Volvo S40: Włączanie/wyłączanie czołowej poduszki powietrznej po stronie pasażera

Volvo S40 –> Bezpieczeństwo –> Włączanie/wyłączanie czołowej poduszki powietrznej po stronie pasażera

Wyłącznik - PACOS*

Informacje ogólne

Czołową poduszkę powietrzną przed przednim fotelem pasażera można przełączyć w stan nieaktywny, jeżeli samochód wyposażony jest w odpowiedni wyłącznik - PACOS (Passenger Airbag Cut Off Switch). Informacje na temat włączania/wyłączania znajdują się w części Włączanie/wyłączanie.

Wyłącznik

Wyłącznik poduszki powietrznej (PACOS) znajduje się na bocznej ścianie deski rozdzielczej po stronie pasażera. Dostęp do niego jest możliwy po otwarciu drzwi (patrz punkt Włączanie/ wyłączanie).

Należy się upewnić, że wyłącznik znajduje się w żądanej pozycji. Firma Volvo zaleca do zmiany położenia wyłącznika używanie kluczyka mechanicznego.

Szczegółowe wskazówki na temat tego kluczyka, patrz strona 133.

OSTRZEŻENIE Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń stwarza śmiertelne zagrożenie.

 

OSTRZEŻENIE Jeżeli samochód jest wyposażony w poduszkę powietrzną pasażera z przodu, ale nie posiada wyłącznika (PACOS), to ta poduszka powietrzna będzie zawsze aktywna.

 

OSTRZEŻENIE Nigdy nie umieszczać dziecka na foteliku dziecięcym lub na podwyższonej poduszce na przednim siedzeniu, jeżeli poduszka powietrzna jest uaktywniona, a na konsoli sufitowej wyświetlany jest symbol .


Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować zagrożenie dla życia dziecka.

 

OSTRZEŻENIE Nie wolno dopuszczać, aby ktokolwiek siadał na przednim fotelu pasażera, gdy komunikat na wyświetlaczu w konsoli sufitowej informuje o wyłączeniu poduszki powietrznej i równocześnie świeci się lampka kontrolna układu poduszek powietrznych w zespole wskaźników. W ten sposób sygnalizowana jest poważna usterka układu. W takiej sytuacji firma Volvo zaleca natychmiastowy kontakt z autoryzowaną stacją obsługi Volvo.

Włączanie/wyłączanie

Włączanie/wyłączanie


Umiejscowienie wyłącznika

  1. Poduszka powietrzna jest aktywna. Przy takim ustawieniu na przednim fotelu mogą podróżować osoby o wzroście powyżej 140 cm, ale nie dzieci w specjalnym foteliku bądź na podwyższeniu.
  2. Poduszka powietrzna jest nieaktywna.

    Przy takim ustawieniu na przednim fotelu mogą podróżować dzieci w specjalnym foteliku bądź na podwyższeniu, ale nie osoby o wzroście powyżej 140 cm.

OSTRZEŻENIE Poduszka powietrzna pasażera aktywna: Na miejscu obok kierowcy nie wolno przewozić dziecka w foteliku dziecięcym ani na podwyższeniu, jeżeli zamontowana przed nim czołowa poduszka powietrzna jest załączona.

Obowiązuje to dla każdej osoby o wzroście nieprzekraczającym 140 cm.

Poduszka powietrzna pasażera nieaktywna: Na miejscu obok kierowcy nie powinny podróżować osoby o wzroście powyżej 140 cm, jeżeli zamontowana przed nim czołowa poduszka powietrzna jest wyłączona.

Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń stwarza śmiertelne zagrożenie.

Komunikaty

Komunikaty


Sygnalizacja wyłączenia czołowej poduszki powietrznej po stronie pasażera. O wyłączeniu czołowej poduszki powietrznej po stronie pasażera informuje komunikat tekstowy i symbol na wyświetlaczu w konsoli sufitowej (patrz wcześniejsza ilustracja).

Komunikaty


Sygnalizacja włączenia czołowej poduszki powietrznej po stronie pasażera. O aktywnej czołowej poduszce powietrznej po stronie pasażera informuje symbol na wyświetlaczu w konsoli sufitowej (patrz wcześniejsza ilustracja).

UWAGA Kiedy kluczyk z pilotem zdalnego sterowania zostanie przekręcony do położenia II lub III, to na wyświetlaczu w zestawie wskaźników na około 6 sekund zaświeci się lampka ostrzegawcza poduszki powietrznej, patrz strona 23.

Następnie aktualny stan poduszki powietrznej pasażera będzie wskazywany przez odpowiedni symbol na konsoli sufitowej.

Szczegółowe informacje na temat położeń kluczyka, patrz strona 167.

Czołowa poduszka powietrzna po stronie pasażera

Oprócz pasa bezpieczeństwa, pasażera chroni dodatkowo czołowa poduszka powietrzna. Jest ona ukryta w desce rozdzielczej nad schowkiem podręcznym. Miejsce to oznaczone je ...

Boczne poduszki powietrzne (SIPS)

Boczna poduszka powietrzna Miejsce zamontowania bocznych poduszek powietrznych. W przypadku uderzenia bocznego znaczna część energii uderzenia w bok tego samochodu jest ...

Zobacz tez:

Filtr cząstek stałych przy silniku wysokoprężnym
Filtr ten usuwa szkodliwe cząstki stałe ze spalin. Wyposażony jest w funkcję automatycznego czyszczenia, ktyra uaktywnia się samoczynnie podczas jazdy bez podania jakiejkolwiek informacji. Czyszczenie odbywa się okresowo przez spalenie cząstek sadzy w wysoki ...

Poza Europą
Izrael Symbole stosowane w tabeli: I: Sprawdzić: Sprawdzić i oczyścić, naprawić, wyregulować, uzupełnić, a w razie konieczności wymienić. R: Wymienić C: Oczyścić T: Dokręcić D: Spuścić Uwagi: *1 Należy także sprawdzić paski napędu klimatyzacji, jeśli jest ona zamo ...

Categorie