Volvo S40: Elementy sterujące telefonem

Volvo S40 –> System audio-telefoniczny –> Funkcje telefonu –> Elementy sterujące telefonem

Elementy sterujące telefonem


Panel sterowania w środkowej konsoli.

  1. VOLUME - Regulacja głośności (np.

    radioodtwarzacza w trakcie rozmowy telefonicznej) Klawiatura alfanumeryczna

  2. MENU - Wywoływanie głównego menu
  3. EXIT - Kończenie rozmowy telefonicznej, odrzucanie połączenia, kasowanie wprowadzanych znaków
  4. Przycisk nawigacyjny - Przewijanie struktury menu oraz wierszy znakowych
  5. ENTER - Odbieranie rozmów. Naciśnięcie tego przycisku wyświetla wybierane numery
  6. PHONE - Włączanie i wyłączanie, przełączanie w stan gotowości

Karta SIM

Telefon pokładowy będzie działać wyłącznie po włożeniu karty SIM (Subscriber Identity Module) do czytnika. Karty te dostępne są u operatorów sieci komórkowych. W r ...

Przyciski sterujące w kierownicy

Gdy telefon jest przełączony w stan aktywny, przyciski w kierownicy obsługują wyłącznie związane z nim funkcje. Użycie ich do sterowania radioodtwarzaczem wymaga prz ...

Zobacz tez:

Schowek z oświetleniem
Jest wyposażony w miejsca przeznaczone do przechowywania butelki wody, dokumentów pokładowych samochodu itp. Na jego pokrywie znajdują się miejsca przeznaczone na długopis, parę okularów, żetony, karty, puszkę z napojem itp. Aby ot ...

Operacja podnoszenia
Tylną cześć dachu można podnieść, aby umożliwić lepszą wentylację wnętrza. Aby podnieść całkowicie tylną część dachu w trybie automatycznym, naciśnij krótko włącznik sterujący. Aby całkowicie zamknąć dach w trybie automatycznym, naciśnij krótko włącznik steru ...

Categorie