Hyundai i40: Przeciwblokujący układ hamulcowy (ABS)

Hyundai i40 –> Jazda samochodem Hyundai –> Układ hamulcowy –> Przeciwblokujący układ hamulcowy (ABS)

OSTRZEŻENIE

Układ ABS (lub ESC) nie zapobiega wypadkom spowodowanym nieprawidłowymi i niebezpiecznymi manewrami.

Mimo że przy nagłym hamowaniu sterowność samochodu jest większa, należy zawsze utrzymywać bezpieczną odległość od obiektów znajdujących się z przodu pojazdu. Przy panujących trudnych warunkach drogowych należy zawsze zmniejszyć prędkość pojazdu. W warunkach drogowych wyszczególnionych poniżej droga hamowania samochodów z przeciwblokującym układem hamulcowym (lub elektronicznym programem stabilizacji toru jazdy) może być dłuższa od drogi hamowania samochodów bez tego układu.

Zawsze zmniejszyć prędkość:

Nie wolno sprawdzać możliwości układu ABS (lub ESC) podczas jazdy lub skrętów z dużą prędkością.

Może to zagrozić bezpieczeństwu kierowcy i innych użytkowników drogi.

Układ ABS w sposób ciągły monitoruje prędkość obrotową kół. Gdy wystąpią okoliczności prowadzące do blokowania kół, układ ABS wielokrotnie zmienia hydrauliczne ciśnienie hamowania kół.

Przy uruchamianiu hamulców w warunkach mogących doprowadzić do blokady kół można usłyszeć stuki dochodzące z hamulców lub wyczuć pulsowanie pedału hamulca. Jest to zjawisko normalne, wskazujące na aktywność układu ABS.

W celu maksymalnego wykorzystania układu ABS w sytuacjach krytycznych nie wolno podejmować prób zmiany ciśnienia hamowania ani wielokrotnie wciskać pedału hamulca. Należy nacisnąć pedał hamulca tak mocno, jak to jest możliwe, lub tak mocno, jak wymaga tego sytuacja, i pozwolić, aby układ ABS regulował siłę hamowania.

UWAGA

Po uruchomieniu silnika przy ruszaniu pojazdu może być słyszane szczęknięcie w przedziale silnikowym. Jest to normalne i wskazuje na prawidłowe działanie układu ABS.

Przeciwblokujący układ hamulcowy (ABS)


OSTROŻNIE

UWAGA

W przypadku awaryjnego uruchamiania pojazdu z powodu rozładowania akumulatora silnik może nie pracować płynnie i może zapalić się lampka ostrzegawcza układu ABS. Powodem tego jest niskie napięcie akumulatora.

Nie oznacza to wadliwego działania układu ABS.

Wyłączanie

Aby wyłączyć system Auto Hold, należy nacisnąć przycisk Auto Hold. Lampka kontrolna systemu Auto Hold zgaśnie. Aby wyłączyć ...

Elektroniczny program stabilizacji toru jazdy (ESC)

elektroniczny program stabilizacji toru jazdy (eSP) przeznaczony jest do stabilizacji toru jazdy podczas skręcania. Układ eSC sprawdza ustawienie kierownicy i b ...

Zobacz tez:

Zgodność elektromagnetyczna
Twoja Mazda została poddana testom i uzyskała certyfikat zgodności z rozporządzeniem EKG*1 10 w odniesieniu do kompatybilności elektromagnetycznej. Urządzenia wykorzystujące częstotliwości radiowe (np. telefony komórkowe, amatorskie urządzenia nadawczo-odbiorcze, itp.), mogą być ...

Wymiana pióra wycieraczki szyby tylnej (Kombi)
Gdy wycieraczka nie czyści dobrze szyby, jej pióro jest prawdopodobnie zużyte lub popękane. Wymień ją. PRZESTROGA Aby zapobiec uszkodzeniu ramienia wycieraczki lub innych elementów, nie próbuj przesuwać ręcznie ramienia wycieraczki na szybie. Podnieś rami ...

Categorie