Hyundai i40: Tylne siedzenia

Hyundai i40 –> System bezpieczeństwa samochodu –> Fotele –> Tylne siedzenia

Regulacja pochylenia oparcia

Regulacja pochylenia oparcia


Aby pochylić oparcie, należy: 1. Pociągnąć w górę dźwignię regulacji pochylenia oparcia siedzenia.

2. Przytrzymać dźwignię i ustawić oparcie siedzenia w żądanym położeniu.

3. Zwolnić dźwignię i sprawdzić, czy oparcie jest zablokowane w wybranym położeniu (aby oparcie zostało zablokowane, dźwignia MUSI powrócić w położenie początkowe).

Zagłówek

Zagłówek


Dla bezpieczeństwa i wygody pasażerów wszystkie miejsca na tylnym siedzeniu są wyposażone w zagłówki.

Zagłówek nie tylko zapewnia komfort pasażerom, ale również pomaga chronić głowę i szyję w razie kolizji.

OSTRZEŻENIE

OSTROŻNIE

Gdy na tylnych siedzeniach nie ma pasażerów, należy opuścić zagłówki do najniższego położenia. Tylne zagłówki mogą ograniczać pole widzenia kierowcy.

Regulacja wysokości

Regulacja wysokości


Aby podnieść zagłówek, pociągnąć go do góry w wymagane położenie (1).

W celu obniżenia zagłówka wcisnąć i przytrzymać przycisk blokady (2) na wsporniku zagłówka, a następnie obniżyć zagłówek, aż osiągnie wymagane położenie (3).

Demontaż i montaż

Demontaż i montaż


W celu zdemontowania zagłówka podnieść go do oporu i wcisnąć przycisk blokady (1), jednocześnie pociągając zagłówek do góry (2).

W celu ponownego zamontowania zagłówka, należy wsunąć jego wsporniki (3) do otworów jednocześnie naciskając przycisk blokady (1). Następnie należy ustawić odpowiednią wysokość zagłówka.

OSTRZEŻENIE

Aby nie narażać pasażerów, po wyregulowaniu zagłówka należy upewnić się, że jest on pewnie zamocowany.

Podłokietnik

Podłokietnik


Aby użyć podłokietnika, należy wyciągnąć go z oparcia tylnej kanapy.

Podgrzewanie foteli (opcja)

Podgrzewanie foteli (opcja)


Służy do podwyższania temperatury siedzeń tylnych przy niskiej temperaturze otoczenia. Przy włączniku zapłonu w położeniu oN wcisnąć jeden z włączników w celu podgrzania tylnego siedzenia.

Przy ciepłej pogodzie lub w warunkach, gdy podgrzewanie foteli nie jest potrzebne, przyciski powinny być ustawione w położeniu off.

UWAGA

Jeżeli włącznik podgrzewania foteli znajduje się w położeniu ON, układ podgrzewania foteli automatycznie włącza się lub wyłącza w zależności od temperatury fotela.

OSTROŻNIE - Uszkodzenie siedzenia

OSTRZEŻENIE - Oparzenia przez elementy grzejne siedzeń

Ze względu na niebezpieczeństwo przegrzania lub oparzeń pasażerowie powinni zachowywać zwiększoną ostrożność podczas korzystania z układu podgrzewania siedzeń.

Osoba zajmująca siedzenie musi być w stanie wyczuć moment, w którym staje się ono zbyt gorące, i wyłączyć podgrzewanie. Przy niskiej temperaturze ogrzewanie siedzeń może spowodować oparzenia, szczególnie jeśli jest używane przez dłuższy czas.

Kierowca powinien zwrócić baczniejszą uwagę na następujących pasażerów:

1.Niemowlęta, dzieci, osoby starsze, niepełnosprawne lub rekonwalescenci opuszczający szpital

2.Osoby o wrażliwej skórze lub łatwo ulegające oparzeniom słonecznym

3. Osoby zmęczone

4. Osoby, które uległy zatruciu

5.Osoby przyjmujące leki, które mogą wywołać senność (tabletki nasenne, obniżające temperaturę itd.)

Składanie tylnego siedzenia

oparcia tylnych siedzeń można złożyć, aby umożliwić przewiezienie przedmiotów o znacznej długości lub w celu zwiększenia przestrzeni bagażowej.

OSTRZEŻENIE

Składane tylne siedzenia umożliwiają przewożenie przedmiotów o znacznej długości, niemieszczących się w przestrzeni bagażowej.

Nigdy nie wolno zezwalać na siadanie pasażerów na złożonych oparciach tylnych siedzeń podczas jazdy. Nie jest to prawidłowa pozycja i nie ma wtedy możliwości zapięcia pasa bezpieczeństwa.

W razie wypadku lub nagłego hamowania może to być przyczyną poważnych obrażeń lub śmierci.

Przedmioty umieszczone na złożonych oparciach tylnych siedzeń nie mogą sięgać powyżej górnej krawędzi przednich siedzeń. W przeciwnym wypadku, podczas nagłego hamowania, ładunek może przesunąć się do przodu i spowodować obrażenia osób lub uszkodzenie pojazdu.

