Volvo S40: Zapoznawanie się z informacjami w instrukcji obsługi samochodu

Volvo S40 –> Wprowadzenie –> Ważne informacje –> Zapoznawanie się z informacjami w instrukcji obsługi samochodu

Wprowadzenie

Doskonałym sposobem na poznanie tego samochodu jest przeczytanie jego instrukcji obsługi - najlepiej jeszcze przed pierwszą jazdą. Daje to możliwość samodzielnego zaznajomienia się z nowymi funkcjami i najlepszymi sposobami obsługi samochodu w różnych sytuacjach oraz pozwoli w maksymalnym stopniu wykorzystać jego możliwości. Prosimy przy tym zwracać szczególną uwagę na wyróżnione w sposób specjalny przestrogi dotyczące zasad bezpiecznej eksploatacji.

Dane techniczne, opisy cech konstrukcyjnych oraz ilustracje zawarte w niniejszej instrukcji obsługi mają wyłącznie charakter informacyjny.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniego powiadamiania.

© Volvo Car Corporation

Wyposażenie opcjonalne

W instrukcji obsługi wszystkie rodzaje wyposażenia opcjonalnego oznaczone są gwiazdką*.

Oprócz wyposażenia standardowego można tu spotkać opisy urządzeń i funkcji będących wyposażeniem opcjonalnym (montowanym fabrycznie), jak i stanowiących wyposażenie dodatkowe (akcesoria).

Wyposażenie opisane w instrukcji obsługi nie jest dostępne we wszystkich egzemplarzach pojazdów - mają one różne wyposażenie zależnie od potrzeby ich dostosowania do wymagań lokalnych rynków, a także krajowych lub lokalnych przepisów i rozporządzeń.

W razie wątpliwości, co stanowi wyposażenie standardowe pojazdu, a co jest wyposażeniem opcjonalnym/dodatkowym, prosimy o kontakt z dealerem Volvo.

Teksty o charakterze specjalnym

OSTRZEŻENIE Tekst wyróżniony nagłówkiem Ostrzeżenie zwraca uwagę na ryzyko odniesienia obrażeń ciała.

 

WAŻNE Tekst wyróżniony nagłówkiem Ważne zwraca uwagę na ryzyko szkód materialnych.

 

UWAGA Tekst wyróżniony nagłówkiem Uwaga zawiera dodatkowe wskazówki, np. ułatwiające korzystanie z urządzeń bądź funkcji.

Przypisy

Przypisy są umieszczane na dole strony instrukcji obsługi. Są to informacje uzupełniające do opisu, do którego odnoszą się poprzez odpowiedni numer. W przypadku przypisów odnoszących się do pozycji w tabeli w miejsce odnośników cyfrowych są wprowadzone oznaczenia literowe.

Komunikaty tekstowe

W samochodzie znajdują się wyświetlacze, na których pojawiają się komunikaty tekstowe.

Cytowane w instrukcji obsługi tego rodzaju teksty zostały wyróżnione nieco powiększoną czcionką i szarym kolorem. Są to między innymi teksty menu oraz komunikaty na wyświetlaczu informacyjnym (np.

USTAWIENIA AUDIO).

Naklejki informacyjne i ostrzegawcze

W różnych miejscach samochodu umieszczone są naklejki, przekazujące w jasny i jak najprostszy sposób ważne informacje. Poniżej opisano ich rodzaje w kolejności zgodnej z hierarchią ważności.

Ostrzeżenie o ryzyku odniesienia obrażeń ciała

Ostrzeżenie o ryzyku odniesienia obrażeń ciała


Zgodne z normami ISO czarne symbole na żółtym tle paska ostrzegawczego oraz białe litery lub rysunki na czarnym tle pola tekstowego. Są to ostrzeżenia o zagrożeniu, które w razie zignorowania może doprowadzić do poważnych obrażeń ciała lub śmierci.

Ostrzeżenie o ryzyku szkód materialnych

Ostrzeżenie o ryzyku szkód materialnych


Zgodne z normami ISO białe symbole oraz białe litery lub rysunki na czarnym bądź niebieskim tle paska ostrzegawczego i pola tekstowego.

Są to ostrzeżenia o zagrożeniu, które w razie zignorowania może doprowadzić do uszkodzeń mechanicznych.

Informacje

Informacje


Zgodne z normami ISO białe symbole oraz białe litery lub rysunki na czarnym tle pola tekstowego.

UWAGA Etykiety pokazane w instrukcji obsługi nie są przedstawiane jako dokładne reprodukcje tych, które znajdują się w samochodzie.

Celem jest pokazanie ich przybliżonego wyglądu oraz rozmieszczenia w samochodzie.

Informacje dotyczące w szczególności Państwa samochodu są dostępne na omawianej etykiecie w Państwa samochodzie.

Sekwencje czynności

Procedury postępowania, które wymagają przestrzegania kolejności wykonywanych czynności, są w odpowiedni sposób oznakowane.

1 Sekwencje ilustracji obrazujących kolejne kroki procedury postępowania oraz odnoszące się do nich opisy czynności są ponumerowane w identyczny sposób.

A W przypadku gdy kolejność działań nie jest istotna, opisy czynności odnoszące się do ilustracji są oznaczone literami.

1 -> Strzałki z numerami bądź bez numeracji pokazują kierunek ruchu.

Jeżeli do sekwencji czynności nie odnoszą się żadne ilustracje, kolejne kroki procedury postępowania są ponumerowane w zwykły sposób.

Wykazy pozycji

  1. Numerami w czerwonym kółku oznaczane są komponenty na rysunkach poglądowych.

    Numer odnosi się do pozycji na liście, pod którą dany element jest opisany.

Wypunktowania

Wypunktowanie jest używane do wyszczególniania pozycji opisywanych w instrukcji obsługi.

Przykład:

Ciąg dalszy na następnej stronie

Symbol ten - umieszczony w prawym
dolnym rogu strony - sygnalizuje, że opis kontynuowany jest na następnej stronie, wymagając odwrócenia kartki.

Ważne informacje

...

Rejestr danych

Państwa samochód jest wyposażony w pewną liczbę komputerów, których zadaniem jest ciągłe sprawdzanie i monitorowanie prawidłowego działania i parametrów pracy pojazd ...

Zobacz tez:

Wymiary
  Wymiary mm A Rozstaw osi 2640 B Długość 4476 C Długość podłogi maksymalnej przestrzeni ładunkowej ze złożonymi siedzeniami 1745 D Długość podłogi maksymalnej przestrzeni ładunkowej ...

Hak holowniczy
Samochód został zaprojektowany przede wszystkim do transportu osób i bagaży, może być jednak używany również do holowania przyczepy. Zaleca się stosowanie haków holowniczych i oryginalnych wiązek elektrycznych PEUGEOT, kt& ...

Categorie