winien także wiedzieć, iż układy elektroniczne tymczasowo zmieniają charakterystykę jazdy.

Należy stosować się do instrukcji na wyświetlaczu informacyjnym.
Symbol

Wyświetlacz

Oznaki podczas jazdy

Czynność

PRZEGRZ. PRZEKL. ZATRZ.

NATYCHM.

Trudności w utrzymaniu jednolitej prędkości jazdy przy równej prędkości pracy silnika. Przegrzana skrzynia biegów. Utrzymać samochód nieruchomy za pomocą hamulca nożnegoA.

PRZEGRZ. PRZEKL. ZATRZYMAĆ SIĘ Znaczna siła ciągnąca w trakcji samochodu. Przegrzana skrzynia biegów. Natychmiast zatrzymać samochód w bezpieczny sposób.

CHŁ.SKRZ.BIEGÓW NIE WYŁĄCZ.SILN. Kontynuowanie jazdy niemożliwe na skutek przegrzanej skrzyni biegów. Przegrzana skrzynia biegów. W celu przyspieszenia chłodzenia: Pozostawić silnik na biegu jałowym z dźwignią skrzyni biegów w położeniu N lub P, aż do zniknięcia komunikatu.

A W celu przyspieszenia chłodzenia: pozwolić na jałową pracę silnika z dźwignią skrzyni biegów w położeniu N lub P, aż do zniknięcia komunikatu.

UWAGA Przykłady podane w tabeli nie oznaczają usterki samochodu, ale informują o tym, że funkcja bezpieczeństwa została celowo uruchomiona, aby zapobiec uszkodzeniu któregoś z komponentów samochodu.

 

OSTRZEŻENIE Jeżeli pojawienie się symbolu ostrzegawczego w połączeniu z komunikatem tekstowym PRZEGRZ. PRZEKL.

ZATRZYMAĆ SIĘ zostanie zignorowane, temperatura w skrzyni biegów może wzrosnąć do poziomu, który spowoduje tymczasowe przerwanie przenoszenia mocy między silnikiem a skrzynią biegów w celu zabezpieczenia sprzęgła przed awarią - samochód zostaje w ten sposób pozbawiony napędu i pozostaje nieruchomy do momentu, aż temperatura skrzyni biegów spadnie do dopuszczalnego poziomu.

Pozostałe komunikaty wyświetlacza oraz odpowiadające im rozwiązania w odniesieniu do automatycznej skrzyni biegów, patrz strona 64.

Tekst przestaje być wyświetlany automatycznie po podjęciu odpowiednich czynności lub po jednokrotnym naciśnięciu przycisku READ.

Uruchamianie w niskiej temperaturze

Przez pewien czas po uruchomieniu zimnego silnika i rozpoczęciu jazdy w warunkach niskiej temperatury otoczenia mogą być odczuwalne większe opory podczas zmiany biegów. Jes ...

DRIVe Start-Stop

...

Zobacz tez:

Uchylanie okna dachowego
Przy zamkniętej osłonie przeciwsłonecznej Po popchnięciu dźwigni sterującej okna dachowego w górę osłona przeciwsłoneczna zostanie całkowicie odsunięta, a szyba okna dachowego uchylona. Aby zatrzymać ruch okna dachowego w ...

Klema szybkiego ryglowania
Odłączenie zacisku (+) Podnieść maksymalnie łopatkę A, aby odryglować pierścień B. Podłączenie zacisku (+) Ustawić otwarty pierścień B kabla na zacisku (+) akumulatora. Nacisnąć pionowo pierście ...

Categorie