Volvo S40: Elementy sterujące telefonem

Volvo S40 –> System audio-telefoniczny –> Funkcje telefonu –> Elementy sterujące telefonem

Elementy sterujące telefonem


Panel sterowania w środkowej konsoli.

  1. VOLUME - Regulacja głośności (np.

    radioodtwarzacza w trakcie rozmowy telefonicznej) Klawiatura alfanumeryczna

  2. MENU - Wywoływanie głównego menu
  3. EXIT - Kończenie rozmowy telefonicznej, odrzucanie połączenia, kasowanie wprowadzanych znaków
  4. Przycisk nawigacyjny - Przewijanie struktury menu oraz wierszy znakowych
  5. ENTER - Odbieranie rozmów. Naciśnięcie tego przycisku wyświetla wybierane numery
  6. PHONE - Włączanie i wyłączanie, przełączanie w stan gotowości

Karta SIM

Telefon pokładowy będzie działać wyłącznie po włożeniu karty SIM (Subscriber Identity Module) do czytnika. Karty te dostępne są u operatorów sieci komórkowych. W r ...

Przyciski sterujące w kierownicy

Gdy telefon jest przełączony w stan aktywny, przyciski w kierownicy obsługują wyłącznie związane z nim funkcje. Użycie ich do sterowania radioodtwarzaczem wymaga prz ...

Zobacz tez:

Wyłączanie działania systemu wspomagającego hamowanie (zapobiegającego kolizjom przy małej prędkości) [Przód] (SCBS F)
System wspomagający hamowanie (zapobiegający kolizjom przy małej prędkości) [Przód] (SCBS F) można tymczasowo wyłączyć. Gdy system wspomagający hamowanie (zapobiegający kolizjom przy małej prędkości) [Przód] (SCBS F) jest wyłączony, lampka sygnalizacyjna systemu SCBS świ ...

Zakresy skrzyni przekładniowej
Gdy kluczyk zapłonu jest w położeniu ON, lampki kontrolne na zestawie wskaźników deski rozdzielczej pokazują położenie dźwigni selektora. P (parkowanie) Przed ustawieniem dźwigni selektora w położenie P (parkowanie) należy zaw ...

Categorie