Hyundai i40: Fotele przednie

Hyundai i40 –> System bezpieczeństwa samochodu –> Fotele –> Fotele przednie

Fotele przednie


Regulacja ręczna

Przód/tył

Aby przesunąć fotel do przodu lub do tyłu, należy: 1. Pociągnąć do góry i przytrzymać dźwignię regulacyjną.

2. Przesunąć fotel w wymagane położenie.

3. Zwolnić dźwignię i sprawdzić, czy fotel jest zablokowany w wybranym położeniu.

Przed rozpoczęciem jazdy koniecznie trzeba wyregulować położenie fotela i upewnić się, że jest ono bezpiecznie zablokowane (spróbować przesunąć je do przodu lub do tyłu bez zwalniania dźwigni blokady). Jeżeli fotel się przesuwa, nie jest prawidłowo zablokowany.

Regulacja pochylenia oparcia

Regulacja pochylenia oparcia


Aby pochylić oparcie, należy: 1. Lekko pochylić do przodu i podnieść dźwignię regulacji pochylenia oparcia fotela.

2. ostrożnie pochylić się i ustawić oparcie w wymaganym położeniu.

3. Zwolnić dźwignię i sprawdzić, czy oparcie jest zablokowane w wybranym położeniu (aby oparcie zostało zablokowane, dźwignia MUSI powrócić w położenie początkowe).

Regulacja wysokości siedziska (opcja)

Regulacja wysokości siedziska (opcja)


Aby zmienić wysokość siedziska, należy popchnąć dźwignię do góry lub w dół.

Regulacja podparcia lędźwiowego (opcja)

Regulacja podparcia lędźwiowego (opcja)


Podparcie lędźwiowe można ustawiać, naciskając przełącznik regulacji z boku oparcia fotela kierowcy.

1. Nacisnąć przednią część przełącznika, aby zwiększyć podparcie lub tylną, aby je zmniejszyć.

2. Po osiągnięciu pożądanego ustawienia należy zwolnić przełącznik.

Automatyczna regulacja (opcja)

Ustawienie przedniego siedzenia może być regulowane za pomocą przełączników umieszczonych na zewnątrz siedziska.

Przed rozpoczęciem jazdy należy ustawić fotel we właściwym położeniu, tak aby zapewnione było łatwe operowanie kierownicą, pedałami i przełącznikami na desce rozdzielczej.

OSTRZEŻENIE

Elektryczna regulacja fotela może być uruchomiona, jeśli kluczyk zapłonu jest w pozycji ON.

Nigdy nie wolno zatem pozostawiać w samochodzie dzieci bez opieki.

OSTROŻNIE

Regulacja położenia przód/tył

Regulacja położenia przód/tył


1. W celu przesunięcia fotela w pożądane położenie należy nacisnąć przełącznik do przodu lub do tyłu.

2. Po osiągnięciu pożądanego położenia fotela należy zwolnić przełącznik.

Regulacja pochylenia oparcia

Regulacja pochylenia oparcia


1. W celu ustawienia pożądanego kąta pochylenia oparcia należy nacisnąć przełącznik do przodu lub do tyłu.

2. Po osiągnięciu pożądanego położenia fotela należy zwolnić przełącznik.

Regulacja wysokości siedziska (opcja)

Regulacja wysokości siedziska (opcja)


1. W celu uniesienia lub obniżenia przedniej części siedziska należy pociągnąć przednią część przełącznika w górę lub w dół. W celu uniesienia lub obniżenia tylnej części siedziska należy pociągnąć tylną część przełącznika w górę lub w dół.

2. Po osiągnięciu pożądanego położenia fotela należy zwolnić przełącznik.

Regulacja podparcia lędźwiowego (opcja)

Regulacja podparcia lędźwiowego (opcja)


Podparcie lędźwiowe można ustawiać, naciskając przełącznik regulacji z boku oparcia fotela kierowcy.

1. Nacisnąć przednią część przełącznika, aby zwiększyć podparcie lub tylną, aby je zmniejszyć.

2. Po osiągnięciu pożądanego ustawienia należy zwolnić przełącznik.

Zagłówek

Zagłówek


Dla bezpieczeństwa i wygody pasażera oraz kierowcy oba przednie fotele są wyposażone w zagłówki.

Zagłówek nie tylko zapewnia komfort kierowcy i przedniemu pasażerowi, ale również pomaga chronić głowę i szyję w razie kolizji.

OSTRZEŻENIE

Regulacja położenia przód/tył

Regulacja położenia przód/tył


Zagłówek może zostać pochylony do przodu w cztery różne położenia przez odpowiednie pociągnięcie go do przodu.

Aby odchylić zagłówek maksymalnie do tyłu, należy pociągnąć go maksymalnie do przodu i zwolnić. Zagłówek należy ustawić tak, aby wspierał głowę i szyję.

Regulacja wysokości

Regulacja wysokości


Aby podnieść zagłówek, pociągnąć go do góry w wymagane położenie (1).

W celu obniżenia zagłówka wcisnąć i przytrzymać przycisk blokady (2) na wsporniku zagłówka, a następnie obniżyć zagłówek, aż osiągnie wymagane położenie (3).

Regulacja wysokości


OSTROŻNIE

Jeśli oparcie zostanie złożone do przodu przy wysuniętym zagłówku i uniesionym siedzisku, to zagłówek może zetknąć się z osłoną przeciwsłoneczną lub innymi elementami samochodu.

