Hyundai i40: Harmonogram przeglądów

Hyundai i40 –> Obsługa –> Harmonogram przeglądów

Przestrzegać zwykłego harmonogramu przeglądów w przypadku normalnego użytkowania pojazdu, gdy nie występuje żaden z poniższych warunków. Jeżeli spełniony jest którykolwiek z poniższych warunków, należy korzystać z harmonogramu przeglądów dla pojazdów eksploatowanych w ciężkich warunkach.

Jeżeli pojazd eksploatowany jest w wyżej wymienionych warunkach, czynności obsługowe (przegląd, wymiana, uzupełnienie) należy wykonywać częściej, niż jest to wyszczególnione w normalnym harmonogramie konserwacji i przeglądów. Po upływie czasu lub przebiegu przedstawionego w tabeli nadal należy przestrzegać zalecanych terminów przeglądów.

HARMONOGRAM PRZEGLąDóW - SILNIKI BENZYNOWE (1,6 L / 2,0 L) - GDI / SILNIK WYSOKOPRęŻNY (1,7 L)

Następujące czynności obsługowe muszą być wykonane, aby zapewnić właściwy poziom ograniczenia emisji spalin i sprawności. Aby nie utracić gwarancji, należy zachować wszystkie dokumenty potwierdzające wykonanie czynności związanych z kontrolą emisji spalin. W przypadku wskazania zarówno przebiegu jak i okresu czasu, czynność obsługowa musi być wykonana, gdy jeden z warunków jest spełniony.

*1 : Sprawdzić poziom oleju silnikowego i szczelność układu co 500 km lub przed dłuższą podróżą *2 : Ten harmonogram czynności obsługowych zależy od jakości paliwa.

Ma on zastosowanie tylko wtedy, gdy używane jest paliwo odpowiadające normie EN590 (lub równoważnej). Jeśli olej napędowy nie spełnia wymagań normy europejskiej EN590, wkład należy wymieniać zgodnie z harmonogramem czynności obsługowych dla pojazdów eksploatowanych w ciężkich warunkach.

*3 : Jeśli zalecany olej jest niedostępny, to należy wymieniać olej silnikowy wraz z filtrem oleju co 20 000 km lub co 12 miesięcy *4 : Jeśli zalecany olej i filtr oleju są niedostępne, to należy wymieniać olej silnikowy wraz z filtrem oleju co 15 000 km lub co 12 miesięcy.

*5 : Należy regularnie sprawdzać poziom oleju silnikowego i dolewać go w razie potrzeby. Niewystarczająca ilość oleju może spowodować poważne uszkodzenie silnika, które nie jest objęte gwarancją.

*6 : Ten harmonogram czynności obsługowych zależy od jakości paliwa.

Ma on zastosowanie tylko wtedy, gdy używane jest paliwo odpowiadające normie EN590 (lub równoważnej). Jeśli olej napędowy nie spełnia wymagań normy europejskiej EN590, wkład należy wymieniać częściej. Jeśli występują problemy zagrażające bezpieczeństwu, takie jak ograniczenie przepływu paliwa, zrywy, utrata mocy, trudności z uruchomieniem itp., należy bezzwłocznie wymienić filtr paliwa niezależnie od harmonogramu czynności obsługowych i skontaktować się z autoryzowaną stacją HYUNDAI.

*7 : Filtr paliwa jest uważany za bezobsługowy, jednak zaleca się jego okresową kontrolę, której częstotliwość zależy od jakości paliwa.

Jeśli występują problemy zagrażające bezpieczeństwu, takie jak ograniczenie przepływu paliwa, zrywy, utrata mocy, trudności z uruchomieniem itp., należy bezzwłocznie wymienić filtr paliwa niezależnie od harmonogramu czynności obsługowych i skontaktować się z autoryzowaną stacją HYUNDAI .

*8 : Olej w manualnej skrzyni biegów i skrzyni DCT należy wymienić zawsze po zanurzeniu tego podzespołu w wodzie.

*9 : Należy dokonać oględzin napinacza i rolki pośredniej paska napędowego oraz alternatora i tłumika drgań - w razie potrzeby wymienić.

*10 : Uzupełniając płyn chłodzący, należy użyć wyłącznie wody demineralizowanej lub miękkiej i nigdy nie mieszać twardej wody z fabrycznym płynem chłodzącym. Niewłaściwy roztwór płynu chłodzącego może spowodować poważną awarię lub uszkodzenie silnika.

*11 : W przypadku głośnej pracy zaworów i/lub drgań silnika należy sprawdzić i w razie potrzeby ustawić luzy zaworów. Zalecamy przeprowadzanie kontroli systemu w autoryzowanej stacji obsługi HYUNDAI.

*12 : W przypadku konieczności korzystania z paliw o niższej jakości, niespełniających wymagań europejskiej normy EN228 lub jej odpowiednika, zaleca się stosowanie jednej butelki dodatku uszlachetniającego na 15 000 km. Dodatki są dostępne w autoryzowanych stacjach obsługi HYUNDAI wraz z informacjami o sposobie ich użycia. Nie należy ich mieszać z innymi dodatkami.

