Volvo S40: Elementy sterujące telefonem

Volvo S40 –> System audio-telefoniczny –> Funkcje telefonu –> Elementy sterujące telefonem

Elementy sterujące telefonem


Panel sterowania w środkowej konsoli.

  1. VOLUME - Regulacja głośności (np.

    radioodtwarzacza w trakcie rozmowy telefonicznej) Klawiatura alfanumeryczna

  2. MENU - Wywoływanie głównego menu
  3. EXIT - Kończenie rozmowy telefonicznej, odrzucanie połączenia, kasowanie wprowadzanych znaków
  4. Przycisk nawigacyjny - Przewijanie struktury menu oraz wierszy znakowych
  5. ENTER - Odbieranie rozmów. Naciśnięcie tego przycisku wyświetla wybierane numery
  6. PHONE - Włączanie i wyłączanie, przełączanie w stan gotowości

Karta SIM

Telefon pokładowy będzie działać wyłącznie po włożeniu karty SIM (Subscriber Identity Module) do czytnika. Karty te dostępne są u operatorów sieci komórkowych. W r ...

Przyciski sterujące w kierownicy

Gdy telefon jest przełączony w stan aktywny, przyciski w kierownicy obsługują wyłącznie związane z nim funkcje. Użycie ich do sterowania radioodtwarzaczem wymaga prz ...

Zobacz tez:

Gniazdo 12 V
Gniazdo 12 V przeznaczone jest do zasilania telefonów komórkowych lub innych urządzeń przystosowanych do współpracy z układem elektrycznym pojazdu. Przy pracującym silniku urządzenia powinny pobierać prąd o natężeniu mni ...

Oświetlenie asekuracyjne
Po zamknięciu samochodu niektóre jego światła mogą pozostać przez pewien czas włączone, służąc jako np. oświetlenie drogi do domu. Standardowo światła te pozostają zapalone przez 30 sekund1, ale czas ten można zmienić na 60 lub 90 sekund, patrz strona 94.  Wyjąć klu ...

Categorie