Volvo S40: Komputer pokładowy

Komputer pokładowy


  1. READ - potwierdzenie przeczytania
  2. Pokrętło2 - przechodzenie pomiędzy elementami menu i opcjami na liście komputera pokładowego
  3. RESET2 - resetowanie

Elementy sterujące

Stopniowo obracając pokrętło nawigacyjne (B) do góry lub do dołu, można wybierać rodzaj pokazywanej informacji. W celu powrotu do punktu wyjściowego należy dalej obracać pokrętłem.

UWAGA Jeżeli podczas używania komputera pokładowego na wyświetlaczu pojawi się komunikat ostrzegawczy, to musi on zostać potwierdzony. W tym celu należy nacisnąć przycisk READ, a następnie powrócić do funkcji komputera pokładowego.

Funkcje

Komputer pokładowy wyświetla następujące informacje:

AVERAGE SPEED Po wyłączeniu zapłonu średnia prędkość zostanie zapamiętana, a następnie wykorzystana jako podstawa do obliczenia nowej wartości po podjęciu jazdy. Aby wyzerować średnie zużycie paliwa należy nacisnąć przycisk RESET.

TERAZ Odczyt zużycia paliwa jest uaktualniany co sekundę. Wskazanie zużycia paliwa na wyświetlaczu jest uaktualniane co 2 sekundy.

Podczas postoju na wyświetlaczu widoczne jest wskazanie "--.-". W czasie trwania procesu regeneracji4 filtra cząstek stałych zużycie paliwa może wzrosnąć, patrz strona 160.

AVERAGE Po wyłączeniu zapłonu średnie zużycie paliwa zostanie zapamiętane do momentu wyzerowania tej funkcji. Aby wyzerować średnie zużycie paliwa należy nacisnąć przycisk RESET.

UWAGA Odczyt może być obarczony nieznacznym błędem, jeżeli używano nagrzewnicy spalinowej.

2 Funkcja ta nie jest dostępna w samochodach bez komputera pokładowego, nagrzewnicy spalinowej oraz układu stabilizacji toru jazdy i kontroli trakcji.

3 Dotyczy niektórych wersji.

4 Tylko wersje z silnikiem wysokoprężnym wyposażone w filtr cząstek stałych.

KILOMETRES TO EMPTY TANK Zasięg do wyczerpania paliwa jest obliczany na podstawie średniego zużycia paliwa na dystansie ostatnich 30 km. W przypadku wyświetlanie komunikatu "--- KILOMETRÓW DO OPRÓŻ. ZBIOR." nie ma gwarancji, że możliwe jest przejechanie jakiegokolwiek dystansu.

Należy najszybciej jak to możliwe zatankować.

UWAGA W przypadku zmiany stylu jazdy lub np. uruchomienia spalinowej nagrzewnicy postojowej, pokazywana wartość może być obarczona błędem.

MPH ACTUAL SPEED.3 Aktualna prędkość jazdy jest pokazywana w milach na godzinę.

Zerowanie

  1.  Wybrać --- KM/H ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ lub --.- L/100 KM ŚREDNIO
  2.  Wyzerowanie wskazań następuje po jednokrotnym naciśnięciu przycisku RESET.

    Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku RESET przez co najmniej 5 sekund spowoduje równoczesne wyzerowanie wskazań średniej prędkości jazdy i średniego zużycia paliwa.

3 Dotyczy niektórych wersji.

Oświetlenie asekuracyjne

Po zamknięciu samochodu niektóre jego światła mogą pozostać przez pewien czas włączone, służąc jako np. oświetlenie drogi do domu. Standardowo światła te pozostaj ...

Prawa dźwignia przełącznika zespolonego przy kierownicy

...

Zobacz tez:

Wyświetlanie podczas działania systemu
Po włączeniu systemu na wyświetlaczu wyświetlane są następujące informacje: A. Prędkość samochodu. B. Informacje regulatora/ogranicznika prędkości. C. Informacje systemu nawigacji (w zależności od wersji). Dodatkowe ...

Podświetlenie zestawu wskaźników
Intensywność podświetlenia zestawu wskaźników można ustawić w następujący sposób: Ustawić kluczyk zapłonu w położeniu ON Włączyć światła postojowe lub światła mijania OSTRZ ...

Categorie