*13 : Jazda w sezonie letnim w temperaturze powyżej 40C lub jazda z prędkością powyżej 170 km/h są uważane za eksploatację w ciężkich warunkach.

HARMONOGRAM PRZEGLąDóW - SILNIK BENZYNOWY

HARMONOGRAM PRZEGLąDóW - SILNIK BENZYNOWY


HARMONOGRAM PRZEGLąDóW - SILNIK BENZYNOWY (CIąG DALSZY)

HARMONOGRAM PRZEGLąDóW - SILNIK BENZYNOWY (CIąG DALSZY)


HARMONOGRAM PRZEGLąDóW - SILNIK BENZYNOWY (CIąG DALSZY)

HARMONOGRAM PRZEGLąDóW - SILNIK BENZYNOWY (CIąG DALSZY)


HARMONOGRAM PRZEGLąDóW - SILNIK WYSOKOPRęŻNY

HARMONOGRAM PRZEGLąDóW - SILNIK WYSOKOPRęŻNY


HARMONOGRAM PRZEGLąDóW - SILNIK WYSOKOPRęŻNY (CIąG DALSZY)

HARMONOGRAM PRZEGLąDóW - SILNIK WYSOKOPRęŻNY (CIąG DALSZY)


HARMONOGRAM PRZEGLąDóW - SILNIK WYSOKOPRęŻNY (CIąG DALSZY)

HARMONOGRAM PRZEGLąDóW - SILNIK WYSOKOPRęŻNY (CIąG DALSZY)


OBSŁUGA POJAZDU EKSPLOATOWANEGO W CIęŻKICH WARUNKACH - SILNIK BENZYNOWY/ SILNIK WYSOKOPRęŻNY

W samochodach eksploatowanych w ciężkich warunkach poniższe podzespoły muszą być obsługiwane częściej niż normalnie.

Należy skorzystać z terminów przeglądów podanych w poniższej tabeli.

R: Wymienić I: Sprawdzić i w razie potrzeby wyregulować, naprawić, oczyścić lub wymienić.

OBSŁUGA POJAZDU EKSPLOATOWANEGO W CIęŻKICH WARUNKACH - SILNIK BENZYNOWY/ SILNIK WYSOKOPRęŻNY


*1 : Jeśli zalecany olej i filtr oleju są niedostępne, to należy wymieniać olej silnikowy wraz z filtrem oleju co 7 500 km lub co 6 miesięcy

*2 : Jeśli zalecany olej jest niedostępny, to należy wymieniać olej silnikowy wraz z filtrem oleju co 10 000 km lub co 6 miesięcy

OBSŁUGA POJAZDU EKSPLOATOWANEGO W CIęŻKICH WARUNKACH - SILNIK BENZYNOWY/ SILNIK WYSOKOPRęŻNY


CIęŻKIE WARUNKI JAZDY

A : Powtarzająca się jazda na krótkich dystansach - mniej niż 8 km w normalnej temperaturze lub mniej niż 16 km w niskich temperaturach.

B : Długotrwała praca silnika na biegu jałowym lub jazda z małą prędkością na długim dystansie.

C : Jazda po drogach nierównych, zapylonych, błotnistych, nieutwardzonych, żwirowanych lub pokrytych solą.

D : Jazda po drogach posypywanych solą lub inną substancją korozyjną albo jazda w bardzo niskich temperaturach

E : Jazda w terenie piaszczystym

F : Jazda głównie (powyżej 50%) po drogach o dużym natężeniu ruchu lub w temperaturze otoczenia powyżej 32 C

G : Jazda po drogach o dużym nachyleniu lub w warunkach górskich.

H : Ciągnięcie przyczepy, przyczepy kempingowej lub używanie bagażnika dachowego.

I : Wykorzystywanie pojazdu jako samochodu patrolowego, taksówki lub innego samochodu komercyjnego albo holowanie pojazdów

J : Jazda w bardzo niskich temperaturach.

K : Jazda z prędkością powyżej 170 km/h.

l : Jazda z częstym zatrzymywaniem się (ruch miejski).

Obsługa we własnym zakresie

Poniżej zestawiono czynności przeglądowe, które powinien wykonać użytkownik lub autoryzowana stacja obsługi HYUNDAI zgodnie z podanym harmon ...

Wyjaśnienia dotyczące poszczególnych pozycji harmonogramu przeglądów

...

Zobacz tez:

Odpowietrzanie układu paliwowego silnika wysokoprężnego
W przypadku całkowitego opryżnienia zbiornika paliwa układ paliwowy samochodu z silnikiem wysokoprężnym musi zostać odpowietrzony. Włączyć zapłon trzykrotnie, za każdym razem na 15 sekund. Następnie uruchomić silnik na czas nie ...

Odszranianie i odparowywanie szyby przedniej
Naciśnij przycisk ogrzewania szyby przedniej. W tej pozycji automatycznie włączą się nawiew powietrza z zewnątrz i klimatyzacja. Klimatyzacja bezpośrednio dostarczy osuszone powietrze na przednią szybę i szyby w drzwiach przednich (strona 5-4). Ilość nadmuchiwanego powietrza z ...

Categorie