Volvo S40: Volvo a środowisko naturalne

Volvo S40 –> Wprowadzenie –> Volvo a środowisko naturalne

Strategia Volvo Cars w dziedzinie ochrony środowiska

Strategia Volvo Cars w dziedzinie ochrony środowiska


Troska o środowisko naturalne jest jedną z kluczowych wartości, na których opierają się wszelkie działania firmy Volvo Car Corporation.

Mamy także nadzieję, że użytkownicy wyprodukowanych przez nas samochodów podzielają naszą troskę o środowisko naturalne.

Samochody marki Volvo spełniają wymogi rygorystycznych norm międzynarodowych w zakresie ochrony środowiska oraz wytwarzane są w jednych z najczystszych i najefektywniej wykorzystujących zasoby naturalne fabrykach.

Volvo Car Corporation posiada uznawany na całym świecie certyfikat zgodności z normą ISO 14001, regulującą pracę placówek produkcyjnych oraz innych gałęzi naszej działalności.

Wymagamy również systematycznej pracy nad ochroną środowiska od naszych partnerów.

Zużycie paliwa

Poszczególne modele Volvo wyróżniają się w swoich klasach konkurencyjnie niskim zużyciem paliwa. A mniejsze zużycie paliwa przekłada się na mniejszą emisję gazu cieplarnianego, jakim jest dwutlenek węgla.

Również kierowca ma możliwość wpływania na ilość zużywanego przez samochód paliwa.

Wskazówki w tym zakresie podane są pod hasłem Chrońmy środowisko naturalne.

Skuteczne ograniczanie szkodliwych emisji

Samochód ten został zbudowany zgodnie z filozofią "Czysty wewnątrz i na zewnątrz", kładącą równie silny nacisk na czystość powietrza w kabinie, jak i wysoką skuteczność oczyszczania spalin. W wielu przypadkach emisje zanieczyszczeń w spalinach są znacznie niższe od dopuszczalnych limitów.

Oczyszczanie powietrza w kabinie samochodu

Znajdujący się w kabinie samochodu filtr zapobiega przedostawaniu się kurzu i pyłków roślinnych do wnętrza samochodu przez wlot powietrza.

Wyrafinowany system filtrujący IAQS* (Interior Air Quality System) sprawia, że powietrze w kabinie samochodu jest czystsze od tego na zewnątrz.

W skład tego systemu wchodzi elektroniczny czujnik oraz filtr z aktywnym węglem. Pobierane powietrze jest stale kontrolowane i jeżeli czujnik wykryje wzrost zawartości niektórych szkodliwych gazów, np. tlenku węgla, wlot powietrza jest zamykany. Może do tego dojść podczas postoju w zatorze ulicznym, podczas oczekiwania w kolejce samochodów lub w tunelu.

Natomiast filtr węglowy wychwytuje tlenki azotu, przygruntowy ozon oraz węglowodory.

Wnętrze pojazdu Wnętrze samochodu Volvo zostało zaprojektowane w taki sposób, by przebywanie w nim było przyjemne i komfortowe, również dla osób cierpiących na alergię dotykową lub astmę.

Szczególną uwagę poświęcono doborowi ekologicznych materiałów.

Stacje serwisowe Volvo a środowisko naturalne Regularnie przeprowadzana obsługa okresowa zwiększa żywotność samochodu i pozwala utrzymać zużycie paliwa na niskim poziomie. W ten sposób przyczyniają się Państwo do dbałości o czystsze środowisko. Stacja dopuszczona do serwisowania i napraw samochodów marki Volvo staje się częścią naszego systemu. Wszystkim naszym warsztatom stawiamy jasno sprecyzowane wymagania w zakresie zabezpieczeń przed skażeniem środowiska naturalnego. Pracownicy autoryzowanych stacji obsługi dysponują odpowiednią wiedzą i narzędziami, co stanowi gwarancję najlepszej z możliwych troski o środowisko naturalne.

Chrońmy środowisko naturalne

Możemy w łatwy sposób przyczynić się do ochrony środowiska naturalnego - oto kilka wskazówek:

Stosowanie się do tych zaleceń pozwala oszczędzić pieniądze, ograniczyć zużycie zasobów naturalnych i wydłużyć okres eksploatacji samochodu. Dodatkowe informacje i porady, patrz strony 154 i 325.

Recykling

Ważnym elementem działań firmy Volvo na rzecz ochrony środowiska jest zapewnienie ekologicznego recyklingu samochodu po zakończeniu jego użytkowania. Niemal wszystkie elementy samochodu nadają do recyklingu.

Dlatego prosimy, by ostatni właściciel pojazdu skontaktował się dealerem Volvo, który poda mu adres koncesjonowanej firmy zajmującej się recyklingiem samochodów.

Instrukcja obsługi a środowisko naturalne

Symbol certyfikatu gospodarki leśnej FSC oznacza, że masa papiernicza użyta do wyprodukowania tej publikacji pochodzi z lasów posiadających certyfikat FSC lub innych kontrolowanych źródeł

Instrukcja obsługi a środowisko naturalne


Akcesoria i wyposażenie dodatkowe

Nieprawidłowe podłączenie lub zamontowanie elementów wyposażenia dodatkowego może zakłócić funkcjonowanie układu elektrycznego w samochodzie. Niektóre akcesoria dzia ...

Bezpieczeństwo

...

Zobacz tez:

System Shift-Lock
System shift-lock zapobiega przesunięciu dźwigni z pozycji P, jeśli pedał hamulca nie jest naciśnięty. Aby zmienić pozycję dźwigni z P:  Naciśnij i przytrzymaj pedał hamulca.  Uruchom silnik.  Naciśnij i przytrzymaj przycisk blokady dźwigni zmiany biegów ...

Przypadki szczególne: automatyczne włączenie trybu START
Tryb START włącza się automatycznie, gdy: otwierane są drzwi kierowcy, odpinany jest pas bezpieczeństwa kierowcy, prędkość samochodu przekracza 25 km/h w przypadku manualnej skrzyni biegów (3 km/h w przypadku wersji e-THP 165) lub 3 km/h ...

Categorie