Volvo S40: Integralne podwyższenia

Volvo S40 –> Bezpieczeństwo –> Bezpieczeństwo przewożonych dzieci –> Integralne podwyższenia

Integralne podwyższenia


Integralne podwyższenie na skrajnym miejscu tylnego siedzenia zostało specjalnie zaprojektowane w celu zapewnienia dziecku optymalnego bezpieczeństwa. W połączeniu ze standardowymi pasami bezpieczeństwa integralne podwyższenie jest przeznaczone dla dzieci o masie ciała od 15 do 36 kg.

Ustawianie podwyższenia

Ustawianie podwyższenia


  1. Pociągając za uchwyt, unieść poduszkę siedzenia.
  2. Chwycić dwiema rękami i przesunąć poduszkę do tyłu.
  3. Docisnąć, aż poduszka siedzenia zostanie zablokowana.
OSTRZEŻENIE Przed posadzeniem dziecka na podwyższeniu należy zablokować poduszkę siedzenia w pozycji podniesionej.

Sprawdzić, czy:

OSTRZEŻENIE Naprawy lub wymiany integralnego podwyższenia dla dziecka może dokonywać wyłącznie stacja obsługi. Firma Volvo zaleca kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Volvo. Nie wolno dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji integralnego podwyższenia dla dziecka.

W przypadku gdy integralne podwyższenie dla dziecka zostało poddane działaniu znacznych sił - na przykład w wyniku zderzenia, całe podwyższenie wraz z pasem bezpieczeństwa i jego śrubami mocującymi wymaga wymiany. Nawet jeśli integralne podwyższenie dla dziecka wygląda na nieuszkodzone, niektóre jego własności ochronne mogły zostać naruszone. Również mocno zużyte lub zniszczone podwyższenie wymaga wymiany.

Chowanie podwyższenia

Chowanie podwyższenia


  1. Pociągnąć za uchwyt.
  2. Opuścić poduszkę siedzenia, a następnie docisnąć, aż zostanie zablokowana.
UWAGA Przed złożeniem oparcia tylnego siedzenia należy pamiętać o schowaniu podwyższenia.

Dodatkowe zabezpieczenia przy przewożeniu dzieci

Można zablokować działanie przycisków sterujących otwieraniem i zamykaniem okien w drzwiach tylnych oraz możliwość otwierania tych drzwi od wewnątrz. Więcej informacji, patrz strona 147.

Zalecane foteliki dziecięce

Masa ciała Przednie siedzenieA Skrajne miejsca na tylnym siedzeniu Środkowe miejsce na tylnym siedzeniu Grupa 0 maks. 10 kgGrupa 0+ ...

System mocowania fotelików dziecięcych ISOFIX

Zaczepy mocujące systemu ISOFIX ukryte są za dolną częścią oparć zewnętrznych siedzeń tylnych. Ich lokalizacja jest wskazana symbolami na tapicerce oparć (patrz ...

Zobacz tez:

Wycieraczki przedniej szyby
2 = praca szybka 1 = praca powolna = praca przerywana = wyłączona Aby przetrzeć szybę przednią tylko raz w sytuacji, gdy wycieraczki są wyłączone, wystarczy popchnąć ich dźwignię w dył. Wycieraczek nie wolno wł ...

Komputer pokładowy
READ - potwierdzenie przeczytania Pokrętło2 - przechodzenie pomiędzy elementami menu i opcjami na liście komputera pokładowego RESET2 - resetowanie Elementy sterujące Stopniowo obracając pokrętło nawigacyjne (B) do góry lub do dołu, można wybierać rodzaj pokazywanej ...

Categorie