Demontaż/Ponowny montaż

Demontaż/Ponowny montaż


Aby wymontować zagłówek: 1. Pochylić tylne oparcie (2), używając dźwigni regulacji pochylenia oparcia (1).

2. Podnieść zagłówek do oporu.

3. Nacisnąć przycisk blokady (3) i pociągnąć zagłówek w górę (4).

OSTRZEŻENIE

NIGDY nie podróżować samochodem w fotelu z wyjętym zagłówkiem.

Demontaż/Ponowny montaż


Aby zamontować zagłówek: 1. Wsunąć wsporniki zagłówka (2) do otworów jednocześnie naciskając przycisk blokady (1).

2. Pochylić tylne oparcie (4), używając dźwigni regulacji pochylenia oparcia (3).

3 Ustawić odpowiednią wysokość zagłówka.

OSTRZEŻENIE

Po wyregulowaniu zagłówka należy upewnić się, że jest on pewnie zamocowany.

Aktywne zagłówki

Aktywne zagłówki


Aktywne zagłówki przesuwają się do przodu i w górę podczas zderzenia tylnego.

Przeciwdziałają odchyleniom do tyłu głowy kierowcy i przedniego pasażera, minimalizując w ten sposób obrażenia kręgów szyjnych.

OSTRZEŻENIE

Zajęcie miejsca na siedzeniu, jak również popchnięcie lub pociągnięcie siedzenia może spowodować powstanie szczeliny między siedzeniem a przyciskiem zwalniania blokady zagłówka. Należy uważać, by w szczelinie tej nie został uwięziony palec lub inna część ciała.

Podgrzewanie foteli (opcja)

Podgrzewanie foteli (opcja)


Służy do podwyższania temperatury foteli przednich przy niskiej temperaturze otoczenia. Przy kluczyku zapłonu w położeniu oN wcisnąć jeden z włączników w celu podgrzania fotela kierowcy lub przedniego pasażera.

Przy ciepłej pogodzie lub w warunkach, gdy podgrzewanie foteli nie jest potrzebne, przyciski powinny być ustawione w położeniu off.

UWAGA

Jeżeli włącznik podgrzewania foteli znajduje się w położeniu ON, układ podgrzewania foteli automatycznie włącza się lub wyłącza w zależności od temperatury fotela.

OSTROŻNIE - Uszkodzenie siedzenia

OSTRZEŻENIE - Oparzenia przez elementy grzejne siedzeń

Ze względu na niebezpieczeństwo przegrzania lub oparzeń pasażerowie powinni zachowywać zwiększoną ostrożność podczas korzystania z układu podgrzewania siedzeń.

Osoba zajmująca siedzenie musi być w stanie wyczuć moment, w którym staje się ono zbyt gorące, i wyłączyć podgrzewanie. Przy niskiej temperaturze ogrzewanie siedzeń może spowodować oparzenia, szczególnie jeśli jest używane przez dłuższy czas.

Kierowca powinien zwrócić baczniejszą uwagę na następujących pasażerów:

1. Niemowlęta, dzieci, osoby starsze, niepełnosprawne lub rekonwalescenci opuszczający szpital

2. Osoby o wrażliwej skórze lub łatwo ulegające oparzeniom słonecznym

3. Osoby zmęczone

4. Osoby, które uległy zatruciu

5. Osoby przyjmujące leki, które mogą wywołać senność (tabletki nasenne, obniżające temperaturę itd.)

Fotel z wentylacją powietrzną (opcja)

Fotel z wentylacją powietrzną (opcja)


Wentylacja powietrzna pozwala ochłodzić przednie fotele w gorące dni dzięki nadmuchowi powietrza przez małe otworki w powierzchni siedziska i oparcia.

Przy włączonym silniku wcisnąć tylną część przełącznika w celu ochłodzenia fotela kierowcy lub przedniego pasażera.

Kiedy wentylacja powietrzna jest niepotrzebna, należy ustawić przełączniki w pozycji wyłączonej (off).

Kieszeń na oparciu fotela

Kieszeń na oparciu fotela


Kieszenie umieszczone są z tyłu oparć siedzeń przedniego pasażera i kierowcy.

OSTRZEŻENIE - Kieszenie na oparciach foteli

Nie wolno wkładać ciężkich ani ostrych przedmiotów do kieszeni umieszczonych na oparciach foteli.

W razie wypadku mogłyby wysunąć się z kieszeni i zranić osoby jadące samochodem.

Fotele

Fotel przedni Regulacja ustawienia przód/tył Regulacja pochylenia oparcia Regulacja wysokości siedziska* Regulacja podparcia lędźwiowego W& ...

Tylne siedzenia

Regulacja pochylenia oparcia Aby pochylić oparcie, należy: 1. Pociągnąć w górę dźwignię regulacji pochylenia oparcia siedzenia ...

Zobacz tez:

Tryb media
Przełączanie do trybu media Naciskać przycisk , aby zmieniać tryb w kolejnośc CD➟USB(iPod)➟ AUX➟My Music ➟ BT Audio. Jeżeli opcja [Pop-up Mode] / [Mode Popup] jest włączona w ustawieniach [Display], to naciśniec ...

Siatka przytrzymująca wysokie przedmioty (SW i RXH spalinowy)
Przyczepiona do specjalnych górnych i dolnych mocowań, umożliwia wykorzystanie całej przestrzeni aż do dachu: za przednimi fotelami (1. rząd), gdy tylne fotele są złożone, za tylnymi fotelami (2. rząd). Nie prostować foteli tylnyc ...

Categorie