Volvo S40: Zewnętrzne źródła dźwięku

Volvo S40 –> System audio-telefoniczny –> Regulacja dźwięku –> Zewnętrzne źródła dźwięku

AUX, USB

Uwagi ogólne

Uwagi ogólne


  1. Wejście AUX
  2. Wejście USB*

Do gniazd AUX i USB można podłączyć zewnętrzne źródło dźwięku, np. odtwarzacz iPod

Elementy sterujące

VOLUME - Pokrętło regulacyjne AM/FM - Wybór źródła dźwięku MODE - Wybór źródła audio, CD, AUX, USB (np. iPod ...

Ustawienia audio

Regulacja ustawień dźwięku Kilkakrotne naciśnięcie przycisku SOUND (5) spowoduje przechodzenie pomiędzy następującymi opcjami. Ustawić wybraną funkcję, obracając po ...

Zobacz tez:

Hamowanie awaryjne
W razie usterki układu nożnego hamulca głównego pociągnięcie i przytrzymanie dźwigni A umożliwia zatrzymanie samochodu. Dynamiczna kontrola stabilności gwarantuje stabilność podczas hamowania awaryjnego. W razie usterki hamowania ...

Zalecane płyny i środki smarne
Harmonogram przeglądyw serwisowych w Europie Harmonogram przeglądyw serwisowych poza Europą 1) Dozwolony, ale zaleca się stosowanie oleju klasy SAE 5W-30 lub SAE 5W-40 spełniającego wymagania specyfikacji jakościowej Dexos. ...

Categorie