Aby złożyć oparcie tylnego siedzenia

Aby złożyć oparcie tylnego siedzenia


1 Upewnić się, że taśma tylnego pasa bezpieczeństwa jest w prowadnicy, co zapobiega uszkodzeniu pasa.

Aby złożyć oparcie tylnego siedzenia


2. Umieścić klamrę w kieszeni między oparciem a siedziskiem tylnego siedzenia.

3. Ustawić oparcie przedniego fotela pionowo i w razie potrzeby przesunąć przedni fotel do przodu.

4. obniżyć tylne zagłówki do najniższego położenia

Aby złożyć oparcie tylnego siedzenia


5. Typ A Pociągnąć dźwignię składania oparcia, a następnie złożyć je w kierunku przodu pojazdu.

Typ B (wagon, składanie zdalne)

oparcie złoży się po pociągnięciu dźwigni składania oparcia.

Typ B (wagon, składanie zdalne)


6. Aby wykorzystać tylne siedzenie, podnieść i pchnąć oparcie do tyłu. Mocno pchnąć oparcie do tyłu, aż do słyszalnego zatrzaśnięcia. Upewnić się, że oparcie jest prawidłowo zablokowane.

7. Umieścić tylny pas bezpieczeństwa w prawidłowym położeniu.

OSTROŻNIE - Typ B

Nie należy mocno naciskać na oparcie, aby je zablokować. Może się ono wówczas odblokować i samoczynnie złożyć z dużą siłą.

OSTRZEŻENIE - Typ B

Nie wolno składać tylnych siedzeń, jeśli są na nich pasażerowie, zwierzęta lub bagaż. Może to spowodować obrażenia pasażerów lub zwierząt bądź uszkodzenie bagażu.

OSTRZEŻENIE

Podczas przywracania oparć tylnych siedzeń do pozycji pionowej po uprzednim złożeniu: Zachować ostrożność, aby nie uszkodzić taśm lub klamer pasów.

Nie doprowadzać do zakleszczenia ani ściśnięcia taśmy lub klamry pasa w tylnym siedzeniu. Upewnić się, że oparcie jest całkowicie zablokowane w pozycji pionowej, pociągając i popychając jego górną część. W przeciwnym razie w przypadku kolizji lub nagłego hamowania siedzenie może się złożyć, umożliwiając przesunięcie się ładunku z bagażnika do kabiny pojazdu, co w konsekwencji może spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć osób jadących samochodem.

OSTRZEŻENIE - Ustawianie oparcia w położeniu pionowym

Oparcia tylnych siedzeń należy przywracać do pozycji pionowej powoli, trzymając za oparcie. Oparcie podnoszone bez przytrzymywania, może unieść się gwałtownie, uderzając osoby znajdujące się na siedzeniu i powodując ich obrażenia.

OSTROŻNIE - Uszkodzenie klamer tylnych pasów bezpieczeństwa

Podczas składania oparcia tylnego siedzenia lub przed ustawieniem na nim bagażu umieścić klamrę w kieszeni między oparciem a siedziskiem tylnego siedzenia. Może to uchronić przed uszkodzeniem klamry przez oparcie tylnego siedzenia lub bagaż.

OSTROŻNIE - Pasy bezpieczeństwa tylnego siedzenia

Po ponownym ustawieniu oparć tylnych siedzeń w położeniu pionowym należy pamiętać o przywróceniu pasów bezpieczeństwa we właściwe położenie.

Ułożenie taśmy pasa w prowadnicach tylnego siedzenia zapobiega zakleszczeniu pasa pod lub za fotelem.

OSTRZEŻENIE - Ładunek

Ładunek powinien być zawsze zabezpieczony w sposób uniemożliwiający jego przemieszczanie się.

W przypadku kolizji zapobiegnie to obrażeniom ciała osób jadących.

Specjalną uwagę należy poświęcić przedmiotom umieszczonym na tylnych fotelach, ponieważ w przypadku kolizji czołowej mogą uderzyć osoby zajmujące przednie fotele.

OSTRZEŻENIE - Załadunek bagażu

Przy załadunku lub wyładunku bagażu należy upewnić się, że silnik jest wyłączony, dźwignia selektora ustawiona w położeniu P (parkowanie) w przypadku automatycznej skrzyni biegów/skrzyni DCT lub włączony jest wsteczny albo pierwszy bieg manualnej skrzyni biegów, a hamulec postojowy włączony.

Nieprzestrzeganie tych zaleceń może spowodować, że pojazd ruszy, gdy przypadkowo przesunie się dźwignia zmiany biegów.

Fotele przednie

Regulacja ręczna Przód/tył Aby przesunąć fotel do przodu lub do tyłu, należy: 1. Pociągnąć do góry i przytrzyma&# ...

Pasy bezpieczeństwa

...

Zobacz tez:

Wyposażenie awaryjne
W pojeździe znajduje się wyposażenie wykorzystywane w sytuacjach awaryjnych. Gaśnica W przypadku niewielkiego pożaru i posiadania umiejętności obsługi gaśnicy należy ostrożnie wykonać poniższe czynności. 1. Wyciągn&# ...

Uruchamianie silnika przy użyciu kluczyka z pilotem zdalnego sterowania
Jeżeli bateria w kluczyku zdalnego sterowania jest wyczerpana, funkcja bezkluczykowego dostępu jest niedostępna. W takim wypadku silnik można uruchomić kluczykiem z pilotem zdalnego sterowania, używając go tak samo jak pokrętła wyłącznika zapłonu.  Wcisnąć przycisk w ...

Categorie